Klassificera Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder klassificera, varianter, uttal och böjningar av klassificera

Klassificera synonym, annat ord för klassificera, vad betyder klassificera, förklaring, uttal och böjningar av klassificera.

Synonymer till klassificera

Vad betyder och hur uttalas klassificera

Klassificera uttalas klassi|fic|era och är ett verb -de.

Klassificera betyder:

Ordformer av klassificera

Aktiv

klassificera
infinitiv
klassificerar
presens
klassificerade
preteritum
klassificerat
supinum
klassificerande
presens particip
klassificera
imperativ

Passiv

klassificeras
infinitiv
klassificeras
presens
klassificerades
preteritum
klassificerats
supinum

Perfekt particip

klassificerad en
~ + subst.
klassificerat ett
~ + subst.
klassificerade den/det/de
~ + subst.

Klassificera är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Klassificera på Engelska

  • classify

Hur används ordet klassificera

  1. Människan kan grovt indelas i 6 olika hudtyper som främst används för att klassificera hur väl man tål solens UV-strålning. (källa)
  2. Antalet torde uppgå till inemot 2 000. Det råder en stor svårighet att klassificera många fornlämningar i fält, vilka berör denna typ. Många kallas stenkammargravar, där de ofta antas vara hällkistor ifall de inte kan påvisas vara dösar eller gånggrifter. Enligt Riksantikvarieämbetets fornminnesregister finns det 649 sådana hällkistor i Västergötland, 129 i Dalsland, 97 i Bohuslän, 70 i Halland och runt 100 i Värmland. Därtill finns ett mycket stort antal i Småland, samt ett visst antal i Skåne och övriga landskap i södra Sverige. (källa)
  3. Att klassificera högerpopulismen som en enhetlig politisk familj har visat sig svårt, men det finns vissa grundläggande gemensamma drag mellan rörelserna och partierna, som dock kan skilja sig åt vad gäller ideologi, organisation och ledarskap. De tillhör inte heller några internationella sammanslutningar som traditionella partier gör. Gemensamt är dock att de är mer högerorienterade än andra politiska partier på höger-vänster-skalan. (källa)
  4. Det finns många sätt att klassificera industrier. Vanligen avses, som ovan, tillverkningsindustri, däråvaror förädlas till produkter, till skillnad från tjänsteproduktion. (källa)
  5. System för att klassificera musikinstrument finns dokumenterade från åtminstone 300 f.Kr. Varje epok och kultur har därefter utvecklat sin egen systematik. Dokumentationen av dessa system kan förstås variera högst avsevärt. (källa)
  6. När man gräver en grop i en jord urskiljer man ofta en skiktning parallellt med markytan. Skikten kallas horisonter. Med hjälp av skiktens utseende och innehåll av organiskt och oorganiskt material kan man få fram olika diagnostiska horisonter, typhorisonter som uppfyller vissa krav på jordmånsutveckling. Olika system kan sedan användas för att klassificera jorden, där de två vanligaste är FAO:s World Reference Base for Soil Resources (WRB) samt det amerikanska klassifikationssystemet Soil Taxonomy. I Sverige existerar även ett gammalt system för klassificering av skogsmark, som enbart är användbart för klassifikation av naturmark. (källa)
  7. Glaciärer kan klassificeras på flera olika sätt och utifrån flera olika egenskaper. En fysikalisk indelning är att klassificera glaciärer som tempererade eller polära. (källa)
  8. Det är dock inte helt enkelt att klassificera kemikalier. Ett exempel är krom som förekommer i formerna Cr3+ och Cr6+. Cr3+ är karcinogent medan Cr6+ inte är karcinogent. Dock har Cr3+ låg biotillgänglighet medan Cr6+ har en hög biotillgänglighet och kan omvandlas till Cr3+ i kroppen. Därför klassificeras Cr3+ inte som karcinogent medan Cr6+ gör det. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.