Samtliga synonym, annat ord för samtliga, vad betyder samtliga, förklaring, uttal och böjningar av samtliga.

Synonymer till samtliga

Samtliga översättning

Engelska

all
in every case

Hur används ordet samtliga

  1. Under en F1-säsong har teamen tillgång till fyra testdagar, de första två efter deltävlingen i Bahrain i slutet av mars och de avslutande två efter tävlingen i Barcelona den 12 maj. Stallen måste låta förare utan F1-erfarenheter testa under två av de fyra dagarna, övriga två går till ordinarie förare eller tredjeförare. Alfa Romeo har hittills låtit sina förare Kimi Räikkönen och Antonio Giovanazzi köra samtliga test och filmdagar och därför är det troligt att man fortsätter med dem när det handlar om att utveckla nya delar till bilen. (aftonbladet.se)
  2. Damallsvenskan har fått ett ansiktslyft i årets magasin med betydligt fler sidor, bland annat med kommentarer till samtliga spelare och givetvis våra getingbetyg. Damfotbollen är hetare än på länge efter den rafflande guldstriden i allsvenskan i höstas – och tack vare svenska landslaget som sätter piff på VM-festen i Frankrike i juni och juli. (expressen.se)
  3. När den siste mannen i en adelsätt dött, kallas den utslocknad. "När den sista medlemmen dör stryks ätten i adelskalendern och i förteckningen över samtliga ätter i registret tar man bort markeringen som tyder på att ätten har levande medlemmar och skriver ett kors + samt årtalet när den dog ut på svärdssidan och något mera sker inte." (Riddarhusets kommentar) (wikipedia.org)
  4. Gasverk av den äldre kolbaserade typen byggdes under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet i många svenska städer. De flesta av dessa lades dock ner under 1950- och 1960-talen. I de större städerna konverterades de istället till naftabaserade spaltgasverk. Spaltgasverken var i drift till sent 1900-tal/tidigt 2000-tal. Idag är även samtliga spaltgasverk nedlagda men har i många fall ersatts med moderna naturgas- och biogasverk. (wikipedia.org)
  5. Generalförsamlingen (GA) är ett av Förenta nationernas sex huvudorgan. Dess uppgifter regleras av FN-stadgans kapitel 4. I generalförsamlingen ingår samtliga FN:s medlemsstater. Medlemsstaterna får ha högst 5 ombud i generalförsamlingen. (wikipedia.org)
  6. Genom eller arvsmassa är inom genetiken beteckningen på en organisms samtliga gener, Genomet är ärftlig information kodad i organismens fullständiga DNA-sekvens (eller vad gäller vissa virus, RNA-sekvens). Hos människan och andra högre organismer motsvarar genomet det genetiska material som finns i alla celler utom könscellerna. (wikipedia.org)
  7. En könsneutral äktenskapslagstiftning innebär att personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma juridiska villkor som heterosexuella par. Könsneutrala äktenskapslagar finns endast i ett fåtal länder. Det är en möjlighet som tillkommit under senare år, tidigare var samtliga äktenskap i världen förbehållna par av olika kön. (wikipedia.org)
  8. I en del länder accepteras verksamheten som näringsverksamhet och lagstiftningen inriktas på att skapa förutsättningar för rättvisa och goda arbetsvillkor för de som tillhandahåller tjänsterna på marknaden. År 2010 beslöt Kanadas högsta domstol att lagar mot sexarbete och bordeller strider mot de mänskliga rättigheterna genom att göra sexarbetarnas liv mer osäkra. Kanada har sedan dess infört en lag liknande den svenska sexköpslagen. Olika aktörer har försökt att göra verksamheten mer företagslik genom att bokföring utförs och redovisning till skatte- och pensionsmyndigheter sker på samma vis som för andra företagare. Exempel på länder med denna inställning är Nya Zeeland (enda landet i världen med fullständig avkriminalisering för medborgare) vissa delar av Australien, Nederländerna, Tyskland, Schweiz, Taiwan och Nevada i USA (samtliga med reglering). (wikipedia.org)
  9. Nyare forskning har dessutom visat att även ordningen Stövsländor (Psocoptera) är parafyletisk om inte djurlössen räknas dit. Djurlössen placeras numera ibland som en undergrupp till underordningen Troctomorpha hos stövsländorna (se artikel om stövsländor). ITIS placerar dock samtliga underordningar på samma nivå och jämställer alltså nedanstående fyra med de tre underordningarna av stövsländor. Vissa stövsländor liknar boklusen och förekommer ofta i fågelbon, och kanske har parasitismen uppstått på detta sätt. (wikipedia.org)
  10. Till trafikdistribuerade gratistidningar hör bland annat rikstäckande Metro och före detta Stockholm City. I Skåne fanns fem lokala City-editioner: City Malmö, City Lund, City Helsingborg, City Landskrona, City Kristianstad. Samtliga Cityeditioner hade lagt ner före utgången av 2015. Tidigare fanns även tidningarna Punkt SE, 18 minuter och City Göteborg (den senare en Göteborgsvariant av Stockholm City), men dessa tvingades lägga ner på grund av bristande lönsamhet. Utanför storstäderna finns Extra Östergötland. Tidigare fanns Xtra Helsingborg, men den har numera övergått till namnet City Helsingborg. Bland de gratistidningar som verkat längst i Sverige finns AlingsåsKuriren, som startade sin verksamhet 1969, och som sedan 2009 kommer ut två dagar i veckan. 2011 startade företaget också gratisutdelad tidning i Borås och Bollebygd. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Samtliga Synonymer Betyder Uttal