Anordna Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder anordna, varianter, uttal och böjningar av anordna

Anordna synonym, annat ord för anordna, vad betyder anordna, förklaring, uttal och böjningar av anordna.

Synonymer till anordna

Vad betyder och hur uttalas anordna

Anordna uttalas an|ordna och är ett verb -de.

Ordformer av anordna

Aktiv

anordna
infinitiv
anordnar
presens
anordnade
preteritum
anordnat
supinum
anordnande
presens particip
anordna
imperativ

Passiv

anordnas
infinitiv
anordnas
presens
anordnades
preteritum
anordnats
supinum

Perfekt particip

anordnad en
~ + subst.
anordnat ett
~ + subst.
anordnade den/det/de
~ + subst.

Anordna är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Anordna på Engelska

 • organize, arrange - the course will be held during working hours

Hur används ordet anordna

 1. Galopp utövas i Sverige på Jägersro, Bro Park, Göteborg Galopp, Strömsholm och Blommeröd. Det engelska fullblodet är den absolut främsta galopphästen och löpning med fullblod kallas ofta "Kungarnas sport". För mindre hästar anordnas tävlingar i ponnygalopp. (källa)
 2. En god man är i Sverige en (fysisk) person som utses av allmän domstol för att utföra ett visst uppdrag. Den vanligaste formen av godmanskap anordnas med stöd av 11 kap. 4 § föräldrabalken. Enligt detta lagrum kan rätten anordna godmanskap för en person om denne på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annat liknande förhållande, behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det är tingsrätten som beslutar om godmanskap och förvaltarskap. Den som utses till god man eller förvaltare ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Den som är underårig eller som själv har förvaltare får inte vara god man eller förvaltare. (källa)
 3. Man kan sätta fast en pinne på släggnacken, träda på en avvägd mängd tunga ringar som löper fram och tillbaka ett kort stycke samt anordna någon form av stopp, så att ringarna inte faller av. När man svingar släggan kommer ringarna på efterkälken och trycks mot pinnens stopp. När slägghuvudet träffat verktyget och just ska till att studsa tillbaka hinner ringarna ikapp, möter återstudsen och tvingar tillbaka slägghuvudet mot det verktyg det just var på väg att lämna. Om det hela ärätt avpassat kommer ringarna när de faller ner mot slägghuvudet att helt kväva återstudsen. Man får alltså en studsfri slägga som med full effekt driver verktyget. En variant, som fungerar enligt samma princip, är ett hålrum inuti slägghuvudet, som är delvis fyllt med stålkulor. Märkligt nog är denna typ av studsfri slägga/hammare sällsynt i allmänna handeln. Gummiklädda studsfria slagverktyg finns, men det är en annan princip. Nackdelen med denna metod är att gummit blir hårt åtgånget av träffen mot verktyget. (källa)
 4. För att hålla buntarna fuktiga och färska under transporter, som inte får överstiga fem dygn, lindas de in i bananblad eller läggs i plastpåsar. Tuggandet har en social aspekt och man kan anordna ett katparty utan annan särskild anledning än att bara prata och vara tillsammans. Tuggar gör man mestadels hemma privat, handlarna tuggar i sina butiker eller salustånd, taxichaufförerna i sina bilar och eftermiddagsarbetarna på sina arbetsplatser. Den kat man tuggar sväljs inte utan lagras som bollar i kinderna. Det är endast saften som kommer ned i magen och därför dricker man mycket hela tiden. Användandet kan liknas vid tuggandet av kokablad i Sydamerika. (källa)
 5. En klassträff innebär att en tidigare skolklass återförenas, till exempel ett visst antal år efter det att klassen splittrades, för att de tidigare eleverna ska få träffa varandra igen. På en klassträff brukar de tidigare skolkamraterna tala om sina minnen från skoltiden, samt om vad som har hänt med olika skolkamrater under åren efter det att klassen splittrades. En klassfest kan anordnas i samband med återträffen. (källa)
 6. Kråkfot (jordtag) – ett sätt för att anordna ett jordtag med låg resistans och låg reaktans. (källa)
 7. I den kristna kyrkan är långfredagen en sorgedag. I Svenska kyrkans evangeliebok är temat Korset och långfredagsgudstjänsten är en unik gudstjänst, där alla uttryck för glädje har bortfallit: endast psalmsång, textläsning, predikan, trosbekännelse och förbön (ofta i form av litanian) förekommer. Ofta hålls gudstjänsten på eftermiddagen för att koppla samman den med den tidpunkt då Jesus dog, den nionde timmen. På kvällen kan kyrkan anordna gravläggningsgudstjänst. Allvaret och sorgen understryks av att altaret endast dekoreras med fem röda rosor som symboler för de sår Jesus fick då han korsfästes. Textilerna som används är svarta, det spelas ingen orgelmusik och kyrkklockorna används inte. (källa)
 8. Att det kallas "mässa" beror på att det förr i Europa, på vissa platser anordnades stora marknader i anslutning till religiösa fester vid mässor för olika helgon. "Mässa" blev senare synonymt med en specifik plats där det årligen anordnades utställningar av varuprover till vilken köpare inbjöds för att göra partiinköp. I svenskan är denna betydelse av "mässa" känd sedan mitten av 1600-talet. (källa)
 9. Oktrojera, av egen maktfullkomlighet anordna, sägs om en regering, då den utan samverkan med representationen eller folket ger och utfärdar en statsförfattning: oktrojerad grundlag eller oktrojerad författning. (källa)
 10. Det finns många olika system för att anordna parkeringsplatser i byggnader. Alla syftar till att skapa så många bilplatser som möjligt på minsta möjliga yta med bibehållen god flexibilitet och ekonomi. Det är viktigt att spara plats när det gäller uppställning av bilar. En bilplats tar en yta av ungefär 12,5 m² (2,5 m x 5,0 m). Tillsammans med körytor summerar det sig dock till cirka 25 m², vilket motsvarar ungefär normalstorleken på ett vardagsrum i svensk bostadsproduktion. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.