Fix Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder fix, varianter, uttal och böjningar av fix

Fix synonym, annat ord för fix, vad betyder fix, förklaring, uttal och böjningar av fix.

Synonym till fix

Vad betyder och hur uttalas fix

Fix uttalas fix och är ett adjektiv -t -a.

Fix betyder:

Ordformer av fix

Böjning (i positiv) fix en ~ + subst. fixt ett ~ + subst. fixa den/det/de ~ + subst.

Fix är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Fix på Engelska

 • fix

Hur används ordet fix

 1. Apollonius av Perga visade att en cirkel kan definieras som mängden punkter i ett plan vars avstånd till två fixa punkter har ett konstant förhållande (skilt från 1). (källa)
 2. För finmätningar kan cirklarna inte användas, utan då begagnas de andra här ovan angivna instrumenten. De kan delas in i sådana med fixa och med variabla mått. Till första gruppen hör tolkar och hakmått. Ringtolk används för kontrollmätningar av cylindriska tappar och hål , cylindertolk och gängtolk används för mätning av skruvar och muttrar samt konustolk), som används för mätning av koniska tappar och hål. (källa)
 3. Oegentlig rotation – i geometri en vanlig rotationsavbildning av ett reellt tredimensionellt rum R3 som håller origo fixt. (källa)
 4. En cykloid, grek. κύκλος, kykloeid, "hjul" eller "cirkelformig", är en kurva som definieras av en fix punkt på en cirkel när den roterar eller mer precist, geometriska orten för en punkt på periferin av ett hjul som rullar längs en rät linje. (källa)
 5. Fixstjärna är ett ålderdomligt uttryck som avspeglar att stjärnorna verkade bilda fixa bakgrundsmönster på himmelssfären där solen, månen och planeterna rörde sig. (källa)
 6. En kropp roterar kring en fix axel utan påverkan av yttre krafter. Varje punkt roterar då med konstant rotationshastighet relativt axeln. (källa)
 7. där Lo ärörelsemängdsmomentet med avseende på en fix punkt O och t är tiden. Motsvarande relation gäller även med avseende på kroppens masscentrum. (källa)
 8. Normalt är marginalkostnaden för ett företag först avtagande med ökad kvantitet, detta på grund av stordriftsfördelar. Om kvantiteten ökas ytterligare kommer marginalkostnaden åter öka eftersom vissa resurser som krävs för produktionen är mer eller mindre fixa och ökandet av icke-fasta resurser ger inte längre lika stor ökning av producerad kvantitet. (källa)
 9. Fixa (fasta) tecken är Oxen, Lejonet, Skorpionen och Vattumannen. (källa)
 10. Att radianterna för meteorregnen i stort sett har fixa lägen på stjärnhimlen som är oberoende av jordens rotation visar att dessa företeelser beror på kroppar som inte hör till jorden, utan till den yttre rymden. Att meteorerna ser ut att utstråla från en radiationspunkt förklaras som ett perspektiv-fenomen, om man antar att alla meteorer som hör till samma grupp i verkligheten rör sig i nästan parallella banor. Enligt denna förklaring är radianten ingenting annat än projektionen på himmelssfären av den riktning som meteorerna rör sig. Eftersom meteorerna kan antas röra sig i paraboliska eller långsträckt elliptiska banor måste radianten långsamt förflytta sig, allteftersom jorden stöter på meteorer i skilda punkter av sin bana. En sådan förskjutning av radianten måste också inträffa på grund av jordens årliga rörelse runt solen. Detta bekräftas också av meteorobservationerna. För vissa radianter (så kallade stationära radianter) har man emellertid inte kunnat konstatera någon sådan förskjutning. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.