Salpetersyrlighet Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder salpetersyrlighet, varianter, uttal och böjningar av salpetersyrlighet

Salpetersyrlighet synonym, annat ord för salpetersyrlighet, vad betyder salpetersyrlighet, förklaring, uttal och böjningar av salpetersyrlighet.

Vad betyder och hur uttalas salpetersyrlighet

Salpetersyrlighet uttalas sal|peter|syr|lig|het och är ett substantiv.

Ordformer av salpetersyrlighet

Singular

salpetersyrlighet
obestämd grundform
salpetersyrlighets
obestämd genitiv
salpetersyrligheten
bestämd grundform
salpetersyrlighetens
bestämd genitiv

Salpetersyrlighet är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet salpetersyrlighet

  1. De två syrorna som bildas, salpetersyra och salpetersyrlighet, faller ner med nederbörden och försurar. (källa)
  2. Kvävgas är färglös och kemiskt trögreaktivt beroende på att dess två atomer i molekylen (N2) binds med en trippelbindning som är svår att lösa upp. Vid hög energitillförsel, till exempel elektriska urladdningar, sönderdelas kvävgasmolekylen dock till enskilda atomer som lätt reagerar – vid elektrisk urladdning i luft (kväve, syre och spår av andra gaser) bildas flera kväveoxider, bland annat kväve(mon)oxid NO och kvävedioxid NO2. Dessa bildas också vid flera typer av förbränning och kemiska industriella processer och kallas då ofta "NOx". Vid reaktion med vatten bildar dessa gaser salpetersyrlighet HNO2 och salpetersyra HNO3, vilka kan ge ett stort bidrag till försurning av miljön vid nederbörd. Dikväveoxid N2O (Lustgas, äldre benämning kväveoxidul) används som bedövningsmedel vid t.ex. förlossningar. (källa)
  3. Nitriter är inom oorganisk kemi salter av salpetersyrlighet. De innehåller nitritjonen, NO2−. Inom organisk kemi är nitriter estrar av salpetersyrlighet, och innehåller nitritogruppen R-O-N=O, där är en aryl- eller alkylgrupp. (källa)
  4. Ricinolja är tjockflytande, färglös eller endast svagt gulaktig, klar och genomskinande samt saknar lukt. Smaken är fet och mild. För äldre och eventuellt härsken ricinolja kan dock smaken vara rivande samt för de allra flesta mycket obehaglig. Vid −17 °C eller −18 °C stelnar ricinoljan, men blir redan vid 0 °C kornig. Med salpetersyrlighet ger oljan efter några timmar fast, ljusgult elaidin. Den löses i alkohol samt 1–3 delar sprit vid +50 °C. Oljan bör förvaras i väl slutna flaskor, mörkt och svalt. (källa)
  5. Salpetersyrlighet (HNO2) är en relativt svag syra, nära besläktad med salpetersyra, men mycket svagare (pKa = 3,398). Salterna av salpetersyrlighet kallas nitriter. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.