Varenda synonym, annat ord för varenda, vad betyder varenda, förklaring, uttal och böjningar av varenda.

Synonymer till varenda

Varenda översättning

Engelska

every
I heard every single word, everyone knows that, that', s common knowledge

Hur används ordet varenda

  1. Nu visar det sig att Trump hade rätt. Det förekom inget samarbete. Åtminstone finns det inga bevis för det trots att Mueller vänt på varenda sten under två års tid. (aftonbladet.se)
  2. Ska frikyrkans hela raster nu äntligen bli synligt för gemene man? Alla de decennier som förlöpt sedan väckelsen etablerades och som vid den fas som skildras i ”Vår tid är nu” hade mer än 300 000 medlemmar. Sammansmältningen av de drömmande bönesuckarna och den medelklassiga ledan. Det omaka äktenskapet mellan reformvänligt samhällsansvar och moralism. Djuphavsgraven mellan den golfspelande andligheten och de kristna maktkritikerna. Allt detta nedstoppat i den modernitetens enformiga gympapåse som varenda svensk född efter rekordåren bär på. (aftonbladet.se)
  3. Den tidigaste allmänna formen av gatubelysning var omkring 1000.e. Kr i Andalusien, Cordoba, Kairo och Bagdad. Först var det facklor, under 1800-talet började användas fotogenlampor och gasbelysning. Från början gick en lykttändare varje kväll runt på stadens gator i skymningen och tände varenda gatlykta med en stång, men senare utvecklades en metod där gatlyktorna tändes automatiskt. I slutet av 1800-talet infördes elbelysning. (wikipedia.org)
  4. Fotboll organiseras på internationell nivå av Fifa. Eftersom fotboll är en så stor sport, har det i denna sport även bildats förbund för de olika världsdelarna, och nästan varenda land i världen har ett eget nationellt förbund. (wikipedia.org)
  5. Pastörisering och kylteknik gjorde att man kunde skapa nya förutsättningar för mjölkproduktionen och att även ren oförädlad mjölk kunde säljas. Fortfarande var produktionen begränsad av transporttider och avstånd men lantbruk i närheten av större städer kunde gå över till mjölkproduktion och sälja det in till städerna. Detta gjorde att det fanns mejerier i så gott som varenda stad vid sekelskiftet 1900, ofta drevs dessa i form av jordbrukskooperativ med mjölkbönderna själva som delägare. (wikipedia.org)
  6. Harry Martinson skrev en dikt med nammet "Ollonborrarna", en dikt som var med i hans populära diktsamling från 1945. Nils Ferlin skrev en dikt med namnet "En ollonborr är varenda fråga". (wikipedia.org)
  7. En fysiker kan tala om ett idealt testresultat som skulle kunna uppstå i ett perfekt vakuum, då ofta kallat "vakuum" eller "free space" och kan använda termen partiellt vakuum som refererar till den reella vakuumnivån. Vakuumnivån syftar till hur nära det partiella vakuumet ligger från ett perfekt vakuum, och följaktligen innebär då ett lägre gastryck ett ökat vakuum. En vanlig dammsugares sugförmåga kan minska lufttrycket med cirka 20 procent. I industriella och laboratoriesammanhang är mycket högre vakuumnivåer möjliga. Vakuumkammare med ultrahögvakuum, vanliga inom kemi, fysik och teknik, arbetar under en biljondel (10−12) av atmosfärstrycket och kan nå ≈100 partiklar/cm3. Den yttre rymden har också ett ultrahögvakuum, med endast några väteatomer per kubikmeter i genomsnitt. Även om varenda atom och partikel skulle kunna avlägsnas från en volym, skulle det ändå inte vara helt tomt på grund av vakuumfluktuationer, mörk energi, och andra fenomen i kvantfysiken. Vakuum blev ett värdefullt industriellt verktyg på 1920-talet i samband med vakuum i glödlampor och lysrör och ett brett spektrum av vakuumteknik har blivit tillgängligt. Den senaste tidens utveckling av bemannade rymdfärder har höjt intresset för effekterna av vakuum på människors hälsa och på livsformer i allmänhet. Om en levande varelse skulle utsättas för vakuum i mindre än 90 sekunder skulle den återhämta sig helt och snabbt. Vid längre exponering blir skadorna på lungorna dödliga. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Varenda Synonymer Betyder Uttal