Rad Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder rad, varianter, uttal och böjningar av rad

Rad synonym, annat ord för rad, vad betyder rad, förklaring, uttal och böjningar av rad.

Synonym till rad

Hittade 2 varianter av ordet rad:

Vad betyder och hur uttalas rad

Rad uttalas rad och är ett substantiv -en -er.

Rad betyder:

Ordformer av rad

Singular

rad
obestämd grundform
rads
obestämd genitiv
raden
bestämd grundform
radens
bestämd genitiv

Plural

rader
obestämd grundform
raders
obestämd genitiv
raderna
bestämd grundform
radernas
bestämd genitiv

Rad1 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Vad betyder och hur uttalas rad

Rad uttalas rad och är ett substantiv; plural rad.

Rad betyder:

Ordformer av rad

Singular

rad
obestämd grundform
rads
obestämd genitiv

Plural

rad
obestämd grundform
rads
obestämd genitiv

Rad2 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Rad på Engelska

 • series, row - one in the line of congratulators, a long succession of problems, a series (number) of examples, a row of (detached) houses
 • line - I usually write him a few lines
 • row - sit in the second row

Hur används ordet rad

 1. I den tvåstrofiga varianten ska rad tre och fyra vara uppbyggda likadant – man säger att de uppvisar parallellism – och likaså ska rad fem vara parallell med rad sex. Mer precist innebär parallellismen att raderna har samma grammatiska uppbyggnad. Om till exempel stavelse 1 och 2 i den ena raden är ett adverbial ska även stavelse 1 och 2 i den andra raden vara adverbial, om stavelse 3 i den ena raden är subjekt ska även stavelse 3 i den andra raden vara subjekt och så vidare. Naturligtvis är det bra om raderna liknar varandra också innehållsligt. Även i enstrofig – alltså fyraradig – jintishi kan parallellism förekomma men är där inte nödvändig. I dikten Övernattning vid De-floden ovan har vi parallellism mellan rad 3 och 4. (källa)
 2. Sonett, efter italienskans sonetto, ytterst av latinets sonus "ljud", "klang", är ett vanligtvis femfotat, fjortonradigt versmått med jambiska versrader. En sonett är traditionellt också uppdelad i fyra strofer. (källa)
 3. Det klassiska, ursprungliga rutmönstret i ett sudoku består av 3 × 3 rutor ("lådor") som i sin tur består av 3 × 3 rutor. Det gäller att placera in siffrorna 1 till 9 på ett sådant sätt att varje vågrät rad, lodrät rad och låda på 3 × 3 rutor innehåller varje siffra exakt en gång. En lösning till ett sudoku utgör en latinsk kvadrat. (källa)
 4. I det första vinner vit med 1.Ta4 och bönderna faller. (Hade bönderna stått en rad längre fram hade inte detta fungerat och svart hade vunnit.) Svart vid draget håller remi med 1...Ke6 2.Ta4 a2 3.Txa2 Kd5 etc. (källa)
 5. De horisontella raderna brukar benämnas rader, medan de vertikala kallas kolumner eller kolonner. En matris med m rader och n kolumner kallas en m×n-matris (m gånger n-matris) och m och n kallas dess dimensioner. (källa)
 6. Registreringsskyltarna har olika färger beroende på typ av bil (lätt/tung) och användning (privat/kommersiell). De har två rader. I övre raden står stadens namn med kanji (kinesiska tecken) och en siffra baserat på klassificeringen av fordonet, samt ytterligare två siffror. Nedre raden består av ett hiraganatecken och fyra siffror. Skyltarna gäller inte utanför Japan, så för utlandsresor måste man skaffa en översättningsskylt med latinska bokstäver. (källa)
 7. De flesta runhenta varianter som Snorre redovisar har korta versrader (tre till fem stavelser), men rader med upp till åtta stavelser förekommer. (källa)
 8. Nonogrammet består av rutor i ett rutnät eller möjligen hexagoner i ett hexagonnät. Vissa rutor i nätet ska färgas och andra lämnas ofärgade enligt tal som anges som ledtrådar för respektive rad, vid sidan om rutnätet. För varje tal i ledtråden ska det finnas en obruten rad av färgade rutor på raden. De färgade raderna ska placeras i samma ordning som motsvarande tal i ledtråden. Av detta följer att antalet färgade rader blir lika med antalet tal i ledtråden. Mellan de färgade raderna ska det finnas en eller flera ofärgade rutor. På motsvarande sätt finns ledtrådar för kolumnerna. Som exempel innebär ledtråden "4 8 3" att det finns grupper med fyra, åtta respektive tre fyllda rutor, i angiven ordning. (källa)
 9. Stryktipset hade premiär den 20 oktober 1934. Då med tolv matcher och 25 öre per tippad rad. År 1969 ändrades antalet matcher till 13 och namnet på högsta vinsten byttes från tolvan till den språkligt tvivelaktiga formen trettan. År 2004 införs tillägget 13plus som senare byter namn till dubbelvinsten. (källa)
 10. Dikten består av 24 rader som in sin tur är uppdelade i tre stycken med 8 rader i vardera. Det finns mellan 3 och 6 ord på varje rad, därav är dikten utformad med ordknapphet och sammanlagt består dikten av 94 ord. Hon har använt sig av natursymboler, vilket är ett typiskt stildrag för Boye. Symbolerna hon använt sig av är indirekta där dikten i helhet står för något annat än vad som sägs. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.