Klara Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder klara, varianter, uttal och böjningar av klara

Klara synonym, annat ord för klara, vad betyder klara, förklaring, uttal och böjningar av klara.

Synonymer till klara

Andra språk

Klara på Engelska

 • take care of, get done - pass an exam, manage financially

Hur används ordet klara

 1. Styrelsen har beslutat om att vi ska göra en fördjupning, titta igenom processer, hur vi jobbar, och vi har bett FRA fortsätta med det. När vi är klara med det blir det en intern rapport som vi kommer att gå igenom i styrelsen och lämna över till Finansinspektionen. (källa)
 2. De sista förberedelserna är klara och nu råder inga tvivel hur man ska hantera uppkommande situationer något varje lag diskuterat under ett så kallat slutspelsmöte. Där tydliggörs regler, förväntningar, målsättningar och framförallt diskuteras medias roll. Hur tillgängliga ska spelarna vara, vem eller vilka från media ska man vara försiktiga att prata med, vad ska man säga utåt och framförallt när är det fördelaktigt att använda medierna som en megafon för att få ut sitt budskap? Börjar ni uppmärksamma den sista delen gällande megafon och sedan lägger ihop ett plus ett förstår ni i en större utsträckning vad olika tränare vill uppnå när det första de gör efter matcherna är att kritisera tex domarna, utmåla sig som fördelade och att de aldrig får med sig utvisningar. Det finns några som kommer göra det i en större utsträckning än amdra. Var så säker. (källa)
 3. Det här beror på att BI-sammanställningen visar att 4 300 butiker har redan lagts ned eller är klara för nedläggning trots att vi bara befinner oss i början av mars. (källa)
 4. Många organismer stressas av värmen och torkan den här sommaren – men fåglarna tycks klara sig bra. Trots torkan finns det fortfarande relativt gott om fjärilslarver och andra insekter som fåglarna lever av. (källa)
 5. För den är här nu, som alltid vid den här tiden en ny säsong med jakt på guld, kamp om uppflyttning och hopp om att klara nytt kontrakt. (källa)
 6. För den 23 september är deadline för medlemsländerna att införliva ett nytt EU-direktiv om ökad webbtillgänglighet i sina lagar. Den gränsen kommer Sverige inte att klara – regeringen har aviserat att man har sikte på att överlämna en proposition till riksdagen "under hösten". Ett skäl till det är att det kommit in mycket synpunkter på det förslag som regeringen skickade ut på en remissrunda i slutet av förra året. (källa)
 7. Förr utfärdades s.k. pardonsplakat av konungen - 46 gånger mellan 1631 och 1834 (varav tre gånger efter 1809). Dessa innebar amnesti eller abolition, eller båda i förening. I 26 § i 1809 års regeringsform angavs att "Konungen äger att i brottmål göra nåd, mildra livsstraff samt återgiva ära och till kronan förverkat gods". En liknande bestämmelse om att "Kongl. Maj:t allena tillkommer att göra Nåd, återgiva Ära, Lif och Gods i alla brott som ej uppenbarligen strida mot Guds klara ord" fanns i 9 § i 1772 års regeringsform. Karl XIII meddelade exempelvis ett plakat om alla som rymt från krigsmakten eller som olovligen begivit sig ur riket förskonades från straff under vissa villkor. Ordet amnesti användes först av Karl XVI Johan i det sista plakatet den 20 oktober 1834. Regeringen Hammarskjöld ansåg inte att Kungl. Maj:t hade rätt att "annorledes än genom nåd" efterskänka straff eller upphäva verkningarna av en straffdom, efter att socialdemokratiska partistyrelsen m.fl. sökt amnesti. Det var således oklart hur "göra nåd" i 1809 års regeringsform skulle tolkas. (källa)
 8. När tillverkningen av petroleumbaserad plast började öka efter andra världskriget kunde galaliten inte klara konkurrens i den kommersiella användningen, även om tillverkningen fortsatte i Brasilien fram till 1960-talet. (källa)
 9. När geckoödlan fäster vid underlaget plattar den ut spatulae och trycker dem mot underlaget, och gör på så vis kontaktytan och därmed fästförmågan så stor som möjligt. Teoretiskt skulle en geckoödla kunna generera en kraft på upp till 1300 Newton med alla sina setae. Detta är tillräckligt stor kraft för att klara av att belastas med en vikt på cirka 130 kg. I laboratorier har man gjort mätningar som visar att framfötterna hos tokaygeckon, som har en sammanlagd area på 227 mm², klarar av en sammanlagd belastning på upp till 2 kg. Detta betyder att det endast skulle krävas en yta av cirka 85 cm² täckt med setae – ungefär en handflata – för att klara av att bära upp en människa på 75 kg. Skillnaden mellan de teoretiska och de praktiskt uppmätta värdena härrör från att maximal kraft endast erhålls om alla setae är riktade åt samma håll, vilket de inte är i verkligheten. (källa)
 10. Natriumsulfat bildar stora genomskinliga, klara kristaller, som vittrar i luft och sönderfaller till ett vitt pulver, samt avger sitt kristallvatten. Kristallerna har en kylande, saltaktig smak och smälter i sitt kristallvatten. Kristallerna är mycket lättlösliga i vatten, men helt olösliga i alkohol. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.