Fixa Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder fixa, varianter, uttal och böjningar av fixa

Fixa synonym, annat ord för fixa, vad betyder fixa, förklaring, uttal och böjningar av fixa.

Synonymer till fixa

Andra språk

Fixa på Engelska

  • arrange, fix - it will be all right

Hur används ordet fixa

  1. Normalt är marginalkostnaden för ett företag först avtagande med ökad kvantitet, detta på grund av stordriftsfördelar. Om kvantiteten ökas ytterligare kommer marginalkostnaden åter öka eftersom vissa resurser som krävs för produktionen är mer eller mindre fixa och ökandet av icke-fasta resurser ger inte längre lika stor ökning av producerad kvantitet. (källa)
  2. Att radianterna för meteorregnen i stort sett har fixa lägen på stjärnhimlen som är oberoende av jordens rotation visar att dessa företeelser beror på kroppar som inte hör till jorden, utan till den yttre rymden. Att meteorerna ser ut att utstråla från en radiationspunkt förklaras som ett perspektiv-fenomen, om man antar att alla meteorer som hör till samma grupp i verkligheten rör sig i nästan parallella banor. Enligt denna förklaring är radianten ingenting annat än projektionen på himmelssfären av den riktning som meteorerna rör sig. Eftersom meteorerna kan antas röra sig i paraboliska eller långsträckt elliptiska banor måste radianten långsamt förflytta sig, allteftersom jorden stöter på meteorer i skilda punkter av sin bana. En sådan förskjutning av radianten måste också inträffa på grund av jordens årliga rörelse runt solen. Detta bekräftas också av meteorobservationerna. För vissa radianter (så kallade stationära radianter) har man emellertid inte kunnat konstatera någon sådan förskjutning. (källa)
  3. Genom seriehistorien har specifika serietecknarnischer uppkommit. Ateljétecknare blev under 1900-talets mitt en person som jobbar internt på ett förlag med att fixa till och i viss mån teckna om seriesidor innan de går till tryck, bland annat i syfte att klippa och klistra för att kunna publicera dagsstrippserier i serietidningsform. Vissa rutor fick då förstoras och pratbubblor flyttas om i bilden. Ateljétecknarens uppgift var att se till så att ingreppen inte märktes. En annan arbetsuppgift kan vara att teckna roliga smågubbar, logotyper och symboler till brevsidor, prenumerationserbjudanden och liknande. (källa)
  4. Fixa (fasta) tecken är Oxen, Lejonet, Skorpionen och Vattumannen. (källa)
  5. Eulers trekropparsproblem där två av kropparna är fixa i sina lägen och endast den tredje fri att röra sig. Detta problem kan lösas analytiskt med elliptiska integraler. (källa)
  6. Inom astronomin har parallaxmetoden länge använts för att indirekt mäta avståndet till närliggande stjärnor. I det här fallet används dubbla avståndet mellan jorden och solen som baslinje och vinkelmätningarna görs när jorden, solen och stjärnan befinner sig i en rätvinklig triangel (se bild). För att metoden ska fungera och ge bra resultat måste dock stjärnan ligga ganska nära solen eftersom det blir mycket svårt att mäta så små vinklar som uppkommer. Detta gör att parallaxmetoden är ganska begränsad. Som referenspunkt för vinkelmätningen används de till synes fixa stjärnorna långt bakom den stjärna man mäter avståndet till. (källa)
  7. Apollonius av Perga visade att en cirkel kan definieras som mängden punkter i ett plan vars avstånd till två fixa punkter har ett konstant förhållande (skilt från 1). (källa)
  8. Många kurvor är besläktade med cykloiden. När man tar bort tvånget att den fixa punkten måste vara på periferin och låter den vara godtycklig erhålls de s.k. curtate cykloiden och prolate cykloiden. I det första fallet är punkten som bildar cykloiden inne i cirkeln, medan det senare fallet bildas av punkter utanför cirkeln. Termen trochoid är den gemensamma benämningen på curtate cykloiden, prolate cykloiden och cykloiden. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.