Indela Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder indela, varianter, uttal och böjningar av indela

Indela synonym, annat ord för indela, vad betyder indela, förklaring, uttal och böjningar av indela.

Synonymer till indela

Andra språk

Indela på Engelska

  • divide (up)

Hur används ordet indela

  1. Kök finns i såväl privatbostäder, restauranger som olika institutioner. I de senare fallen talar man om restaurangkök, storkök och skolkök. Man kan också indela offentliga kök i tillagningskök, som lagar mat från alla typer av råvaror, respektive mottagningskök, som tar emot mat från tillagningskök och som i vissa fall tillagar ris, potatis, pasta och grönsaker. (källa)
  2. Det finns ett antal olika sätt att indela mimikry, beroende på funktionalitet. Nedan följer några av dessa typer. Observera att typerna ibland överlappar varandra. (källa)
  3. I en nyanserad klassificering av genussystemet utesluts dock från reale de substantiv, vilka har eller har haft en klar syftning på kön, som exempelvis general eller majorska. Dessa två tillhör genusgrupperna maskulinum respektive femininum. I praktiken kan man trots detta indela det svenska genussystemet i reale och neutrum. För att markera en skarp och stringent uppdelning av systemet används i dag ofta alternativet utrum och neutrum, vilka är två varandra uteslutande och kompletterande genusgrupper. (källa)
  4. En skura (av ordet "skära") är inom heraldiken en delningslinje använd för att geometriskt indela en vapenskölds yta och olika fält. (källa)
  5. Ett välkänt sätt att indela olika välfärdsstater, vilket också kan tillämpas på olika regimer av socialförsäkringssystem, är Gøsta Esping-Andersens teori om tre sorters välfärdsstater: Den liberala (anglosaxiska), den konservativa/korporativa samt den socialdemokratiska (skandinaviska). I den liberala modellen ligger tyngdpunkten på privata lösningar inom trygghetsområdet. Allmänna socialförsäkringar är mindre utbyggda och bidragssystemen är selektiva snarare än generella. I den konservativa modellen är tilltron till marknadslösningar mindre. Där hanteras socialförsäkringarna av korporationer för arbetsmarknadens parter. Den socialdemokratiska modellen är att socialförsäkringarna är allmänna, det vill säga att de riktas till hela befolkningen, och att det är staten som administrerar. (källa)
  6. Flera årtionden av forskning på beteendemönster, livsstil och personlighet hos dem som begår våldtäkt har visat att det är mycket stor psykisk variation på förövarna. Sedan 1950-talet har forskare trots detta försökt ställa upp topologier för att indela förövarna i kategorier, detta till exempel på grundval av graden av ilska, graden av maktbegär, graden av annan kriminalitet, hämndbegär mot kvinnor eller män i allmänhet, eller graden av sexuell motivation, vilket är de vanligaste motiven till våldtäkt. Massachusetts Treatment Center Rapist Typology (MTC) är en vanlig topologi men det finns flera konkurrerande. En auktoritet inom området topologi är Nicholas Groth. (källa)
  7. Västmanland eller "västmännens land" har fått sitt namn i geografisk jämförelse med Uppland, som var en huvudbygd under järnåldern och där somliga även anser att uppsvearna utgick ifrånär man samlade Mälarbygderna under sin ledning, både för att indela landskapen i hund och senare hundraden, vilka var och en hade ansvar för ett visst antal krigare och skepp som ställdes under kungens ledning. (källa)
  8. Diatonik (grekiska diatonikos, mellanton) är ett sätt att indela en oktav så att den består av två tetrakord som ligger på en heltons avstånd från varandra. (källa)
  9. Galls idé att indela hjärnan i områden motsvarande vissa egenskaper var visserligen helt tagen ur luften, men påminner ändå om den moderna synen på hjärnan med dess olika centra för olika sinnen. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.