Satsa Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder satsa, varianter, uttal och böjningar av satsa

Satsa synonym, annat ord för satsa, vad betyder satsa, förklaring, uttal och böjningar av satsa.

Synonymer till satsa

Vad betyder och hur uttalas satsa

Satsa uttalas satsa och är ett verb -de.

Satsa betyder:

Ordformer av satsa

Aktiv

satsa
infinitiv
satsar
presens
satsade
preteritum
satsat
supinum
satsande
presens particip
satsa
imperativ

Passiv

satsas
infinitiv
satsas
presens
satsades
preteritum
satsats
supinum

Perfekt particip

satsad en
~ + subst.
satsat ett
~ + subst.
satsade den/det/de
~ + subst.

Satsa är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Satsa på Engelska

  • stake, back, venture, bet on - they', re staking 10 million, commit oneself to providing more activities for young people

Hur används ordet satsa

  1. Listan kan göras hur lång som helst. När vetenskapen inte spelar roll, så skall skattepengar satsas på det som känns rätt, inte på det som fungerar. (källa)
  2. En gambler är en som spelar med pengar, men definitionen kan skilja sig då det finns olika sorters gamblers. Gemensamt är dock att dessa spel går ut på vadslagning där resultatet är osäker eller okänt. Spelen innehåller också ett riskmoment där spelarna, eller gamblerna satsar något av värde (oftast pengar) och hoppas på turen eller/och att oddsen håller. (källa)
  3. Kommanditbolaget kan vara en lämplig företagsform i det fall en företagare inte vill bedriva enskild näringsverksamhet och inte heller vill bilda ett aktiebolag, men ändå vill ha en juridisk person att bedriva näringsverksamheten i. I så fall är det lämpligt att företagaren själv blir ansvarig bolagsman och en annan person som är beredd att satsa pengar i projektet blir tyst bolagsman. Den senare behöver inte ha några förvaltningsrättigheter eller skyldigheter och riskerar inte heller att förlora mer än satsat kapital i det fall kommanditbolaget skulle hamna i betalningssvårigheter. Delägarna bör då bolaget grundas reglera hur eventuell vinst eller förlust ska fördelas i ett så kallat kommanditbolagsavtal. (källa)
  4. I Finland har Arbetshälsoinstitutet byggt en anläggning för att kunna studera hur kontorslandskap fungerar. Den ligger i Åbo i sydvästra Finland. Genom att testa olika material i väggar, golv och tak och experimentera med ljudmiljöer på försökspersoner som testas, försöker forskarna få fram ny kunskap om hur folk reagerar i olika situationer. Försökspersonerna genomgår olika psykologiska prestationstest där hjärnans informationshanteringsförmåga mäts i situationer som motsvarar olika slag av kontorsarbete. Det visar sig att det lönar sig att satsa på kvalitet. (källa)
  5. De allierade hade ingen beredskap för konvojering för att skydda handelsfartyg när världskriget inleddes. Den allmänna uppfattningen var att u-båtar visserligen var en ny vapengren, men att de var omgärdade med sådana regler att de inte kunde vara ett större hot mot handelsfartyg. När Tyskland deklarerade "oinskränkt u-båtskrig" blev problemet akut. Under mer än två år valde britterna att bara satsa på att attackera och bekämpa u-båtarna, konvojering infördes däremot inte. (källa)
  6. Albanien har allmän värnplikt för män. Men i slutet av år 2010 kommer värnplikten i Albanien att avskaffas och styrkorna kommer allt mer att satsa på att skapa ett helprofessionellt försvar. Grundutbildningens längd är 6 månader för dem med akademisk examen, 12 månader för övriga. (källa)
  7. Målen och betygskriterierna är skilda ifrån varandra, målen gäller för samtliga elever, och dessa skall uppnås efter avslutad kurs, oavsett vilket betyg eleven siktar på. Målen innehåller det grundläggande som krävs för att eleven ska kunna ha nytta av kursen i framtiden. Betygskriterierna är utformade som så, att elever kan klara en kurs, men få olika betyg. Det innebär alltså att olika duktiga elever får olika höga betyg. Om en elev väljer att satsa mot exempelvis betyget VG, måste eleven uppfylla kriterierna för både betyget G och betyget VG. Men samtidigt bör det påpekas, att elever kan få ett visst betyg, utan att uppfylla samtliga kriterier för betyget. Läraren bör med andra ord bedöma eleven ur ett helhetsperspektiv, där denne får väga samman hur pass duktig eleven är. (källa)
  8. Hasardspel och vadslagning, där offret luras att delta med dåliga odds. Ett exempel är hustling, där offret förleds att ha chans att vinna i en tävling, men där bedragaren egentligen är överlägsen. Hitta damen, gatutrick som går ut på att man ska välja rätt spelkort av tre som ligger med ryggen upp. En medhjälpare visar hur lätt det är att vinna, men bedragaren använder sin fingerfärdighet så att det är helt omöjligt för en nybörjare att vinna, om inte bedragaren låter offret vinna för att han eller hon ska satsa mer pengar. (På engelska heter det här tricket three card monte.). (källa)
  9. Produktionen av en lågbudgetfilm kan huvudsakligen ha två orsaker - framför allt är en låg budget ofta en nödvändighet bland ännu icke erkända filmskapare och bland annat Svenska Filminstitutet har startat vissa debutantprojekt med lågbudgetfilm, men det förekommer även att filmskapare av artistiska skäl väljer att producera en film med minimalistiska förutsättningar, ett sådant exempel är Lukas Moodyssons Ett hål i mitt hjärta. Det kan också vara att etablerade filmskapare vill berätta en historia som av finansiärer inte bedöms som tillräckligt intressant. Exempel på sådana är Ingmar Bergmans Det sjunde inseglet, som tvangs göras med liten budget på rekordkort tid och sedan blev en av filmhistoriens mest uppmärksammade filmer internationellt, liksom hans Viskningar och rop, där de medverkande tvangs satsa sina eventuella gager för att kunna genomföra den i det svenska 1970-talets politiska oro. Man kan också välja att göra lågbudgetfilm för att få oberoende att experimentera med form och innehåll. Bland framgångsrika exempel på detta finns amerikanske David Lynchs tidigare filmer eller mycket av tyske Rainer Werner Fassbinders väldiga produktion. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.