Serum synonym, annat ord för serum, vad betyder serum, förklaring, uttal och böjningar av serum.

Vad betyder och hur uttalas serum

Serum uttalas ser|um och är ett substantiv -et; pl. serum.

Serum betyder:

Ordformer av serum

Singular

serum
obestämd grundform
serums
obestämd genitiv
serumet
bestämd grundform
serumets
bestämd genitiv

Plural

serum
obestämd grundform
serums
obestämd genitiv
serumen
bestämd grundform
serumens
bestämd genitiv

Serum är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Serum översättning

Engelska

serum

Hur används ordet serum

  1. Motgiftsbehandling (serum, antitoxin) kan vara aktuellt vid allmänsymtom (se ovan) eller lokalutbredning (lokal vävnadsreaktion) mer än 10 cm. (wikipedia.org)
  2. Studier har visat att absorptionen av kadmium är dålig från tarmen och att det mesta avgår med avföringen. Dock kan kadmiumabsorptionen bero på järndepåerna. Studier av Berglund et al, 1994 och Åkesson, 2000, har visat att små till tomma järndepåer (serum-ferritin mindre än 30 mikrogram/L) ökar upptaget av kadmium. Kadmium har hög affinitet till DMT1 (transportprotein för bland annat järn, från tarmen till blodbanan), då detta transportprotein blir uppreglerat vid järnbrist. Även har man sett könsskillnader i kadmiumupptaget då kvinnor innan menopausen har en högre absorptionsgrad på grund av menstruationen. (wikipedia.org)
  3. Njursvikt eller njurinsufficiens är ett tillstånd där njurens funktion är kraftigt nedsatt. Fysiologiskt beskrivs detta som nedsatt glomerulär filtrationshastighet (GFR). Biokemiskt yttrar detta sig som förhöjda värden av kreatinin i serum. Njursvikt kan delvis bero på hög konsumtion av salt under en längre tid. Serum-Kreatinin är den vanligaste och billigaste testmetoden för att mäta njurfunktion. Det finns dock dyrare och mer tillförlitliga, exempelvis cystatin C. Njursvikten kan vara en följd av en mängd patologiska tillstånd, bland annat cirkulatoriska, inflammatoriska och toxikologiska. Njursvikt brukar klassificeras som kronisk njursvikt och akut njursvikt. (wikipedia.org)
  4. Flera epidemiologiska studier har visat att personer som äter nötter regelbundet har en mindre tendens att drabbas av hjärtsjukdomar. Nötter kopplades först samman med detta 1993. Sedan dess har många kliniska prövningar påvisat att konsumtion av olika nötter som mandlar (dock egentligen ett frö) och valnötter kan sänka koncentrationer av serum LDL-kolesteroler. Även om nötter innehåller olika substanser som tros inneha hjärtskyddande effekter, tror forskare att nötters innehåll av Omega 3-fettsyror är åtminstone delvis ansvariga för den hypolipidemiska respons som observerats i kliniska prövningar. (wikipedia.org)
  5. Amylas i serum minst 3 ggr referensvärdet (wikipedia.org)
  6. Stelkramp blev inte anmälningspliktigt förrän 1969 i Sverige. Genom att spåra fall där serum beställts från Statens Bakteriologiska Laboratorium har man ändå kunnat uppskatta antalet fall. Innan vaccinationsprogrammet inleddes, 1920–1950, beräknas det ha förekommit 50–100 fall av stelkramp per år. Antalet sjönk då vaccination infördes och mellan 1951 och 1970 upptäcktes och analyserades totalt 364 fall, det vill säga i genomsnitt färre än 20 per år. Under 1970-talet skedde totalt 40 fall. Idag sker i genomsnitt färre än ett fall per år och sjukdomen kan därför inledningsvis vara en diagnostisk utmaning och lätt misstolkas. (wikipedia.org)
  7. Ett serum är en gulaktig transparent vätska som blir resultatet efter att man låtit blod koagulera och sedan avlägsnat blodkroppar och koagulationsproteiner. Serum innehåller proteiner, bland annat antikroppar. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Serum Synonymer Betyder Uttal