Samtycka Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder samtycka, varianter, uttal och böjningar av samtycka

Samtycka synonym, annat ord för samtycka, vad betyder samtycka, förklaring, uttal och böjningar av samtycka.

Synonymer till samtycka

Vad betyder och hur uttalas samtycka

Samtycka uttalas sam|tycka och är ett verb samtyckte.

Samtycka betyder:

Ordformer av samtycka

Aktiv

samtycka
infinitiv
samtycker
presens
samtyckte
preteritum
samtyckt
supinum
samtyckande
presens particip
samtyck
imperativ

Passiv

samtyckas
infinitiv
samtycks
presens
samtycktes
preteritum
samtyckts
supinum

Perfekt particip

samtyckt en
~ + subst.
samtyckt ett
~ + subst.
samtyckta den/det/de
~ + subst.

Alternativa böjningsformer passiv

samtyckes
presens

Samtycka är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Samtycka på Engelska

 • agree, - give one', s consent, assent

Hur används ordet samtycka

 1. Det finns tidvis en viss förvirring kring skillnaden mellan människohandel och människosmuggling. Trafficking innefattar ofta ett inslag av påtryckning, falska löften, ibland även våld och fysiskt eller psykiskt tvång mot personer som antingen aldrig samtyckt eller fått en förskönad bild av vistelsen i det andra landet. Vid statsgränserna möter människohandeln de svåraste hindren för vidare transport. Smuggling kan å andra sidan också omfatta migranter som har samtyckt till att transporteras till ett annat land. (källa)
 2. Samtycket har en ibland tänjbar gräns, men praxis är att i samhället i övrigt kan en part i princip samtycka till "ringa misshandel" det vill säga en lägre form av misshandel enligt brottsbalken. (källa)
 3. I Sverige har ackord som binder ihop okänd borgenär och borgenär som inte själv samtycker och utan föregående konkurs varit möjligt sedan 1921. Möjligheterna för privatpersoner att nå ackordsuppgörelser kan sägas ha underlättats av 1994 års lag om skuldsanering. 1996 kom sedan företagsrekonstruktionslagen som innebär lättnader för näringsidkare i behov av ackordsuppgörelser. Borgenärers rätt har under senare år stärkts dels genom möjligheterna till företagsinteckning eller företagshypotek, införda på 1980-talet och genom att skattefordringar sedan 2004 inte längre har förmånsrätt i konkurs eller företagsrekonstruktion utan är gynnade enbart genom att det inte är möjligt att få återvinning av skattebetalningar. (källa)
 4. Etisk veganism har försvarats med utgångspunkt ur normativa etiska teorier (till exempel utilitarism, kantianism och kontraktualism) och med utgångspunkt ur specifika premisser, såsom "det är fel att orsaka lidande". En central fråga för etisk veganism (samt etisk vegetarianism) är varför konsumtionen av djurprodukter är oetisk om produktionen är det. Denna fråga har besvarats på flera sätt av etiska veganer: (1) att konsumention är fel för att det orsakar större efterfrågan på/produktion av djurprodukter, (2) att konsumtion av djurprodukter är fel för att konsumenten drar nytta av något oetiskt, (3) att konsumtion är fel för att konsumenten genom sin konsumtion samtycker till produktionen av produkten, eller (4) att konsumenten genom sin konsumtion främjar/normaliserar en oetisk syn på djur. Flera veganer, såsom Holly Lawford-Smith och James Rachels, har kombinerat flera av dessa premisser i sina argumentationer. En svårighet för det första argumentet är hur stor påverkan konsumenten faktiskt har på produktionen, samt hur indirekta följder av en handling en person kan hållas ansvarig för. Argument 2 och 3 har istället svårigheten att det inte är självklart vad "att samtycka till" respektive "att dra nytta av" innefattar. (källa)
 5. NAMBLA etablerades som en obunden förening år 1978 för att stödja utveckling av en allmän acceptans av ömsesidigt samtyckta sexuella relationer mellan män och pojkar. Dess huvudsakliga verksamhetsområde är New York, och de primära sättet att nå ut till allmänheten är dess tidskrift Bulletin, som utkommer kvartalsvis och sänds till betalande prenumeranter ... Gayme Magazine, en periodisk NAMBLA-publikation sänds till betalande prenumeranter och säljs i några bokaffärer, en NAMBLA-webbplats ... TOPICS, en serie av böcker som tillhandahåller mer riktade betänkanden om ämnen relaterade till man-pojke-kärlek, ett utskick till fängelser, Ariel's Page, ett NAMBLA-projekt inom vilket litteratur som berör man-pojke-kärlek såldes, samt medlemskonferenser. (källa)
 6. Enligt denna stadga skulle de "kyrkoseder", som av prästerskapet samtycktes för riket, iakttagas även inom furstendömet. "Kyrkosederna" innebar att. (källa)
 7. Norling kommer till Ludde med inteckningarna. Han skall slippa betala om han avflyttar inom sex månader. Ludde undertecknar ett samtyckande men skriver inte datum, så Norling fifflar med papperet och daterar det ett halvår tidigare, vilket gör att han kan be Ludde flytta samma månad. Norling utmålas som en religiös hycklare som säger att vad gör man inte för sina medmänniskor och att han "hjälpt" Ludde av ren hygglighet. (källa)
 8. Att utöva våld mot ett djur kallas djurplågeri och är i vissa länder förbjudet, men brukar inte betraktas som våldsbrott. Precis som med andra brott räknas våld inte som ett brott om det begåtts i vissa situationer, man talar om att det finns grund för ansvarsfrihet. Det handlar bland annat om den utsatte samtyckt till våldet, om våldet utövats i ett försök att skydda sig själv eller andra från brott, den så kallade nödvärnsrätten, eller som ett led i att rädda liv vid olycka eller liknande, se nöd. Det är heller inte olagligt att tillfoga någon skada om det sker i krig och under krigets lagar. (källa)
 9. Maitland torde ha samtyckt till mordet på Darnley (februari 1567), men motarbetade drottningens giftermål med Bothwell och slöt sig på sommaren till de upproriska lorderna. Såväl bland dem som vid förhandlingarna med Elisabets ombud i York 1568 sökte Maitland urskulda Maria och åvägabringa en uppgörelse, enligt vilken hon skulle förmälas med hertigen av Norfolk och ingen undersökning anställas om mordet på Darnley. Maitland blev i september 1569 anklagad för delaktighet i detta, fängslades av regenten Moray, blev fri efter dennes död (februari 1570) och uppträdde sedan som ledare för drottningens parti. Från 1571 belägrades han i Edinburgh Castle, som kapitulerade i maj 1573, fördes dödssjuk till fängelset i Leith, och dog där samma år. Hans religiösa indifferentism ådrog honom av samtiden beskyllningar för "kameleontisk" principlöshet, men en senare forskning har erkänt det patriotiska syftet i hans politik och särskilt i hans fruktlösa bemödanden att "rädda Maria Stuart från henne själv". (källa)
 10. Stefanos var den förste kristne martyren och kallas därför protomartyr. Enligt Apostlagärningarna var han ledare för de grekisktalande medlemmarna av urförsamlingen, och när han sjöng Kristi lov, dömdes han av det judiska rådet (sanhedrin) för hädelse och stenades till döds omkring år 35. Saul, även känd som Paulus, samtyckte till stenandet av honom. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.