Reparation Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder reparation, varianter, uttal och böjningar av reparation

Reparation synonym, annat ord för reparation, vad betyder reparation, förklaring, uttal och böjningar av reparation.

Synonym till reparation

Andra språk

Reparation på Engelska

 • repair - repair shop, workshop, tv repairs

Hur används ordet reparation

 1. En garanti är en utfästelse, ofta i ett köpeavtal, med löfte om reparation/kompensation/återbetalning till köparen om det finns eller uppstår ett fel på en vara, under vissa i avtalet angivna förutsättningar. (källa)
 2. Glasmästare är ett hantverksyrke inom vilket utövande hantverkare hanterar, installerar och säljer glas, företrädesvis fönster-, dörr- samt övrigt byggnadsglas. Normalt sett ingår även glasning av fordon i glasmästarens arbetsuppgifter. I det ingår reparation och nymontering av rutor i bilar, båtar och traktorer men även i stationära maskiner som lyftkranar. (källa)
 3. Den vanligaste arbetsuppgiften för en guldsmed 2014 som arbetar i en egenägd, eller som anställd i butik med en guldsmedsverkstad, vilka är den största arbetsmarknaden, är reparation av smycken och kedjor i guld och silver, storleksändring av ringar, förstärkning eller utbyte av ädelstensfattningar, ditsättning av tappade ädelstenar eller pärlor, polering och rengöring. Nytillverkning av specialbeställningar från kund eller nytillverkning av egendesignade smycken samt gravyr av smycken och doppresenter. Värdering och probering av smycken och ädelstenar. Detta kan naturligtvis variera då vissa butiker inte utför nyproduktion utan endast utför reparationer eller omarbetning eller tvärtom. En vanlig arbetsuppgift kan också vara nyproduktion av kraftiga halskedjor i guld som väger över 50 gram, vilket dock minskat under hela 2000-talet. (källa)
 4. Livslängden utan reparation för stråtak kan vara olika för halm och vass, normalt utan reparation 25 till 40 år för halm, vid gynnsamma förhållanden – torrt klimat, brant taklutning, yrkesskicklighet och gott material – upp till 70 år för vass. Om tak av råghalm har en kortare livslängd så ger de å andra sidan ett tätare tak eftersom dess strån är tunnare. Råghalm skördas av höstsådd säd för hand med lie eller med självbindare som binder kärvar. Vass skördas bäst på vintern i låglänta landområden med maskiner, buntas och levereras till hantverkaren. (källa)
 5. Hamnkapten var en tjänsteman som förr fanns i flertalet sjöstäder och som hade till uppgift att vaka över ordningen i hamnen, tillse att hamnordningens föreskrifter iakttogs, låta anvisa fartyg deras platser och på hamnkontoret lämna upplysning om detta, föra journal över fartygs ankomst och avgång, hos vederbörande myndighet göra anmälan om behov av nybyggnad eller reparation av kaj, bro, landfäste o.d., samt att vara chef för stadens hamnpolis, vilken även bestod av hamnfogdar, hamnmästare, hamnlotsar m.fl . Hamnkaptenen i Stockholm tillsattes av Överståthållarämbetet. (källa)
 6. Sjöfart är framförandet av fartyg till sjöss. Oftast transporterar fartygen gods och passagerare men några andra syften med sjöfart är krigföring, forskning och fiske. I begreppet "sjöfart" räknas även konstruktion och reparation av fartyg, hamn- och farledsverksamhet, skeppsmäkleri, godstransport till och från hamnarna samt försäkring av gods, fartyg och människor ombord. I Sverige är Transportstyrelsen ansvarig myndighet medan FN-organet International Maritime Organization (IMO) ansvarar för internationella sjöfartsfrågor. (källa)
 7. Inflammation är en försvarsreaktion som något kan liknas vid brända jordens taktik. Den inflammerade vävnaden tar skada. När inflammationen klingar av repareras vävnaden. Beroende på grad och typ av inflammation repareras vävnaden fullständigt eller delvis. I mindre inflammationer i huden klarar vävnaden av att regenerera fullständigt medan reparation i nervvävnad är mer begränsad. Om skadan inte kan läkas helt ersätts den med ärrvävnad. (källa)
 8. Ett av de äldsta exemplen på kontaktlimning är reparation av slangar till hjul för cyklar, bilar etc. Traditionellt kallas det härvid använda limmet med de från engelska hämtade lånordet solution (lösning). En bättre på senare tid använd term är gummilösning. (källa)
 9. Furuspik är en spik som var vanlig förr till husbyggen, innan dagens heldragna trådspik kom till. Furuspiken var tidigare handsmidd innan smidesmaskiner började utvecklas. Furuspiken påträffas ofta vid reparation i äldre hus. Den används än i dag vid grövre snickerier samt vid all renovering av äldre byggnader. Furuspiken finns att tillgå galvaniserad eller i svartjärn. (källa)
 10. Fenkölade båtar kan drabbas av svajköl då kölen rör sig i sidled vid krängning på grund av att materialet i skrovet runt kölens infästning har mjuknat, exempelvis på grund av materialutmattning. Eftersom svajköl kan leda till kölhaveri, att kölen tappas, är svajköl en skada som kräver reparation. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.