Poststation Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder poststation, varianter, uttal och böjningar av poststation

Poststation synonym, annat ord för poststation, vad betyder poststation, förklaring, uttal och böjningar av poststation.

Vad betyder och hur uttalas poststation

Poststation uttalas post|stat|ion och är ett substantiv.

Ordformer av poststation

Singular

poststation
obestämd grundform
poststations
obestämd genitiv
poststationen
bestämd grundform
poststationens
bestämd genitiv

Plural

poststationer
obestämd grundform
poststationers
obestämd genitiv
poststationerna
bestämd grundform
poststationernas
bestämd genitiv

Poststation är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet poststation

  1. När sedan linjer inrättades kom flera av dessa att ersätta små olönsamma poststationer. (källa)
  2. Postanstalt är ett samlingsbegrepp för de postinrättningar utöver kontoren som tillkom under 1800-talet. Begreppet omfattar exempelvis postkontor, postexpeditioner och poststationer. (källa)
  3. År 1849 inrättades de första postexpeditionerna. År 1860 hade antalet växt till 48. År 1874 kom ett omkring 40% av de dåvarande postkontoren att nedklassas till i första hand postexpeditioner, men även till poststationer i några fall. Detta hängde samman med den utbyggnad och omstrukturering som skedde vid denna tid av hela postväsendet i Sverige. Som mest fanns det 132 postexpeditioner (1874). (källa)
  4. Från 1861 inrättade Postverket poststationer, efter en av verket utarbetad instruktion från 4 oktober 1860. Dessa sköttes på entreprenad av en poststationsföreståndare. Några av de nyinrättade poststationerna ersatte så kallade postuppsyningsmannaplatser. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.