Salpetersyra Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder salpetersyra, varianter, uttal och böjningar av salpetersyra

Salpetersyra synonym, annat ord för salpetersyra, vad betyder salpetersyra, förklaring, uttal och böjningar av salpetersyra.

Vad betyder och hur uttalas salpetersyra

Salpetersyra uttalas sal|peter|syra och är ett substantiv.

Ordformer av salpetersyra

Singular

salpetersyra
obestämd grundform
salpetersyras
obestämd genitiv
salpetersyran
bestämd grundform
salpetersyrans
bestämd genitiv

Plural

salpetersyror
obestämd grundform
salpetersyrors
obestämd genitiv
salpetersyrorna
bestämd grundform
salpetersyrornas
bestämd genitiv

Salpetersyra är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet salpetersyra

  1. Propantriol ingår i alla fetter i form av estrar med fettsyror (högre karboxylsyror med minst åtta kolatomer). I fetter (triglycerider eller triacylglyceroler) är alla tre OH-grupperna i propantriol förestrade. Föreningar med endast en karboxylsyra bunden till glycerol sägs analogt vara monoglycerider och föreningar med två diglycerider. Propantriols ester med salpetersyra kallas nitroglycerin. (källa)
  2. Gravyr är ett resultat av gravering i ett hårt material. Detta ska skiljas från etsning, där man nyttjar en liknande etsnål för att skapa kanaler ner till etsplåten genom ett täckande och syrabeständigt skikt av vax, asfalt och mastix (harts). Själva etsningen görs med hjälp av en syra (ofta salpetersyra, "Holländska badet" eller järnklorid) som fräter sig in i etsplåten på de ställen där etsnålen blottat plåten. (källa)
  3. Dikalciumfosfat med en halt av två molekyler kristallvatten erhålls bl a genom tillsats av natriumfosfat och något ättiksyra till en kalciumkloridlösning som då bildar ett lätt, vitt pulver, som är nästan olösligt i vatten, men lättlösligt i saltsyra och salpetersyra samt lättlösligt i ammoniakalisk ammoniumcitratlösning. Detta är huvudbeståndsdelen i kalkprecipitat. (källa)
  4. Kaliumnitrat, som oftast går under namnet salpeter, används i första hand för att tillverka salpetersyra för vidare förädling till konstgödsel, ammoniumnitrat. Historiskt sett har det viktigaste användningsområdet varit för tillverkning av svartkrut. Svartkrut består av 75% kaliumnitrat, 15% träkol och 10% svavel (viktprocent). (källa)
  5. Etsaren etsade djupet i zinkklichén. Till etsningen användes salpetersyra. Etsning gjordes till ett visst djup. De ljusa ytorna hade mindre punkter och svartare större yta. Mellanrummet mellan rasterpunkterna i bilden var nu bortetsade. Tillsammans med sättningen kunde nu text och bild tryckas i högtryckspressar. (källa)
  6. Klorsyra, HClO3, är en tämligen stark och oxiderande syra (pKa = -1) vars lukt påminner om salpetersyra. I klorsyra har klor Oxidationstillståndet +5, och föreningen antar en trigonal pyramidal geometri. Klorsyras salter kallas klorater, det viktigaste saltet är natriumklorat. (källa)
  7. Kopparkis smälter ganska lätt och avger svaveldioxid vid lufttillträde. Återstoden blir magnetiskt. Mineralet sönderdelas av kungsvatten och, om än med svårighet, av salpetersyra, varvid svavel skiljs ut. (källa)
  8. Kungsvatten eller aqua regis (även benämnt aqua regia), är en blandning av salpetersyra och saltsyra, båda i koncentrerad form och vanligen i volymförhållandet 1:3, ibland 1:4. Denna blandning har den unika förmågan att lösa upp både guld och platina, som är motståndskraftiga mot rena syror. (källa)
  9. Industriellt används kvävedioxid i framställningen av konstgödsel genom Ostwald-processen, där kvävedioxid får reagera med vatten för att bilda salpetersyra. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.