Produktionsled Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder produktionsled, varianter, uttal och böjningar av produktionsled

Produktionsled synonym, annat ord för produktionsled, vad betyder produktionsled, förklaring, uttal och böjningar av produktionsled.

Vad betyder och hur uttalas produktionsled

Produktionsled uttalas pro|dukt|ions|led och är ett substantiv -et; pl. produktionsled.

Ordformer av produktionsled

Singular

produktionsled
obestämd grundform
produktionsleds
obestämd genitiv
produktionsledet
bestämd grundform
produktionsledets
bestämd genitiv

Plural

produktionsled
obestämd grundform
produktionsleds
obestämd genitiv
produktionsleden
bestämd grundform
produktionsledens
bestämd genitiv

Produktionsled är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet produktionsled

  1. En bit in på 1980-talet utvecklades ett nytt maskinprogram som fick produktnamnet Rottne Rapid. Programmet premiärvisades vid egna visningar utanför Rottne 1985 och serieproduktionen startade 1986. Rottne Rapid blev en försäljningsframgång varför man såg det nödvändigt att utöka sin tillverkningskapacitet. Expansionen skedde i ett första steg genom att man 1988 förvärvade verkstadsindustrin SMV (Sandbergs Mekaniska Verkstad) i Stensele, Västerbotten med ett 20-tal anställda, som hade försatts i konkurs. I samband med förvärvet av fabriken i Stensele började även produktionen av storskotaren den så kallade SMV Rapid i dessa lokaler. Samarbetet i produktionsledet mellan tillverkningen i Stensele och Rottne med behov av ständiga transporter gjorde att Rottne köpte egna långtradare och hanterade transporterna med egen personal. (källa)
  2. Eftersom en stor del av de offentliga utgifterna går till krigsmaskineriet, försvarsindustrin med alla dess produktionsled, har krigsekonomier under 1900-talet i regel inneburit en kraftig nedskärning i produktion av konsumtionsvaror. Särskilt tydligt blir detta i länder som ligger i underläge i krig, då man lägger allt mer resurser på försvaret. I exempelvis Sovjetunionen 1940-1944, inklusive åren när landet var som mest pressat av den tyska invasionen, sjönk konsumtionsvaror som andel av den totala industriproduktionen från 40 % till 22 % medan produktionen av pansarfordon ökade sjufaldigt. Efter blixtkrigets slut runt 1942 skedde samma sak i Tyskland där mobilisering för totalt krig ledde till att utgifter på konsumtionsvaror minskade från 55 % till 38 % av BNP medan den tunga industriproduktionen ökade kraftigt. Tung industri är mycket arbetsintensivt vilket oundvikligen leder till ökad efterfrågan på arbetskraft, något som under de båda världskrigen inte sällan tvångsåtgärdades. (källa)
  3. I Sverige infördes en omsättningsskatt för första gången från och med den 1 januari 1941. Skälet till skatten var att man behövde ökade inkomster till staten med anledning av andra världskriget, som skapade stora kostnader trots att Sverige stod utanför kriget. Denna omsättningsskatt avskaffades efter kriget, 1947. En ny omsättningsskatt, oms, infördes 1960 men ersattes 1969 av momsen. Oms togs endast ut av slutkonsumenten, medan momsen tas ut i samtliga produktionsled. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.