Sex Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder sex, varianter, uttal och böjningar av sex

Sex synonym, annat ord för sex, vad betyder sex, förklaring, uttal och böjningar av sex.

Synonymer till sex

Vad betyder och hur uttalas sex

Sex uttalas sex räkneord.

Ordformer av sex

Ordform(er) sex grundform sex genitiv

Andra språk

Sex på Engelska

 • six
 • sex - sex symbol, sex object, porno club, sex and violence on TV

Hur används ordet sex

 1. Det finns andra metoder för strukturerat förbättringsarbete än Sex sigma som kan ge liknande resultat. Beskrivningen ovan kan ses främst som en skillnad mellan förbättringsarbete med tydlig struktur, jämfört med ostrukturerat förbättringsarbete med bristande ledning där man inte använder accepterade verktyg inom kvalitetsteknik. (källa)
 2. I V64 ska man gissa vinnarna i sex avdelningar och vinstpotten fördelas på sex, fem och fyra rätt. Om ingen får sex, fem eller fyra rätt flyttas oftast potten till kommande omgång. Detsamma gäller om värdet för sex, fem eller fyra rätt understiger 7 kronor. Radpriset är en krona. Första gången man kunde spela V64 var 1999. V64 blev och var fram till 23 november 2011 dåtidens motsvarighet till dagens V86 och kördes i regel på onsdagar. I dag avgörs V64 alla vardagskvällar utom onsdagar. (källa)
 3. Ordet Semester kommer från latinska seme'stris, vilket i sin tur består av sex, sex, och me'nsis, månad. (källa)
 4. Symboliskt sett visar de tre inre lagren, i tur och ordning: att de tre gifterna ger upphov till positiva och negativa handlingar, handlingar som tillsammans med sina resultat kallas karma. Karma i sin tur ger upphov till de sex riken som representerar de olika formerna av lidande inom samsara, livets cykliska kretslopp. (källa)
 5. Sextett är en samling om sex, används om. (källa)
 6. År 1999 troddes tolv miljoner människor ha blivit infekterade med syfilis och över 90 procent av fallen finnas i utvecklingsländerna. Efter en dramatisk minskning i samband med att penicillin blev allmänt tillgängligt på 1940-talet har antalet infektioner ökat i många länder sedan millennieskiftet och då ofta i kombination med humant immunbristvirus (hiv). Detta har delvis tillskrivits osäkert sex bland män som har sex med män, ökad promiskuitet, prostitution samt minskad användning av barriärskydd. (källa)
 7. Påföljden är fängelse lägst sex månader och högst 2 år. Är brottet att anse som ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader. (källa)
 8. I sekulära icke-religiösa sammanhang betyder otrohet att man i hemlighet för sin partner, eller utan partnerns medgivande, har sex eller är tillsammans med någon annan. Begreppet inbegriper därför inte då man öppet har sex utanför förhållandet, till exempel vid partnerbyten, orgier, trekanter, och så vidare där det uttryckligen givits tillstånd för att ha sex med någon annan än den fasta partnern. Dock för andra sammanhang än partnerbyten, orgier, trekanter där livspartnen ändå givit tillstånd till sex med annan än partnern råder det delade meningar huruvida detta skall rubriceras som otrohet. (källa)
 9. En kropp med utbredning i rummet har dessutom rotationsfrihetsgrader. Om kroppen är stel och fritt rörlig behövs det sex variabler, ofta benämnda generaliserade koordinater, för att beskriva dess position – tre för translation och tre för rotation. Om kroppen är utsatt för tvång, det vill säga förhindrad att röra sig i något avseende, reduceras antalet frihetsgrader och därmed också det antal variabler som behövs för att entydigt ange dess läge i rummet. För en deformerbar kropp tillkommer interna frihetsgrader. (källa)
 10. Katarina Parr (Catherine, Katherine, Kateryn eller Katheryne), född 1512, död 5 september 1548 på Sudeley Castle, var drottning av England och Irland 1543–1547 och den sista av Henrik VIII:s sex hustrur. Hon gifte sig med Henrik VIII den 12 juli 1543 och blev därmed den fjärde hustrun som kungen valde bland sina egna undersåtar. Katarina Parr blev änka när kungen avled år 1547. Hon är den engelska drottning som varit gift flest gånger, då hon sammanlagt hade fyra äkta makar. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.