Schematisk Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder schematisk, varianter, uttal och böjningar av schematisk

Schematisk synonym, annat ord för schematisk, vad betyder schematisk, förklaring, uttal och böjningar av schematisk.

Vad betyder och hur uttalas schematisk

Schematisk uttalas schem|at|isk [-a´t-] och är ett adjektiv -t -a.

Schematisk betyder:

Ordformer av schematisk

Böjning (i positiv) schematisk en ~ + subst. schematiskt ett ~ + subst. schematiska den/det/de ~ + subst.

Schematisk är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Schematisk på Engelska

  • schematic, diagrammatic

Hur används ordet schematisk

  1. Kapitalbehov avser det kapital som minst krävs för att kunna genomföra ett projekt exempelvis en investering eller utveckling av en ny produkt. Inför ett affärsbeslut är det viktigt att räkna fram kapitalbehovet för att se om projektet är genomförbart. En schematisk beräkning av kapitalbehovet kan se ut som följande: initial kostnad + kapital bundet i varulager + rörelsekapitalbehov + Ev täckning av rörelseförluster + behov av finansiering - aggregerad vinst = kapitalbehovet. (wikipedia.org)
  2. En karta är en avbildning av ett geografiskt område, oftast jordytan eller en del därav. Kartan är oftast en schematisk representation av terrängen till skillnad från exempelvis ett flygfoto. Detta åstadkoms av karttecken (symboler) som visar områdets olika terrängegenskaper samt viktiga objekt i avseende på samhälle, kultur och terrängföremål. Hur en karta ser ut och vad som tas med på den beror på vad den ska användas till. Vissa kartor används för att orientera sig, som exempelvis vägkartor eller orienteringskartor. Andra används för att ge överblick eller planera. (wikipedia.org)
  3. Ett kopplingsschema är en grafisk representation av en elektrisk krets. Ett illustrerat kopplingsschema använder enkla bilder av komponenter, medan en schematisk bild visar komponenterna och förbindelserna i kretsen med hjälp av standardiserade symboliska representationer. Presentationen av sammankopplingar mellan kretskomponenterna i schemat motsvarar inte nödvändigtvis de fysiska arrangemangen i den färdiga anordningen. Till skillnad från ett blockschema eller layoutdiagram, visar ett kopplingsschema elanslutningens faktiska krets. (wikipedia.org)
  4. Inom indisk klassisk musik är ofta tonsättaren och uttolkaren samma person. Musiken har även improviserande inslag, och traderas ofta direkt från mästaren till lärjungar och vänner. Ofta var elementen i en raga en hemlighet man behöll i den inre kretsen. Därför har man inte utvecklat någon notation som motsvarar den västerländska notskriften. Den notation som finns är baserad på tonangivelser med bokstäver/tonnamn, vissa ornamentala symboler, schematisk taktart och rytmangivelse. (wikipedia.org)
  5. En skiss är ett utkast, en snabb och schematisk återgivning i bild eller ord. Termen skiss användes ursprungligen med avsikt på främst bildframställning. Skiss används företrädesvis inom bildkonst för beteckningen snabb teckning och arkitektur som term på en förberedande tillverkning. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.