Sats Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder sats, varianter, uttal och böjningar av sats

Sats synonym, annat ord för sats, vad betyder sats, förklaring, uttal och böjningar av sats.

Synonym till sats

Vad betyder och hur uttalas sats

Sats uttalas sats och är ett substantiv -en -er  mängd, portion   syntaktisk enhet med subjekt o. predikat  ansats; ta sats.

Ordformer av sats

Singular

sats
obestämd grundform
sats
obestämd genitiv
satsen
bestämd grundform
satsens
bestämd genitiv

Plural

satser
obestämd grundform
satsers
obestämd genitiv
satserna
bestämd grundform
satsernas
bestämd genitiv

Sats är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Sats på Engelska

 • clause, sentence - main clause, clause element
 • take-off, run(-up) - get ready (to jump, leap, etc.)
 • set, batch - kit, a batch of dough
 • rate - percentage

Hur används ordet sats

 1. Den allra äldsta, bevarade geometrin, som kommer från det gamla Egypten och Babylonien med början omkring 3 000 f.Kr., var en samling empiriskt härledda principer om längd, vinklar, ytor och volymer, som man utvecklat för att tillfredsställa de praktiska behov som uppstått ur lantmäteri, konstruktion, astronomi och olika hantverk. Flera av dessa principer var förvånansvärt sofistikerade och dagens matematiker kan ha svårt att härleda dem utan att blanda in matematisk analys. Till exempel kände både egyptierna och babylonierna till Pythagoras sats omkring 1 500 år före Pythagoras. Egyptierna kunde korrekt beräkna volymen på en stympad pyramid med kvadratisk bas och babylonierna hade trigonometriska tabeller. (källa)
 2. Huvudsats är en sats som ensam kan utgöra en mening. En sats som inte självständigt kan utgöra en mening kallas i stället för bisats. (källa)
 3. Pythagoras sats ger ett samband mellan sidornas längder för en rätvinklig triangel. (källa)
 4. Negation är i logiken ett förnekande av en sats på ett sådant sätt att, om satsen A är sann, så är icke-A falsk och om A är falsk, så är icke-A sann. Negationen av satsen A skrivs som ¬A, där ¬ är ett konnektiv. Negationen av satsen "Det regnar", är satsen "Det regnar inte". (källa)
 5. Inom syntax kan ett imperativböjt verb räknas som en egen sats då de inblandade redan vet vem som tilltalas (det finns alltså en underförstådd nexusförbindelse). (källa)
 6. Instrumentalmusik är musik som, i motsats till vokalmusik, inte innehåller sång eller vokala inslag utan endast utförs med instrument. (källa)
 7. Integralkalkyl är själva uträkningen av specifika integraler. För enklare integraler kan detta ofta göras direkt med hjälp av resultaten från analysens huvudsats, medan mer komplicerade fall kan kräva partiell integrering eller Fourieranalys. (källa)
 8. Det finns ingen gräns för hur stora kardinaltal vi kan bilda (se Cantors sats). Exempel: Mängden ℝ av alla reella tal har kardinaltalet 2ℵ₀ som är större än ℵ0 (se även kontinuumhypotesen). (källa)
 9. Pythagoras sats ger ett samband mellan storleken på sidorna i en rätvinklig triangel. (källa)
 10. Kiasm (av den grekiska bokstaven χ, chi) är en stilfigur med spegelartad konstruktion. Ordet betyder egentligen "korsställning". Kiasmen kommer ur den senare delen av den retoriska traditionen och förekommer ofta i bland annat Bibeln, Shakespeares Hamlet och Homeros Illiaden. Formen för en kiasm är uppbyggd enligt modellen A B A. Först finns en sats med en viss struktur, till exempel "fråga inte vad (A) ditt land kan göra för (B) dig". I nästföljande sats har orden skiftat plats "utan fråga istället vad (B) du kan göra för (A) ditt land". Ett spegelförhållande råder alltså mellan vissa delar av orden i satserna. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.