Privatliv Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder privatliv, varianter, uttal och böjningar av privatliv

Privatliv synonym, annat ord för privatliv, vad betyder privatliv, förklaring, uttal och böjningar av privatliv.

Vad betyder och hur uttalas privatliv

Privatliv uttalas priv|at|liv och är ett substantiv.

Ordformer av privatliv

Singular

privatliv
obestämd grundform
privatlivs
obestämd genitiv
privatlivet
bestämd grundform
privatlivets
bestämd genitiv

Privatliv är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet privatliv

  1. I övriga förmåner ingick kost och logi med tjänstebostad i hovfröknarnas våning i slottets sydöstra flygel, vilket var två rum och en pigkammare möblerade med möbler ur Husgerådskammaren. Hon fick tjänsterna från en egen eller delad kammarmamsell och hovfrökenlakej, och tillgång till hovekipage och lakej både privat och i tjänsten. Detta var en mycket ovanlig förmån för en ogift kvinna ur adeln, som normalt sett inte fick vare sig resa omkring ensam i vagn eller ha en egen bostad med privatliv. En hovfröken hade ingen reglerad arbetstid och var formellt sett aldrig lediga. I praktiken var de dock lediga eftersom de tjänstgjorde i par, gjorde upp schemat mellan sig och informellt tilläts vara frånvarande när den kungliga kvinnan någon gång under sommaren själv tog ledigt. (källa)
  2. Informationsfrihet är en utvidgning av yttrandefriheten, en grundläggande mänsklig rättighet som erkänns i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, som idag mer allmänt förstås som yttrandefrihet i vilket medium som helst, vare sig muntligt, skriftligt, genom Internet eller genom konstnärliga former. Detta innebär att skyddet av yttrandefriheten som en rättighet omfattar inte bara innehållet, utan också uttrycksmedlen. Informationsfrihet kan också hänvisa till rätten till ett privatliv i samband med Internet och IT. I likhet med rätten till yttrandefrihet ärätten till integritet en erkänd mänsklig rättighet och informationsfriheten fungerar som en utvidgning av denna rätt. (källa)
  3. Krypteringens ändamål var från början att i krigstid hindra fienden att få reda på känslig information. Idag är det inte bara i krigstid som kryptering används. När vi ska betala räkningar via vår Internetbank, eller handla saker via nätet används ofta kryptering. Det kan man bl a se på att ett hänglås visas i den webbläsare man använder, vilket indikerar att trafiken som skickas och tas emot är krypterad. Viktig och känslig information flödar ständigt på Internet, och även lokalt på dagens datorer. För att man ska kunna skydda och garantera att informationen inte snappas eller ändras på vägen, har krypteringen fyllt en viktig funktion. Kryptering har gett oss rätten till privatliv, då vi själva kan avgöra vem som skall kunna ha tillgång till den information vi skickar. (källa)
  4. Vikten av personlig kristen tro och engagemang i privatliv, församlingsverksamhet och gudstjänst betonas. I Sverige har den tidigare statskyrkans (Svenska kyrkan) organisation och liturgi ofta setts som ett hinder för detta. (källa)
  5. Otium cum dignitate (latin: 'vila (eller 'fred') med värdighet'). Lugnt och hedersamt privatliv efter väl förrättat livsverk. (källa)
  6. P-pillren innebar en möjlighet för kvinnor att skydda sig mot oönskade graviditeter. Läkemedelsbolagen har under de årtionden som passerat fortsatt utvecklingen av nya generationer p-piller, i syfte att minska de biverkningar som i vissa fall är skadliga. P-pillrens historia kan dels sägas vara en vetenskaplig framgång, men också ha en koppling till den sexuella revolution som kvinnor har genomgått under de senaste 50 åren. Upptäckten av p-pillret möjliggjorde betydande förändringar för kvinnor i deras privatliv och yrkesliv. (källa)
  7. Privatliv – en mänsklig rättighet. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.