Ordnad Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder ordnad, varianter, uttal och böjningar av ordnad

Ordnad synonym, annat ord för ordnad, vad betyder ordnad, förklaring, uttal och böjningar av ordnad.

Synonym till ordnad

Andra språk

Ordnad på Engelska

 • in good order - finances in good order, in an organized manner

Hur används ordet ordnad

 1. Det var en gång en konung, som med skiftande seger och nederlag, men alltid med ära styrde sitt diktarrike. Han hade slott, borgar och katedraler, mörka, gavlade gator och vårgröna hagar han hade en prinsessa, lika trolsk som elak, visa filosofer, fräcka narrar och larmande pöbel, med ett ord allt, som till en väl ordnad poetstat kunde höra, då han plötsligt en festkväll lämnade alltsammans i sticket för att som resande scholar draga ut och leta den vises sten. Förgäves skickades gråskäggiga sändebud till den skumma studiekammare, där han glömde bort åren bland Paracelsus' deglar och retorter. "Sire", sade de, "vänd hem igen. Ert rike väntar er. Äreporten är redan rest. Fontänerna rinna med vin. Narren har fått en ny våd scharlakan i sin kolt, och prinsessan står med solrosen i handen vid tornfönstret och väntar." Men alkemisten hörde dem ej. Brygderna och dekokterna upptogo hans tankar. Där hemma i diktarriket växte gräset över gångarna. Ljusen slocknade. Prinsessan blev så rynkig, att all hennes elakhet på långt avstånd kunde läsas ur ansiktet. Landet föll i lägervall. Och den vises sten? Vem har hittat den. (källa)
 2. Gitter (ordning) – inom matematiken en partiellt ordnad mängd. (källa)
 3. Benämningen förekommer första gången under 1500-talet för att beteckna infanteriets stridsformering. Den spanska brigaden utgjordes av 4 eller 7 stora, kvadratiska slaghopar, tertior kallade, ordnade rutvis på tre linjer. Den nederländska brigaden, ordnad av Moritz av Nassau, utgjordes av 4 halvregementen om 500 man, uppställda rutvis på tio leds djup. Efter den senare ordnade Gustav II Adolf den svenska brigaden, helbrigaden, om 2 000 man eller mera, bestående av två halvbrigader om 1 000-1 200 man ordnad i sex led. Under 1700-talet användes benämningen emellanåt, särskilt i Frankrike, för att beteckna ett antal bataljoner eller skvadroner, som tillfälligtvis förenats. Under franska revolutionen trädde benämningen halv brigad i Frankrike i stället för regemente, och under Napoleons tid förenades två halvbrigader till brigader, en enhet som även infördes i andra arméer. (källa)
 4. För företag har räntan en speciell innebörd. Resultaträkningen är ordnad så att kostnaderna till bankerna (finansiella intäkter minus kostnader som ränta, dock ej amortering) kommer före skatt och utdelning. D.v.s. räntan är avkastningen som bankerna får för deras förbindelse med företaget, men de beräknas på lånat belopp och inte på vilka intäkter och kostnader bolaget har. Utdelning kan tolkas som aktieägarnas ränta (om än termen avkastning oftare används). (källa)
 5. När en kiasm utformas bör den ha formen av en ståndpunktsprecisering. Den ger då ett intryck av att vara ordnad och avrundad. Effekten kan bli att uttalandet blir ordspråksmässigt och därför uppfattas kiasmen, i förlängningen, som en sanning. När mönstret upprepas men ändå bryts, genom att ordens ordning omkastas, uppstår ett spänningstillstånd som försvinner först när hela satsen är uttalad. Att använda kiasmen efter en hopning eller stegring kan få ordföljden att sätta sig hos publiken. (källa)
 6. Ett koordinatsystem inom matematiken är ett sätt att tilldela koordinater, en ordnad följd av tal, till en punkt eller vektor i ett rum. Antalet koordinatvärden som behövs är rummets dimension. (källa)
 7. Kristallina material behöver inte ha en sammanhängande struktur genom hela materialet, det är i många material vanligt att den ordnade kristallina strukturen är samlad i många små områden som kallas korn. Varje korn är en kristall med ordnad struktur, hela materialet består av många sådana korn och materialet kan då betecknas som polykristallint (mång-kristallint). Ofta menar man med "kristall" ett prov bestående av en enda region. (källa)
 8. Kristallin struktur är ett kemiskt begrepp och berör ämnen med en ordnad position hos ämnets atomer. Orienteringen hos ämnets atomer kan vara svag, måttlig eller stark, vilket innebär att ämnet inte behöver vara helt kristallint. Ämnets kristallografiska riktningar är därför inte slumpmässiga utan har en viss grad av struktur. Motsatsen till kristallin struktur är amorf struktur där atomernas ordning istället uppvisar slumpmässig ordning. Kristallin struktur är det normala för i naturen förekommande fasta oorganiska ämnen, metaller. Strukturen består av ett mönster, en uppsättning av atomer ordnade på ett särskilt sätt som genomgående uppvisar ordning och symmetri. Denna struktur förekommer även hos vätskor med regelbunden struktur, så kallade flytande kristaller där långsträckta molekyler ordnat sig parallellt bredvid varandra. Mönstret på ämnet befinner sig enligt ett gitter där en rad punkter upprepas regelbundet i tre dimensioner. Den kristallina strukturen och symmetrin spelar en roll för många av ämnets fysiska egenskaper, såsom klyvning, elektronisk bandstruktur och optisk transparens. (källa)
 9. I Sverige var det länge ett brott att inte ha ordnad försörjning. Med 1885 års lösdriverilag skedde en avkriminalisering, och lösdrivare kunde i stället dömas till tvångsarbete, vilket samhället nu betraktade som en behandlingsinsats och inte ett straff. (källa)
 10. För en totalt ordnad mängd finns det endast ett minimalt värde, men för en partiellt ordnad mängd (det vill säga en mängd som inte är total) så kan det finnas flera minimala värden. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.