Samlag Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder samlag, varianter, uttal och böjningar av samlag

Samlag synonym, annat ord för samlag, vad betyder samlag, förklaring, uttal och böjningar av samlag.

Synonymer till samlag

Andra språk

Samlag på Engelska

  • coitus, coition, sexual intercourse

Hur används ordet samlag

  1. Vanligtvis menar man dock med glidmedel en produkt som används för att underlätta samlag eller andra sexuella aktiviteter, men även i samband med vissa medicinska undersökningar samt vid införande av mensskydd. (källa)
  2. Likt andra könssjukdomar överförs gonorré genom oskyddad sex (främst vaginalt eller analt samlag men även via oralsex). Sjukdomen överförs då slemhinnorna får kontakt med varandra under den sexuella aktiviteten, men gonorré kan även överföras via slidsekret och sperma. Därför kan infektionen uppstå i ögon eller mun om dessa kommer i kontakt med könsvätskor. Det finns även en liten risk för smitta om fingrar med könsvätska vidrör en slemhinna, men den bakterie som orsakar gonorréinfektionen dör fort vid exponering för luft. Därför är risken för smitta via fingrar minimal. (källa)
  3. I motsats därtill fordrade den kristna kyrkan samma äktenskapliga trohet av mannen som av hustrun, och utsträckte därför begreppet hor till alla de fall då en gift man hade samlag med någon annan än sin hustru. Denna nya åsikt hade dock att kämpa mot en djupt rotad folkuppfattning och förmådde därför endast ytterst långsamt göra sig gällande inom lagstiftningen. I de romanska länderna var straffet för en gift man som gjort sig skyldig till hor inte sällan betydligt lindrigare än för en gift kvinna som förbrutit sig på enahanda sätt, och inträder dessutom där vanligen endast under vissa förutsättningar (enligt fransk rätt endast i fall mannen underhållit en konkubin i samma hus, som han bebott med sin hustru). (källa)
  4. Att förstå hymen som en hinna, som termen mödomshinna beskriver och inte en uppsättning slemhinneveck, har varit en vanligt förekommande myt som helt saknar vetenskapliga belägg. Namnet mödomshinna syftar på den traditionella uppfattningen om att det skulle finnas en täckande hinna som går sönder vid kvinnans första vaginala samlag. En intakt mödomshinna sågs då utifrån en sådan tankemodell som ett bevis för att bäraren inte haft samlag, det vill säga har kvar sin mödom eller jungfrudom. Idag är det känt att hymens utseende inte är en indikator på om en kvinna haft samlag eller inte, och att det inte går att se på hennes underliv om hon haft penetrerande sex eller inte. (källa)
  5. Erektil dysfunktion, erektionssvikt, eller, i vardagligt tal och förr impotens, (impotent) innebär att en man stadigvarande saknar förmåga att få erektion eller att han inte är i stånd att behålla erektionen så att han kan genomföra ett samlag, i situationer när han själv anser att det vore normalt eller önskvärt att ha kapacitet att reagera med erektion. Erektil dysfunktion kan förekomma i olika svårighetsgrad, och förekommer i måttlig till allvarlig grad för mellan 5 och 20 % av alla män. Det är vanligare bland äldre än yngre. Omkring 50 % av män över 40 år lider av erektil dysfunktion. (källa)
  6. I svensk lagstiftning finns särskilda straffbud som rör incest i 6 kap. 7 § brottsbalken. Den som har samlag med eget barn eller dess avkomling kan dömas för brottet samlag med avkomling till fängelse i högst två år. Vidare kan den som har samlag med sitt helsyskon dömas för samlag med syskon till fängelse i högst ett år. Den som förmåtts till gärningen genom olaga tvång eller på annat otillbörligt sätt ska emellertid inte straffas. (källa)
  7. Ett spermaprov tas av manlig partner om en sådan finns. Sperma från en spermadonator kan användas om den manliga partnern producerar för få rörliga spermier, om den bär på en genetisk sjukdom eller om ingen manlig partner finns. Sperman inhämtas vanligen genom masturbation eller användning av en elektrisk stimulator. Även en speciell kondom, känd som en samlingskondom, kan användas för att samla sperma vid samlag. Den som ger sperma brukar rekommenderas att inte få utlösning på två till tre dagar för att öka spermaproduktionen. (källa)
  8. Jungfru (medellågtyska junkvro(u)we, egentligen 'ung fru') är ett något ålderdomligt ord för en flicka eller kvinna som är oskuld (virgo intacta), det vill säga som inte har haft samlag. (källa)
  9. Samlag (sexlek) (även kopulering, latin coitus) är en sexuell aktivitet där två eller flera människor har könsumgänge. Detta sker vanligen med direkt kontakt mellan könsorgan, till exempel genom att penis tränger in i slidan, men även analsex och oralsex är varianter av samlag. Samlag delas av bland andra Masters och Johnson in i fyra faser: upphetsningsfasen, platåfasen, orgasmfasen och avslappningsfasen. Samlag kan genomföras av olika orsaker, som att vilja uppnå sexuell njutning eller att vilja skaffa barn. För att undvika graviditet vid heterosexuella samlag kan preventivmedel användas. Att använda kondom vid samlag skyddar också mot sexuellt överförbara sjukdomar. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.