Sköta synonym, annat ord för sköta, vad betyder sköta, förklaring, uttal och böjningar av sköta.

Synonymer till sköta

Sköta översättning

Engelska

look after, nurse, manage, treat, operate, tend, run, deal with
attend to one', s affairs, look after oneself, look after children

Hur används ordet sköta

  1. Den reguljära "ångbåtstrafiken" som utvecklades i Stockholm från mitten av 1800-talet medförde att till exempel Skurusundet tidigt började bebyggas innan ens vägar var etablerade. Hela familjen flyttade ut till sommarvillan under hela eller delar av sommaren. Vistelsen i sommarvillan skulle erbjuda samma bekvämligheter som i den ordinarie bostaden inne i stan och man tog därför oftast med sig familjens tjänstefolk som hade till uppgift att sköta hushåll, tvätt och eventuell barnpassning. Villan byggdes därför ofta med en väl tilltagen i bostadsyta för att kunna rymma både familj, tjänstefolk och eventuella långväga gäster. Till sommarvillan hörde också ofta en väl tilltagen gäststuga. (wikipedia.org)
  2. Innan de första gräsklipparna uppfanns i början av 1800-talet användes helt andra metoder än idag. Att hålla en gräsmatta enbart för dess skönhet eller för att använda till spel och lek var givetvis enbart möjligt för de bättre bemedlade delarna av samhället, och dessa hade även råd att anställa människor för att sköta gräsmattan med hjälp av liar och skäror. När lägre klasser höll gräsbevuxna områden var det snarare som betesmark, och får eller liknande betesdjur underhöll gräsmattan, motverkade buskväxt och gödslade på en och samma gång. Områden som liknar trädgårdsgräsmattan kan uppstå naturligt helt utan människans inblandning där klimat, jordförhållanden och betande djur samverkar, men de är sällan monokulturer utan innehåller en rik flora. (wikipedia.org)
  3. Erik Johansson (Vasa), far till Gustav Vasa skrev en bok om hur man skulle sköta sin gård. Dessa grundidéer användes senare av Gustav Vasa, som strävade efter att effektivisera och centralisera, inte bara några gårdar utan hela svenska riket. Gustav Vasa skrev även personliga brev till bönder om hur de praktiskt skulle gå till väga på sina gårdar. (wikipedia.org)
  4. Hamnarbetarnas uppgift består idag av att förtöja och förhala fartyg, lasta och lossa fraktfordon, och även sköta övriga uppgifter på färjeterminaler. De organiseras i Sverige av Svenska hamnarbetarförbundet eller Svenska transportarbetareförbundet (Transport). (wikipedia.org)
  5. vem eller vilka som ska sköta det administrativa arbetet (wikipedia.org)
  6. Ursprungligen var herrfrisörerna barberare och hade som uppdrag att, inom sitt skrå, i städerna sköta männens hår och skägg, samt att i någon mån bidra till männens hygien genom badarverksamhet. Då barberarna hade skarpa instrument som rakknivar fick de också behandla sår och skador där kniven behövdes för läkning. Barberarna medföljde styrkorna under krig samt bistod officerare och soldater med fältsjukvård. De assisterade som fältskär och utförde då ingrepp som att öppna bölder, amputera lemmar samt förlösa kvinnor som följt männen i strid och inte kunde klara födandet själva. (wikipedia.org)
  7. Den som tar hand om godset har även skyldighet att sköta det så att det inte skadas. (wikipedia.org)
  8. Titeln användes ursprungligen för en av de främsta ämbetsmännen inom ett rike, vilken hade till uppgift att sköta finanserna. Senare kom den att avse den som förestod en kunglig eller furstlig hovhållning. (wikipedia.org)
  9. Huvudsekreterare är en opolitiskt tillsatt chefstjänsteperson inom statsförvaltningen som kan ansvara för att sköta ett kansli eller sekretariat inom Regeringskansliet, ett departement, en statlig utredning, råd, myndighet eller annat statligt organ. Titeln kan kombineras med kanslichef och förekommer även i andra offentliga organ. (wikipedia.org)
  10. Hyggesbränning är en metod att öka växtnäring i humuslagret i skogar. Genom att bränna upp markvegetation minskar konkurrensen med trädplantorna, och marken får dessutom mer sol. Metoden påminner om naturens eget sätt att sköta föryngringen av skogar, och lämpar sig bäst på friska till fuktiga ståndorter med tjocka inaktiva humustäcken. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.