Personlighet Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder personlighet, varianter, uttal och böjningar av personlighet

Personlighet synonym, annat ord för personlighet, vad betyder personlighet, förklaring, uttal och böjningar av personlighet.

Synonym till personlighet

Andra språk

Personlighet på Engelska

 • personality - split (dual, multiple) personality, a unique personality

Hur används ordet personlighet

 1. Hjärntvätt, sociologiskt begrepp, handling som syftar till att förändra en människas personlighet och beteende, eller att genom manipulation framkalla en alternation hos någon. Begreppet uppstod under Koreakriget. Ordet hjärntvätt används ofta synonymt med tankekontroll, men det senare ordet har innebörden att den som utsätts för processen gör det frivilligt, som till exempel en medlem i en sekt eller ett MLM-företag. (wikipedia.org)
 2. Ett horoskop är en astrologisk beskrivning av en människas liv och personlighet på grundval av stjärnhimlens utseende geocentriskt (sett från jorden) vid hennes födelse. (wikipedia.org)
 3. Humörsvängningar är ett psykiskt symtom som innebär att personen hastigt eller oförklarligt byter sinnesstämning, en sinnesstämning som ofta är oönskad, överdriven eller på annat sätt plågsam. En personlighet som präglas av humörsvängningar brukar kallas labil. (wikipedia.org)
 4. I Aftonbladet skrev Anders Flodman att den "temligen konseqventa teckning, hvilken der lemnas, af en personlighet, som är sig sjelf nog... icke saknar iakttagelseförmåga och en viss talang i framställningen". Lite senare i sin recension skrev han att det i framtiden kan komma på tal att författaren "så småningom åstadkomma något av verkligt värde i den novellistiska genren". Leffler var mycket stolt över Flodmans positiva kommentar eftersom han under skoltiden varit hennes svensklärare. (wikipedia.org)
 5. Inom psykologin skiljer man på intelligens och kreativitet, personlighet och visdom[källa behövs] men i vardagsspråk får ordet intelligens ofta en mycket bred betydelse. I olika tider, samhällen och grupper har intelligens definierats på olika sätt. En individs intelligens, liksom de flesta personliga egenskaper, bestäms utifrån en kombination av arv och miljö. (wikipedia.org)
 6. Den europeiska föreställningen, om att mode är ett uttryck för individuell personlighet snarare än ett rent kulturellt uttryck, tog sin början i Central- och Sydeuropa på 1500-talet: Tio olika porträtt av tyska och italienska män från samma tid kan visa tio helt olika hattar. Emellertid satte fortfarande den lokala kulturen gränserna, som Albrecht Dürer har visat i sina verkliga eller iscensatta bilder av skillnaderna mellan modet i Nürnberg och Venedig vid 1400-talets slut (se bilden till höger). Under upplysningstiden ökade uppfattningen om varje människas individuella värde, även om modet i perioder har varit fylld av många "måsten" även sedan dess. (wikipedia.org)
 7. Andrew Huang, född 8 april 1984, är en kanadensisk musiker, tv-producent, och YouTube-personlighet. (wikipedia.org)
 8. Att en människomassa kan betraktas som en psykologisk enhet, ett slags kollektiv personlighet, är en uppfattning som är allmänt erkänd av psykologer, vilka skildrat de massrörelser, masshysteri, betingade av skräck, hänförelse eller extas, som plötsligt, under vissa yttre inflytelser, kan gripa tusentals människor på samma sätt, som motsvarande känslor griper individen. (wikipedia.org)
 9. Medberoende är ett tillstånd som kan drabba en person som lever tillsammans med en missbrukare, exempelvis en alkoholist, narkoman eller annat destruktivt eller problematiskt beteende. Den medberoende anpassar sitt beteende och sin personlighet efter den som är beroende i hopp om att kunna hjälpa. En del lär sig detta beteende redan som barn medan andra har lärt sig det senare i livet. Karaktäristiska drag hos medberoende är bland annat följande: De känner sig ansvariga för andra människors beteende, är ofta omedvetna om vad de själva vill och behöver, känner sig säkrast när de ger, attraheras ofta av människor med behov, attraherar ofta människor med behov, känner sig uttråkade och tomma om de inte har någon att hjälpa, överengagerar sig, tror att deras beteende är andra människors fel. (wikipedia.org)
 10. I den humoralpatologiska läran som på 400-talet f.Kr. framlades i Hippokrates skrifter, var individens hälsa beroende av förhållandet mellan de fyra kroppsvätskorna blod, slem, gul galla och svart galla. Individens personlighet bestämdes av vilken vätska som var den dominerande och personer som dominerades av svart galla betraktades ha en melankolisk personlighetstyp. Då alla vätskorna var i balans var människan vid hälsa. Sjukdom uppstod då vätskorna i kroppen var i obalans. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.