Samling synonym, annat ord för samling, vad betyder samling, förklaring, uttal och böjningar av samling.

Synonymer till samling

Vad betyder och hur uttalas samling

Samling uttalas saml|ing och är ett substantiv -en -ar.

Ordformer av samling

Singular

samling
obestämd grundform
samlings
obestämd genitiv
samlingen
bestämd grundform
samlingens
bestämd genitiv

Plural

samlingar
obestämd grundform
samlingars
obestämd genitiv
samlingarna
bestämd grundform
samlingarnas
bestämd genitiv

Samling är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Samling översättning

Engelska

gathering, collection, assembly
coalition government, meeting point, rallying in support of government policy, assembly at 3:00 pm
gathering, collection
crowd of people, stamp collection, a crowd of tourists

Hur används ordet samling

  1. Plats: Samling i stadsparken vid bron mot Tjärhovet. (expressen.se)
  2. Adverben är alltså en heterogen samling ord som inte går att avgränsa entydigt mot andra ordklasser, särskilt inte gentemot adjektiv och pronomen. Trots detta används kategorin ”adverb” i modern grammatik, och försök görs på 2000‑talet att nå fram till en vetenskapligt hållbar definition av adverb. De definitioner av adverb som finns fastställer att adverben beskriver olika typer av omständigheter som fungerar som bestämningar till verb, adjektiv, andra adverb eller satser. Bestämningen kan lägga till en betydelse av modalitet (svarar på frågan: hur?), temporalitet (svarar på frågorna: när? hur ofta? hur länge?), lokalitet/destination (svarar på frågorna: var? respektive vart?) eller mått och grad (svarar på frågor som: i vilken utsträckning, grad?). (wikipedia.org)
  3. En galax (från grekiskans γαλαξίας κύκλος, galaxías kýklos – ”mjölkringen”, avseende Vintergatan), är en stor samling av materia i universum, som stjärnor, gas, rymdstoft och förmodad mörk materia sammanbunden genom gravitation. De större galaxerna har cirka 1011 solmassor stjärnor, mellan en och tio miljarder solmassor interstellär gas och 1012 solmassor mörk materia. Många galaxer, kanske de flesta, inkluderar även supermassiva kompakta objekt, sannolikt svarta hål i centrum. Några av dessa kompakta objekt uppträder som aktiva galaxkärnor. (wikipedia.org)
  4. Alltefter den olika grad av hastighet och samling, vari hästen rör sig under galoppen, kallas den samlad galopp (omkring 220 meter per minut), kort galopp (omkring 250 meter/minut), manövergalopp (omkring 350 meter/minut), ökad galopp eller "förstärkt galopp" (omkring 450 meter/minut) samt fyrsprång eller karriär (allt vad hästen kan löpa). (wikipedia.org)
  5. Den allra äldsta, bevarade geometrin, som kommer från det gamla Egypten och Babylonien med början omkring 3 000 f.Kr., var en samling empiriskt härledda principer om längd, vinklar, ytor och volymer, som man utvecklat för att tillfredsställa de praktiska behov som uppstått ur lantmäteri, konstruktion, astronomi och olika hantverk. Flera av dessa principer var förvånansvärt sofistikerade och dagens matematiker kan ha svårt att härleda dem utan att blanda in matematisk analys. Till exempel kände både egyptierna och babylonierna till Pythagoras sats omkring 1 500 år före Pythagoras. Egyptierna kunde korrekt beräkna volymen på en stympad pyramid med kvadratisk bas och babylonierna hade trigonometriska tabeller. (wikipedia.org)
  6. Graal, även gral, eller den heliga graal, är enligt medeltida kristen tro den bägare ur vilken Jesus och lärjungarna drack vinet vid den sista måltiden. Graal kan också syfta på det kärl i vilket Josef av Arimathea samlade blodet som rann från Kristus vid hans korsfästelse. Enligt berättelsen var kalken gjord av en enda, med underbara krafter utrustad ädelsten. Graal skall ha förts bort av Josef av Arimathea och hamnat i Britannien där han enligt legenden verkade som apostel, men hans efterkommande förlorade den. Slutligen lyckades man enligt sagan återfinna graal. En tid skall den ha förvarats i ett tempel på berget Montsalvage, där en samling riddare höll vakt vid den. Den visade sin underbara kraft vid ett par tillfällen och upptogs sedan till himlen. (wikipedia.org)
  7. Granens kotte är alltså en samling spiralställda fruktblad på en utdragen axel och motsvarar en honblomma med talrika pistiller. Dessutom ser man ett litet fjäll utanför varje fruktblad, vilket förklaras av att fruktbladet är kluvet i två lameller. Även "hanblomman" består av en mängd små fjällika blad i spiral så att den liknar ett litet ax. Varje blad bär två pollensäckar. (wikipedia.org)
  8. Musikgrupp – en samling av musiker under ett gemensamt gruppnamn (wikipedia.org)
  9. Med gård, lantgård eller bondgård avses vanligen en samling byggnader som utgör mittpunkten för en jordbruksenhet (särskilt i sydsvenskt språkbruk) och som bebos av en familj. Gårdens invånare kan även ägna sig åt andra näringar än jordbruk, som till exempel skogsbruk eller fiske. (wikipedia.org)
  10. Samling av svenska gåtor (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.