Ordna Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder ordna, varianter, uttal och böjningar av ordna

Ordna synonym, annat ord för ordna, vad betyder ordna, förklaring, uttal och böjningar av ordna.

Synonymer till ordna

Andra språk

Ordna på Engelska

 • arrange - arrange a trip, it will be alright

Hur används ordet ordna

 1. Enligt svensk lag (SFS 1990:1144) skall för varje gravplats finnas en levande så kallad gravrättsinnehavare, vilken ansvarar för att graven hålls i gott skick, antingen genom egen skötsel eller genom avtal med respektive huvudman för begravningsplatsen. Gravrättsinnehavaren utses bland de efterlevande och fastställs genom avtal, då ett gravbrev utfärdas som bevis. Avtalet omfattar oftast rätt att bestämma vilka gravsättningar som får göras i aktuell gravplats och med tillstånd ordna för dess utsmyckning och omvårdnad. Gravrätt kan överlåtas enligt vissa regler. Den kan även anses förbrukad om uppenbar vanvård av graven föreligger, exempelvis om fastställda avgifter for grundskötsel inte betalas, och återgår då till kyrkogårdsförvaltningen. Om ingen finns som är innehavare, är gravrätten tyst eller vilande. Rätten till gravplats varar i 25 år, men kan förlängas. (källa)
 2. En definitionsmässig gråzon anger att det helt enkelt är svårt att ordna delar av verkligheten till en viss kategori. Exempel: Var går gränsen mellan pornografi och erotik. (källa)
 3. Sedan de förslag, som framlades under Karl IX:s regeringstid för att ordna kungens domsrätt genom en efter de förändrade tidsförhållandena avpassad utveckling av de äldre formerna för denna, de så kallade lands- eller rättartingen och räfstetingen, inte lett till något resultat, framlade Gustav II Adolf till 1614 års riksdag förslag om inrättande i Stockholm av en "konungslig Hofrätt och öfversta dom", vilken såväl i kungens närvaro som i hans frånvaro skulle äga makt att döma kungens dom. Från denna domstol skulle inget överklagande få äga rum. (källa)
 4. I Polen hade en kastellan länge hög status. Kung Bolesław Chrobry inrättade i landets kretsar (kastellanier), kastellaner som bland annat skulle upprätthålla lag och ordning, ordna och leda krigsstyrkor samt förvalta kungsgårdarna. Från 1500-talet utgjordes senaten av kastellaner tillsammans med vojevoder och biskopar. Titeln "kastellan av Krakow" var den finaste i landet. (källa)
 5. Termen kommer av latinets componere, 'ställa samman' 'ordna', och innebar ursprungligen att man kompletterade gregorianska melodier med fler stämmor till en flerstämmig sats. Ur denna praxis föddes ett regelsystem som kom att innebära att en komposition skulle vara resultatet av personlig originalitet och musikalisk hantverksskicklighet. (källa)
 6. Genom att ordna kontorsarbetet på ett rationellt sätt kan företaget effektiviseras och vinsten ökas. Kontoret är ingen producerande enhet, på kontoret sköts administrationen av företaget eller myndigheten. Hur administrationen sköts regleras genom olika lagar, till exempel aktiebolagslagen, bokföringslagen och när det gäller myndigheter, det direktiv som gäller för myndigheten i fråga. (källa)
 7. Kontraktsprosten leder och koordinerar arbetet i prosteriet. Vissa av kontraktsprostens uppgifter är lagstadgade, som att ordna val till olika kyrkliga tjänster och organ (t.ex. biskop, assessor), medan andra uppgifter kan variera lokalt beroende på hur nära samarbete församlingarna önskar. (källa)
 8. Kommunerna är skyldiga att ordna dagvård, men dagvård ordnas förutom direkt av kommunen också genom avtal med kommunen eller helt privat. Vid sidan av dagvård i en skild institution förekommer familjedagvård, där en mindre grupp barn tas om hand hemma hos en familjedagvårdare – samt att barnen helt sköts i den egna familjen, med ekonomiskt stöd från stat och kommun. (källa)
 9. Murförband är namnet på de olika teknikerna för att ordna stenarna i en mur, antingen av tegelsten eller natursten. (källa)
 10. Undervisningen sker på svenska och samiska (som även är ett eget skolämne) där. Sameskolor har få elever, och finns i Karesuando, Kiruna, Gällivare och Jokkmokk i Norrbottens län och i Tärnaby i Västerbottens län. Årskurs 7–9 finns bara i Gällivare 7–9, på övriga sameskolor förekommer enbart årskurserna 1–6. I vissa lappmarkskommuner där det inte finns sameskola, finns det i stället integrerad samisk undervisning i grundskolan, samt hemspråksundervisning i samiska i de fall det går att ordna. Sedan 1981 leds sameskolan av Sameskolstyrelsen i Jokkmokk, vilken numera utses av sametinget. I Sameskolstyrelsen sitter bara ledamöter med samiskt ursprung. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.