Reducera synonym, annat ord för reducera, vad betyder reducera, förklaring, uttal och böjningar av reducera.

Synonymer till reducera

Vad betyder och hur uttalas reducera

Reducera uttalas re|duc|era och är ett verb -de.

Reducera betyder:

Ordformer av reducera

Aktiv

reducera
infinitiv
reducerar
presens
reducerade
preteritum
reducerat
supinum
reducerande
presens particip
reducera
imperativ

Passiv

reduceras
infinitiv
reduceras
presens
reducerades
preteritum
reducerats
supinum

Perfekt particip

reducerad en
~ + subst.
reducerat ett
~ + subst.
reducerade den/det/de
~ + subst.

Reducera är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Reducera översättning

Engelska

reduce
bring down, diminish, lower, efforts are being made to reduce the amount of drugs dependency, the price has been reduced by half, with reduced capacity, be reduced to passive recipients

Hur används ordet reducera

  1. ORAC-värdet (ett mått på förmågan att reducera oxidanter, det vill säga innehållet av antioxidanter) för 100 g gurka är 60, vilket är lågt jämfört med värden för andra grönsaker och bär. (wikipedia.org)
  2. För människan har kunskap om havsströmmarna stor betydelse eftersom den kan reducera sjöfartens tranportkostnader kraftigt. Historiskt har denna kunskap haft ännu större betydelse eftersom strömmarna starkt påverkade segelfartygens rutter. Till exempel förhindrade länge Agulhasströmmen portugiserna från att nå Indien. Ännu idag väljer världsomseglare sina rutter efter havets strömmar. (wikipedia.org)
  3. Hemofilter för att reducera blodvolymen i maskinen och för att höja hematokriten. Vid njursvikt kan t.ex. kalium och slaggprodukter filtreras bort. (wikipedia.org)
  4. Enstaka hårstrån kan plockas ett och ett med hjälp av en pincett. Plockning är en relativt smärtsam men vanlig metod för att reducera och forma ögonbryn. Även hårväxt i näsa och öron avlägsnas ibland med hjälp av pincett. (wikipedia.org)
  5. Högt tryck och effektiv rengöring gör att utrustningar med goda prestanda kan spara upp till 80 procent av den vattenförbrukning som en vanlig vattenslang med bevattningsmunstycke skulle använt för samma uppgift. inblandning av i vattnet och begränsat behov av rengöringsmedel bidrar ytterligare till att högtryckstvätten kan reducera miljöpåverkan för många rengöringsuppgifter. (wikipedia.org)
  6. Det finns inte en enhetlig definition av vad "brottsprevention" är för något till utformning och teoretiskt innehåll, varför definitionerna skiljer sig mellan forskare. I boken Introduktion till kriminologi återges fyra forskares olika förklaringar på begreppets innebörd: Kriminologen Per-Olof Wikström definierar brottsprevention som åtgärder som minskar individens benägenhet att begå brott eller som minskar förekomsten av kriminogena situationer. Psykologen Paul Ekblom definierar brottsprevention som the intervention in mechanisms that causes criminal events (översättning: interventioner i mekanismer som orsakar brottslighet). På 2000-talet började även rädslan för brott inkorporeras i definitionerna, som i den av kriminologen Steven P. Lab: crime prevention entails any actions designed to reduce the actual level of crime and/or the perceived fear of crime (översättning: brottsprevention omfattar åtgärder som syftar till att reducera den faktiska brottsligheten och/eller den upplevda rädslan för brott). Även kriminologen Jerzy Sarnecki, som är verksam vid Stockholm universitet i allmän kriminologi, har med förebyggandet av rädsla i sin definition: Brottspreventiva är sådana åtgärder och förhållanden som minskar sannolikheten för brott och/eller reducerar skadeverkningar (inklusive rädsla) av brott. (wikipedia.org)
  7. Samtida forskning har visat att hormonet melatonin kan reducera effekterna av jetlag. Det finns vidare många produkter på marknaden som marknadsförs som medel mot jetlag. Eftersom upplevelsen av jetlag varierar mellan individer är det svårt att utvärdera effektiviteten hos dessa produkter. (wikipedia.org)
  8. Jonbyte är användbart inom flera områden som till exempel inom livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin, framställning av metaller och kemikalier, dricksvattenberedning, avhärdning av vatten (för att reducera vattnets hårdhet), kärnkraft och andra energikällor samt i halvledare. En vanlig tillämpning av jonbyte är vid beredningen av högrent vatten till kraftverk. Polymerer, som jonbytare, används mycket inom dricksvattenberedning. (wikipedia.org)
  9. Konsumtionen av fruktjuice i Europa, Australien, Nya Zeeland och USA har ökat de senaste åren, förmodligen på grund av den allmänna uppfattningen att juice är en hälsosam naturlig källa till näringsämnen och ett ökat intresse i hälsa. Fruktjuicer har associerats med att reducera risken för många cancertyper, möjligtvis skydda mot stroke och senarelägga insjuknandet i Alzheimer. (wikipedia.org)
  10. När tågens hastigheter ökade uppkom behovet att föraren skulle veta vilken signalbild som visades vid nästa signal så att man kunde stanna tåget i tid. Man uppfann då försignalen som visar vad nästa huvudsignal visar. Om denna visar exempelvis stopp så kan föraren redan börja reducera hastigheten vid försignalen och därmed hinna stanna vid huvudsignalen. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Reducera Synonymer Betyder Uttal