Skaffa synonym, annat ord för skaffa, vad betyder skaffa, förklaring, uttal och böjningar av skaffa.

Synonymer till skaffa

Vad betyder och hur uttalas skaffa

Skaffa uttalas skaffa och är ett verb -de.

Skaffa betyder:

Ordformer av skaffa

Aktiv

skaffa
infinitiv
skaffar
presens
skaffade
preteritum
skaffat
supinum
skaffande
presens particip
skaffa
imperativ

Passiv

skaffas
infinitiv
skaffas
presens
skaffades
preteritum
skaffats
supinum

Skaffa är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Skaffa översättning

Engelska

get, get hold of, obtain, procure, find, furnish, provide
the bookshop got me the books I', d ordered, find a job, she got hold of a bike
do
she refused to have anything to do with it

Hur används ordet skaffa

  1. – Så kanske är det bästa man kan göra att skaffa sig kunskaper och se till att alla som producerar digitalt innehåll har en grundläggande utbildning kring tillgänglighetsfrågorna. (idg.se)
  2. Man kunde också bli degraderad eller utesluten ur riddargillet, för kätteri, förräderi eller feghet på slagfältet. Många valde att inte utnyttja sin rätt till en adelstitel av ekonomiska skäl och för att kunna ägna sig åt "oadliga sysslor". I regel fördes adelskapet inte över på spinnsidan, vilket gjorde att många adliga ätter dog ut hela tiden, och franska kungar på 1300-talet utfärdade därför adelsbrev i massor för att fylla på med nya adelsmän. Vanligen ärvdes tronen och titeln av äldste sonen eller äldste brodern, beroende på rike, och i vissa fall av döttrar eller makar (ex. jure uxoris), annars kunde man gå bakåt i släktträdet för att finna en annan gren som hade rätt till tronen. För att ättens förläningar skulle hållas bland "de egna" förekom ofta kungliga äktenskap med inavel i de europeiska furstliga husen. Samtidigt var man ofta välvilligt inställd till att låta potentiella fienders döttrar gifta in sig i släkten, och så förbättra de politiska relationerna, och äktenskapen arrangerades ofta redan då barnen var små, med bröllop då de kommit i puberteten och kunde skaffa arvtagare till tronen. (wikipedia.org)
  3. 1946 tvingades Rickard Sellmer i tyska Stuttgart skaffa sig kontakter med amerikanska armén för att kunna återuppta produktionen. Sellmer lyckades på så sätt erövra den amerikanska marknaden. Hans firma lever kvar än idag och är det enda tryckeriet i Tyskland som enbart trycker julkalendrar och andra julprodukter. (wikipedia.org)
  4. Efter den djupa och långdragna lågkonjunkturen på 1920- och 30-talen, som kulminerade vid Kreugerkoncernens sammanbrott 1932, då många företag och banker i Sverige försattes i konkurs, upphörde i stort sett byggnationen av stora sommarresidens. Efter andra världskriget ersattes sommarvillorna av de enklare sportstugorna, även kallad sommarstuga, som var byggda med efterkrigstidens samhällsekonomiska situation som bakgrund och semesterlagstiftningen som infördes 1938, där även den vanlige inkomsttagaren, genom statligt subventionerade lån med låga räntor skulle ges möjlighet att skaffa sig ett eget sommarhus utanför stadskärnorna med avsikt att främja friluftsliv nära naturen under ledig tid. Ett av dessa områden var de mycket enkla stugorna vid Årsta havsbad som uppfördes med början 1929 av HSB. (wikipedia.org)
  5. "Varder lekare slagen, skall det alltid vara ogillt. Varder lekare sårad, en som går med giga eller fiol eller trumma, då skall man taga en otam kviga och föra upp på bäsing. Sedan skall man raka allt håret av hennes svans och sedan smörja den. Så skall man skaffa honom nysmorda skor. Sedan skall lekaren taga kvigan om svansen. Någon skall slå till henne med en skarp piska. Lyckas han hålla henne, då ägde han det goda djuret och njuta det, som en hund njuter gräs. Kan han ej hålla henne taga och tåla det, han fått skam och skada, och begäre aldrig mer rätt än en hudstruken trälinna." (wikipedia.org)
  6. Numera beskriver termen främst personer som excellerar i programmering och som vetgirigt tar till sig program- och hårdvara. En hackare använder sina kunskaper till att skaffa ny, icke tillgänglig information om ett system. Genom att analysera eller manipulera systemet försöker hackaren förstå och få kunskap om hur det beter sig. Hackning innefattar metoder som reverse engineering, disassemblering och dekompilering. En hackares verktyg består bland annat av en och en disassemblator, men ofta krävs det att hackaren skriver egna verktyg för att underlätta ett hack. (wikipedia.org)
  7. I dagsläget (2011) har tio suveräna staters militärstridskrafter tillgång till hangarfartyg: Brasilien, Frankrike, Indien, Italien, Ryssland, Spanien, Storbritannien, Thailand, Kina, Australien (som bara har LHD) och USA. Några länder förväntas skaffa hangarfartyg under de närmsta åren, Kina tros bygga ny av en egen och ny klass, efter inspiration av Varjag som är av Kuznetsov-klass. (wikipedia.org)
  8. När första världskriget bröt ut hade Cellestuteriet 350 hingstar. Men tvärtemot Napoleonkrigen så ökade hästbeståndet under kriget, mycket tack vare att hannoveranarna uppskattades som draghästar för artilleriet och 1924 fanns över 500 hästar på stuteriet. Ett nytt stuteri uppfördes för att kunna hålla alla hästarna. På det nya stuteriet satte man de 100 viktigaste avelshingstarna. Detta stuteri var dock bara i bruk fram till 1961 och antalet hingstar hade varierat mycket, med minst antal under andra världskriget då hästen inte längre hade någon roll inom armén och istället slaktades för att få mat. Hannoveranaren fick även ett stort bakslag då det var otroliga skillnader i utseende och kvalitet på de lokala stammarna. Ytterligare en tysk varmblodshäst, trakehnaren, hade tagits till Cellestuteriet och de tillfördes nu i stammen. Under 1960-talet grundlade man även rasens standard för att få enhetliga karaktärer och utseende. Den ökande efterfrågan på ridsporthästar av hög kvalitet hjälpte hannoveranaren att skaffa sig ett namn utanför Tyskland. (wikipedia.org)
  9. Exempel: Två individer av olika, närbesläktade arter med olika kromosomantal (häst och åsna), skaffar en gemensam avkomma (mula eller mulåsna). Hästen har 64 kromosomer, åsnan har 62. De bägge könscellerna som smälter samman har således 32 respektive 31 kromosomer, och avkomman får en kromosomuppsättning om 63 kromosomer. I detta fall kommer avkomman att vara steril. 63 är inte jämnt delbart med 2, och således bildas inga könsceller. Om nu spontan fördubbling av antalet kromosomer skulle ske, skulle avkomman istället ha 126 kromosomer och vara fertil. Om detta skedde med två individer av olika kön, skulle de kunna skaffa gemensam, fertil avkomma med 126 kromosomer och därmed ge upphov till en ny art. (wikipedia.org)
  10. Med början från 600-talet f.Kr. ökade graden av bepansring och organisation i de militära styrkorna inom de olika grekiska stadsstaterna. Hopliterna var ett tungt elitinfanteri, som värvades bland de välbeställda jordägande bönderna. De var själva ansvariga för att skaffa sig vapen och utrustning. Hopliterna var fortfarande värnpliktiga soldater som kallades in vid behov (de var således halvreguljära styrkor). Stående styrkor utöver palatsvakt var ett undantag i antikens Grekland innan Filip II av Makedoniens reformer. Dessa reformer möjliggjorde en offensiv mot dåtidens supermakt Persien, som under århundraden plågat grekerna med upprepade anfall. Eftersom hopliter då rekryterades från alla samhällsskikt kunde en betydligt större armé skapas. Dessutom hade Makedonien som rekryteringsbas hela det område som idag är Grekland, utom kungariket Epirus (i dagens Albanien och nordvästra Grekland), i stället för endast en stadsstat med omnejd, vilket var fallet tidigare. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Skaffa Synonymer Betyder Uttal