Programmera Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder programmera, varianter, uttal och böjningar av programmera

Programmera synonym, annat ord för programmera, vad betyder programmera, förklaring, uttal och böjningar av programmera.

Synonym till programmera

Andra språk

Programmera på Engelska

  • programme - write computer software

Hur används ordet programmera

  1. Det kosmologiska gudsbeviset stipulerar att universums uppkomst har en orsak genom att införa en intelligent skapare, som står utanför vår förståelse och vårt universum, och inte begränsas av dess naturlagar. En liknelse är att en programmerare (motsvarande Gud) skulle kunna programmera (formulera lagar för) en datorsimulering som ger upphov till att en intelligent livsform utvecklas i en simulerad värld. Orsaken till simuleringen uppkomst står då att finna utanför simuleringens rum-tid. Programmerarens agerande följer inte simuleringens lagar, och står därför utanför den simulerade observatörens förståelse. Programmeraren kan stoppa simuleringen, manipulera några tillståndsvariabler, och återstarta simuleringen. En observatör inne i datorsimuleringen skulle då uppfatta att något som bryter mot programmets regler (naturlagarna) har inträffat, men skulle inte kunna påvisa fenomenet med upprepningsbara experiment. Observatören kan ge argument för programmerarens existens men kan inte absolut bevisa existensen om inte programmeraren ger sig till känna. (wikipedia.org)
  2. Från ordet hackare kommer verbet hacka, vilket ofta används i betydelsen programmera eller lösa problem. (wikipedia.org)
  3. Ett inbrottslarm kan programmeras till att utföra en mängd olika saker i samband med att ett inbrottslarm utlöses. En sirén eller ett blixtljus kan sätta igång, man kan trigga igång en larmsändare typ multicom, starta rökmaskiner som lägger ut en dimridå och försvårar för inbrottstjuven att orientera sig i rummet, kameror kan börja spela in och mycket mer. Man kan även programmera det till att låsa och låsa upp dörrar eller att släcka och tända belysning, antingen med tidsstyrning eller i samband med tillkoppling/frånkoppling. Vid ett eventuellt intrång så skickas normalt A eller B-larm, skillnaden mellan dessa är att om fler än en sektion har löst ut, så skickas ett A-larm, då risken för att det handlar om ett riktigt intrång är högre, än om bara en enstaka sektion löser ut vilket är ett B-larm. (wikipedia.org)
  4. Offlineprogrammering (OLP), där man använder sig av ett externt program i en vanlig dator vilken inte är kopplat till roboten för att med "skriven" kod programmera in koordinaterna och rörelsemönster. I OLP finns huvudsakligen två inriktningar på program och hur man programmerar. Den första och äldsta varianten som kräver stor programmeringskunskap är en "enkel" redigering där man skriver in kod för hand. Den andra och modernare använder sig av en 3D miljö där man moddelerar upp hela robotcellen. I den virtuella miljön kan man sedan styra/programmera roboten genom att "köra" roboten till olika positioner och lagra dessa och även genom att skriva kod. Den kod man då får fram kan sedan laddas ned till en fysisk robot. (wikipedia.org)
  5. Kommando (designmönster) – ett designmönster för att programmera datorprogram (wikipedia.org)
  6. Ljusbord är det kontrollbord som ljussättaren eller ljusteknikern använder sig av för att styra och programmera sin ljusrigg. Ljusbord kan även vara ett bord med transparent skiva som belyses underifrån och som exempelvis används vid tryckeri för att sätta samman sidlayout. (wikipedia.org)
  7. Utvecklingen har gått så långt att man kan programmera minan att aktiveras för en viss typ av fartyg (exempelvis fartyg med två propellrar). I Sverige lades kontrollerbara minspärrar ut av kustartilleriet medan okontrollerbara minspärrar lades ut av flottan. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.