Schvung Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder schvung, varianter, uttal och böjningar av schvung

Schvung synonym, annat ord för schvung, vad betyder schvung, förklaring, uttal och böjningar av schvung.

Vad betyder och hur uttalas schvung

Schvung uttalas schvung äv. schwung och är ett substantiv -en el. -et.

Schvung betyder:

Ordformer av schvung

Singular

schvung
obestämd grundform
schvungs
obestämd genitiv
schvungen
bestämd grundform
schvungens
bestämd genitiv

Alternativa böjningsformer singular

schvung
obestämd grundform
schvungs
obestämd genitiv
schvunget
bestämd grundform
schvungets
bestämd genitiv

Variantstavning singular

schwung
obestämd grundform
schwungs
obestämd genitiv
schwungen
bestämd grundform
schwungens
bestämd genitivVariantstavning - alternativa böjningsformer singular schwung obestämd grundform
schwungs
obestämd genitiv
schwunget
bestämd grundform
schwungets
bestämd genitiv

Schvung är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Schvung på Engelska

  • go, dash, verve

Hur används ordet schvung

  1. Artsybasjev började sin litterära bana med en del välskrivna naturalistiska noveller i Aleksandr Kuprins och Maksim Gorkijs maner (1904) och väckte med sin roman Sanin (1907) både i Ryssland och i Västeuropa stort uppseende. Sigurd Agrell beskriver romanen: Framgången berodde väsentligen på en i Ryssland icke för tillstadd brutal omständlighet i framställningen av erotiska förhållanden. Berättelsens centralfigur, den råe och kraftfulle Sanin, bekänner sig öppet till en för tidsläget karakteristisk pseudonietzscheansk färgad livsåskådning med rent sensuell grundton: lastens förhärligande och köttets frihet predikas i uttalanden som i sin brist på högre intellektualism snart kommo att verka platta även för en bredare publik. Romanen har dock scener, som utmärka sig genom kraft och åskådlighet i framställningen, och berättelsens händelseutveckling har en viss schwung. Om hans andra roman, Vid yttersta punkten (1912), som inte hade samma framgång, kallar Agrell: "...ett försök att överbjuda "Sanin" i brutalt effektsökeri". (källa)
  2. Den ekonomiska ryggraden gavs av de populära revyerna som framfördes med några års mellanrum, skrivna av Benedict Zilliacus, som med vass penna skildrade aktuella och gångna tidender i Finland, mildrade med en lagom mjuk glimt i ögat. Schwung gav musiken, komponerad och framförd på piano av husmusikern Erna Tauro till vistexterna. 1967 tog paret Pöysti över rodret (Lasse Pöysti och Birgitta Ulfsson hade hunnit gifta sig i början av 1950-talet) och repertoaren breddades ytterligare, inte minst med banbrytande uppsättningar av klassiker som Shakespeare, Williams och Brecht. Efter Pöysti tog sig Asko Sarkola an chefskapet från 1974, vilket han med ett kort avbrott innehade till 1990-talet. (källa)
  3. I allmänhet har dessa bilder sitt intresse huvudsakligast som historiska dokument, ett ögonvittnes inregistrering av fakta. Ceremonibilderna har från tyskt håll blivit omtalade som torra och nyktra, gott iakttagna och målade med pinsam exakthet, men saknande konstnärlig schwung. Till dessa sluter sig från de senare åren den stora gruppbilden Berlinkongressen 1878 (i Rådhuset i Berlin), Dop inom kejsarfamiljen, Vilhelm II öppnar sin första riksdag (1893), Vilhelm II lyckönskar Moltke på hans 90-årsdag (1896, förekom på Stockholmsutställningen 1897). (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.