Reduktion synonym, annat ord för reduktion, vad betyder reduktion, förklaring, uttal och böjningar av reduktion.

Synonymer till reduktion

Vad betyder och hur uttalas reduktion

Reduktion uttalas re|dukt|ion [-k?o´n] och är ett substantiv -en -er.

Ordformer av reduktion

Singular

reduktion
obestämd grundform
reduktions
obestämd genitiv
reduktionen
bestämd grundform
reduktionens
bestämd genitiv

Plural

reduktioner
obestämd grundform
reduktioners
obestämd genitiv
reduktionerna
bestämd grundform
reduktionernas
bestämd genitiv

Reduktion är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Reduktion översättning

Engelska

reduction
tax reduction

Hur används ordet reduktion

  1. Järn(II)oxid kan framställas genom reduktion av järn(III)oxid med vätgas eller kolmonoxid. (wikipedia.org)
  2. Det är värt att påpeka att all representationsbyggenskap knappast stärkt slottsägarnas ekonomiska situation. Karl den XI:s reduktion förbättrade knappast den enskilde adelsmannens ekonomi, och landet blev inte rikare genom Kart XII:s utrustningskrävande fälttåg. Modets växlingar på kontinenten kunde medföra nedmontering av gyllenläder till förmån för moderna material som siden- eller till och med papperstapeter. Detta skedde alltså inte i Sverige. Gyllenläder blev åter aktuellt i Sverige under senare delen av 1800-talet. (wikipedia.org)
  3. Hjärtblad, det första blad som utvecklas ur grodden. Barrträd har upp till 24 hjärtblad som sitter som en krans runt stilken. De är nålformade liksom de vuxna barren. Detta antal har reducerats under evolutionens gång. Det ledde till exempel till att de tidiga blomväxterna var tvåhjärtbladiga. Ytterligare reduktion av antalet hjärtblad har gett upphov till de enhjärtbladiga växterna. (wikipedia.org)
  4. efter reformationen och Gustav Vasas reduktion benämning på vårdanstalt för äldre, handikappade och sjuka i gemen. (wikipedia.org)
  5. En katod är den elektrod där reduktion äger rum, det vill säga den pol vid vilken metalljoner i elektrolyten upptar elektroner och omvandlas till metall. (wikipedia.org)
  6. Det tyska namnet Kobalt användes under medeltiden för vissa malmer som inte gav metaller, utan endast giftiga ångor vid reduktion. De ansågs vara förtrollade av bergtroll, så kallade Kobolde. (wikipedia.org)
  7. För att en korrosionsprocess ska kunna ske måste metallen utsättas för ett oxidationsmedel samtidigt som elektroner måste kunna vandra från en anodyta till en katodyta. Korrosionsprocessen består av två halvceller, nämligen oxidation och reduktion. Där oxidationen sker, sker även angreppet på metallen. Metallen bildar metalljoner medan elektroner avges. Vid reduktionsdelen tas elektronerna upp och binds med oxidationsmedlet, oxidationsmedlet reduceras. De vanligaste katodreaktionerna är reduktion av syre (O2 + 2H2O + 4e– → 4OH–) och vätejoner (2H+ + 2e– → H2). Vanliga anodreaktioner är oxidation av en godtycklig metallatom (M → Mn+ + ne–) samt oxidation av vätgas (H2 → 2 H+ + 2 e-). M står här för en godtycklig metall och n står för laddning/antal elektroner. (wikipedia.org)
  8. Krom upptäcktes 1797 av Louis Nicolas Vauquelin i ett blykromatmineral. 1798 lyckades han första gången framställa rent krom genom reduktion av dikromtrioxid med träkol. Sitt namn fick ämnet på grund av de starka färgerna hos dess kemiska föreningar. Metoden att framställa krom genom rostning av kromit med soda upptäcktes kort därefter, men det var först sedan Henri Moissan 1893 framställt krom i en elektrisk ugn genom reaktion mellan dikromtrioxid och kol och Hans Goldschmidt 1898 utfört aluminotermisk reduktion av dikromtrioxid som en storskalig kromutvinning kunde starta. (wikipedia.org)
  9. En kvicksilverbarometer består av ett i övre ändan slutet rör med kvicksilver och öppna ändan i ett kvicksilverbad. Av tyngdkraften sjunker kvicksilverpelaren i röret tills det uppstår jämvikt mellan omgivande lufttryck och tyngdkraften, vilket inträffar vid ungefär 760 mm kvicksilverpelare. Höjden på pelaren kommer nu att vara proportionellt mot lufttrycket och kan avläsas mot en graderad skala. För exakta mätningar kompenserar man för temperatur (reduktion till 0 °C) samt för tyngdkraft (reduktion till normaltyngd) och höjd över havet (reduktion till havsytans nivå). (wikipedia.org)
  10. Lantan förekommer i lantanoidmineral, t.ex. monazit, bastnäsit och cerit, och halten i jordskorpan är ca 40 ppm. Metallen kan framställas genom reduktion av vattenfri lantanklorid med litium. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Reduktion Synonymer Betyder Uttal