Ordningsam Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder ordningsam, varianter, uttal och böjningar av ordningsam

Ordningsam synonym, annat ord för ordningsam, vad betyder ordningsam, förklaring, uttal och böjningar av ordningsam.

Synonymer till ordningsam

Vad betyder och hur uttalas ordningsam

Ordningsam uttalas ordn|ing|sam och är ett adjektiv -t -ma.

Ordformer av ordningsam

Böjning (i positiv) ordningsam en ~ + subst. ordningsamt ett ~ + subst. ordningsamma den/det/de ~ + subst. ordningsamme den ~ + mask. subst.

Ordningsam är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet ordningsam

  1. Polisens grupp för att göra gärningsmannaprofiler blev snabbt inkopplad och bedömde att mordet inte var utfört av en lejd mördare, eftersom en sådan knappast skulle mörda någon med kniv inne på ett varuhus fullt med vittnen. Inte heller bedömde gruppen att det var ett rånmord av en missbrukare eller psykiskt sjuk person eftersom en sådan person på NK:s damavdelning snabbt skulle omhändertas av varuhusets säkerhetsvakter. Inte heller skulle en sådan person välja en plats som NK för att utföra ett rån. Att gärningsmannen passerat massor av andra människor innan han anföll Lindh tydde på att han hade valt ut henne i förväg. Gruppen bedömde att mordet begåtts av en person som använde gärningen för att kommunicera med omvärlden, en person som vanligen kan kontrollera sig och är ordningsam men kan i vissa situationer helt tappa kontrollen. (källa)
  2. Samvetsgrannhet är ett personlighetsdrag som kretsar kring att vara noggrann eller flitig. Samvetsgrannhet förutsätter en vilja att utföra sina uppgifter på ett bra sätt och att ta förpliktelser inför andra människor på allvar. Samvetsgranna personer tenderar att vara effektiva och välorganiserade, i motsats till att vara lättsinniga eller ha bristande ordning. De har en tendens till att ha självdisciplin, att agera plikttroget och att sträva efter resultat, de uppvisar snarare ett planerat beteende än ett spontant sådant, och de är vanligen tillförlitliga. Detta tar sig uttryck i karakteristiska beteenden som att vara ordningsam och systematisk, även inräknat faktorer som försiktighet, att ha sinne för detaljer och att vara eftertänksam (tendensen att tänka efter noga innan man agerar). (källa)
  3. Anna är Silverringens banvaktare och åker runt på banan och kontrollerar att den är körbar. Hon är väldigt noggrann och ordningsam. Hon håller sig i toppform genom joggning. (källa)
  4. Antoninus Pius beskrivs som lugn, plikttrogen och ordningsam, men utan några större ambitioner. Han genomförde inga större omvälvningar under sin tid som kejsare, utan bevarade det han fått från sina föregångare. Hadrianus var egentligen mer intresserad av sin unge släkting Marcus Annius Verus (den framtida Marcus Aurelius) och såg antagligen Pius som en god förvaltare i väntan på att Marcus Annius Verus skulle mogna. Det intrycket förstärks när man betänker att Pius var 51 år gammal när han blev adopterad och bara hade ett barn kvar, dottern Annia Galeria Faustina (d.y.) som gifte sig med Marcus Aurelius. Pius skulle dock bli långlivad och regera längre änågon kejsare gjort sedan Augustus. Adoptionen var en invecklad historia. Samtidigt som Hadrianus adopterade Pius, så adopterade Pius i sin tur den blivande Marcus Aurelius samt Lucius Ceionius Commodus, som var son till Hadrianus förstaval till efterträdare (som också hette Lucius Ceionius Commodus) som dött två månader tidigare. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.