Reparera Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder reparera, varianter, uttal och böjningar av reparera

Reparera synonym, annat ord för reparera, vad betyder reparera, förklaring, uttal och böjningar av reparera.

Synonymer till reparera

Vad betyder och hur uttalas reparera

Reparera uttalas re|par|era och är ett verb -de.

Reparera betyder:

Ordformer av reparera

Aktiv

reparera
infinitiv
reparerar
presens
reparerade
preteritum
reparerat
supinum
reparerande
presens particip
reparera
imperativ

Passiv

repareras
infinitiv
repareras
presens
reparerades
preteritum
reparerats
supinum

Perfekt particip

reparerad en
~ + subst.
reparerat ett
~ + subst.
reparerade den/det/de
~ + subst.

Reparera är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Reparera på Engelska

 • repair, mend - correct (put right) a mistake, the damage to the house must be repaired (made good)

Hur används ordet reparera

 1. Små mutationer kan kroppen ofta själv reparera. (källa)
 2. Människokroppen behöver stora mängder glycin för att levern skall kunna utföra en effektiv avgiftning efter exponering för till exempel kemikalier. Glycin är inte en så kallad essentiell aminosyra utan kan bildas i kroppen, men det föreligger många anledningar att anta att då kroppen är i behov av att reparera sig själv så kan inte tillräckliga mängder tillgodogöras. (källa)
 3. Högtryckstvättarna utvecklades i USA under 1930-talet och framåt. Till Europa kom de via de amerikanska trupperna som var stationerade i Västtyskland efter 1945. Alfred Kärcher gavs i uppdrag att underhålla och reparera de amerikanska maskinerna. Utifrån dessa högtryckstvättar utvecklade Kärcher en egen variant med förbättringar, bland annat förbättrat tryck, en variant vars konstruktion än idag är gällande. Högtryckstvätten kan därmed sägas ha vidareutvecklats 1950 av Kärcher och hans företag Kärcher. I Tyskland har verbet Kärchern bildats för att beskriva rengöring med högtryckstvätt och på franska har varumärket bildat substantivet le kärcher för att ange högtryckstvätt. (källa)
 4. Kalciumfosfat används för tillverkning av fosforsyra och olika former av gödningsmedel. Det används också för att reparera skadad benvävnad i de fall autogen transplantation inte är möjlig. (källa)
 5. Kondemnation (av lat. condemnare, fördöma, domfälla), är när ett fartyg förklaras vara icke sjödugligt. Ofta är det då så skadat att det ej är möjligt eller ekonomiskt försvarbart att reparera till sjödugligt skick. (källa)
 6. I och med reformationen drogs det mesta av kyrkans och klostrens tillgångar in till staten, och de ekonomiska resurserna för kyrkomåleri minskade drastiskt. År 1650 infördes en ny lag om sockenstämmor, som hade rätt att ta upp församlingsskatt för att reparera och utsmycka kyrkorna. När församlingarna hunnit samla ihop tillräckliga medel inleddes en ny storhetstid för kyrkomåleriet, denna gång med centrum i Västsverige. Mer än hälften av alla kyrkor i Västergötland, Halland och Bohuslän fick nya målningar under perioden 1720-1785, oftast utförda av målare från Göteborgs målareämbete. Framför allt målade man på kyrkornas innertak av trä, men ofta även på väggarna och på bänkar, läktare och övrig inredning. (källa)
 7. En läkning av en kroppsskada kan ske på två olika sätt. Antingen sker det genom regeneration, vilket innebär att kroppen ersätter de skadade cellerna med nya celler som bildar en vävnad som liknar den ursprungliga. Alternativt kan kroppen reparera skadan genom en ärrbildning som fungerar som men är olik den skadade vävnaden. (källa)
 8. En materielförvaltare, eller materialförvaltare/materialare i dagligt tal, är en person som tar hand om sportutrustning. "Materialarens" uppgifter består bland annat i att inventera, tvätta och reparera utrustningen. (källa)
 9. Under denna tidiga fas av nygotiken var inte stilkraven lika hårda som exempelvis klassicismen och därför fick man se en hel del intressanta experiment där John Nashs Royal Pavilion i Brighton är ett av de mest udda då byggnaden blandar gotisk arkitektur med indisk. Denna frihet kom på 1830 och 40-talen dock att ändras. De byggnader som från och med 1830-talet uppfördes i gotisk stil var mer stilriktiga och liturgiska till utformningen. Inte bara byggnadernas stil väckte intresse, utan även de medeltida arbetsformerna med skrån och gillen. I Frankrike hade de olika revolutionerna gått hårt åt landets kyrkor och 1837 bildades Commission des Monumentes Historiques för att reparera skadorna. Bland de arkitekter på vars lott det föll att restaurera de historiska monumenten fanns Eugène Viollet-le-Duc, som kom att bli en av de mest framstående stilrestaurerarna under 1800-talet. Hans inställning till hur restarationen skulle gå till var dock inte att återställa byggnaden till hur den tidigare sett ut, utan att renodla den till den stil den är byggd i. (källa)
 10. Ett näringsämne är en oorganisk eller organisk förening som en organism tar upp från sin omgivning för att överleva, fortsätta växa och fortplanta sig. Näringsämnena behövs till organismens metabolism, för att bygga upp och reparera vävnader eller för att styra organismens livsprocesser. De organiska föreningarna kan också omvandlas till energi. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.