Privatlektion Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder privatlektion, varianter, uttal och böjningar av privatlektion

Privatlektion synonym, annat ord för privatlektion, vad betyder privatlektion, förklaring, uttal och böjningar av privatlektion.

Vad betyder och hur uttalas privatlektion

Privatlektion uttalas priv|at|lekt|ion och är ett substantiv.

Ordformer av privatlektion

Singular

privatlektion
obestämd grundform
privatlektions
obestämd genitiv
privatlektionen
bestämd grundform
privatlektionens
bestämd genitiv

Plural

privatlektioner
obestämd grundform
privatlektioners
obestämd genitiv
privatlektionerna
bestämd grundform
privatlektionernas
bestämd genitiv

Privatlektion är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet privatlektion

  1. Hemundervisning ska inte förstås i ett snävt perspektiv som "undervisning i hemmet". Lärandet sker ofta på många andra platser än just i "hemmet", (t.ex. på resor, studiebesök eller vid deltagande i självvalda kurser). Därtill kommer att de föräldrar som intar rollen av mentorer snarare än lärare, "undervisar" endast i begränsad omfattning vilket innebär att de hemundervisade barnen och ungdomarna inte begränsas av vilka kunskaper föräldrarna har. Föräldrarna hjälper de unga istället att söka kunskap på olika vägar (t.ex. privatlektioner, böcker, internet, personlig kommunikation med experter, egna experiment och iakttagelser, reflekterande dialog, lek, med mera). (källa)
  2. Hallberg föddes i Klara församling och växte upp på Södermalm. Han upptäcktes som 13-åring av regissören Sigurd Wallénär denne letade efter ungdomar till filmen Anderssonskans Kalle 1934. Samtidigt började han även uppträda på scen hos Ragnar Klange på Folkets Hus. Senare tog han privatlektioner för Gabriel Alw. 1938 spelade han ett busfrö i Två år i varje klass och gjorde samma roll i uppföljaren Sigge Nilsson och jag. (källa)
  3. År 1860, vid 16 års ålder, skrev Cassatt in sig vid Pennsylvania Academy of the Fine Arts och blev snabbt ansedd som en av de mest talangfulla eleverna i sin klass. Kring årsskiftet 1865–1866 flyttade hon till Paris för att fortsätta sina studier, men fann sig vara utestängd från École des Beaux-Arts, som enbart tog emot manliga studenter. Cassatt gjorde som flera andra kvinnliga konststudenter i Paris: Hon erhöll tillstånd att kopiera målningar på Louvren, gick målerikurser avsedda för kvinnliga elever, samt tog privatlektioner bland annat hos den beryktade Jean-Léon Gérôme. (källa)
  4. Chiricos måleri på 1920-talet kännetecknas av målningar med skyltdockor, mekaniska ritinstrument och underliga, spöklika interiörer. Målningarna från denna period räknas till höjdpunkterna inom det moderna, föreställande måleriet. Efter 1929 slog Chirico in på helt nya vägar och utvecklade en maniererad, naturalistisk stil, och från 1933 tog han öppet avstånd från den modernistiska rörelsen. Under senare delen av trettiotalet och fyrtiotalet ägnade han sig i huvudsak åt ett egenartat nybarockt måleri. Han fortsatte emellertid att måla sina metafysiska motiv också under senare delen av sitt liv. Ofta, men inte alltid, i form av repliker av målningar från perioden 1911-1917. Dessa målningar antedaterades stundom — men långt ifrån alltid. På fyrtiotalet inledde han en serie rättsprocesser mot ägare till, förmodligen, helt äkta metafysiska bilder, som han nu hävdade vara falska. På sextiotalet inledde han sin "neo-metafysiska" stil, som kännetecknas av en än mer artificiell färgskala än i de tidigare bilderna, samt att den på tiotalet utvecklade meta-fysiska ikonografin nu även fått inslag från Chiricos senare arbeten. Giorgio de Chirico hade bara en elev målaren Luca Bestetti, som gjorde privatlektioner i sitt hem, är en illustratör beroende av förlaget faderns Carlo Bestetti. (källa)
  5. Han var gift med Johanna Sofia Moberg och far till Carl Eneas Sjöstrand samt farfar till Helmi Sjöstrand och Acke Sjöstrand. Han inledde sina studier vid Konstakademien omkring 1815 och uppges dessförinnan arbetat som ämbetsmålare. Han belönades från principskolan med en jetong 1816 för en figurteckning och flyttades samtidigt upp till den nyöppnade gipsskolan. De följande åren utmärkte han sig flera gånger och tilldelades flera jetonger och medaljer från konstakademien. Han specialstuderade historiemåleri för GE Hasselgren och kom senare att tillämpa Hasselgrens tunga och torra kolorit i sina egna målningar. Sjöstrand som kallades Lille Sjöstrand och Den sublime av sina konstnärskamrater föraktade allt genremåleri och såg som sin uppgift att måla historiska motiv. Sina blygsamma inkomster drygade han ut genom att ge privatlektioner och han var i början av 1830-talet Gustaf Wilhelm Palms och PG Wickenbergs förste handledare i konsten att riva och bereda oljefärgerna. Han uppges ha målat över 3000 små historietavlor men var större delen av dessa har hamnat är okänt. En större oljemålning med motiv från Långholmen överlämnades 1947 som gåva till Stockholms stad och några av hans porträtt finns förtecknade i Svenska porträttarkivert. Han utgav 1843 12 häften under namnet Ritbok för barn. (källa)
  6. Efter examen från Gymnastiska centralinstitutet fick Emmy Grén-Broberg anställning som gymnastiklärare vid Wallinska skolan. Där var hon verksam i cirka 15 år, innan hon hösten 1921 beviljades tjänstledighet och sedan avslutade sin anställning. Senare gav hon privatlektioner i engelska åt läroverkselever. (källa)
  7. Alma Söderhjelm var tredje yngst i en syskonskara på åtta döttrar och tre söner. Hon var dotter till Woldemar Söderhjelm samt syster till Werner och Torsten Söderhjelm. Alma Söderhjelm gick i Viborgs fruntimmersskola. I slutet av 1800-talet erbjöd Finland inte andra stadiets undervisning för flickor, så Alma tog privatlektioner för att kunna ta studenten. Hon blev den nittonde kvinnliga studenten i Finlands historia. (källa)
  8. Arnold var äldste son till bonden och domaren Hans Arnold från Sommerfeld och hans hustru Sabine född Hainmann och kom från Albrechtshain. Eftersom han var tvungen att hjälpa till på sin fars gård gick han bara i skolan en kort tid. Han hade en snabb fattningsförmåga och man tror att han tog privatlektioner av sin gudfar Bartholomäus Sturm, skolledare i Panitzsch. Senare fortsatte han sin utbildning som självlärd. (källa)
  9. Larry Blake möter skidläraren Karin Borg och bestämmer sig för att börja ta privatlektioner. Inom kort är hon fru Blake. När han berättar att han måste åka tillbaka till New York och sitt arbete, så vägrar hon följa med. Senare åker hon ändå, under täckmantel, och förvecklingarna kan börja. (källa)
  10. Simson var son till urfabrikören Gustaf Simson och Maria Helena Engberg. Han blev föräldralös i tonåren, då först modern avled i lungsot 1828 och därefter fadern, utfattig, fyra år senare. Simson fick försörja sig och avbetala på sina studieskulder genom att ge privatlektioner. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.