Skydda synonym, annat ord för skydda, vad betyder skydda, förklaring, uttal och böjningar av skydda.

Synonymer till skydda

Vad betyder och hur uttalas skydda

Skydda uttalas skydda och är ett verb -de.

Skydda betyder:

Ordformer av skydda

Aktiv

skydda
infinitiv
skyddar
presens
skyddade
preteritum
skyddat
supinum
skyddande
presens particip
skydda
imperativ

Passiv

skyddas
infinitiv
skyddas
presens
skyddades
preteritum
skyddats
supinum

Perfekt particip

skyddad en
~ + subst.
skyddat ett
~ + subst.
skyddade den/det/de
~ + subst.

Skydda är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Skydda översättning

Engelska

preserve, protect, cover, secure, shelter, defend
secure the flat against burglary, a sheltered bay

Hur används ordet skydda

  1. Ramsarkonventionen (The Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat) är ett internationellt avtal för att skydda våtmarker, speciellt med fokus på vattenlevande fåglar. (wikipedia.org)
  2. Det kan finnas möjlighet att köpa en extra produktförsäkring (tilläggsförsäkring), som även kan skydda mot olycksfall. Hemförsäkringen täcker också sådana skador, men har högre självrisk än en produktförsäkring. (wikipedia.org)
  3. Garde – en militär trupp ursprungligen för att skydda furstliga personer, senare och i republiker ett elitförband, se Livgarde (wikipedia.org)
  4. Skyddsmasken kan skydda mot olika ämnen beroende på val av filter. I militära sammanhang är det vanligaste att man vill skydda soldater mot kemiska och biologiska stridsmedel. Relativt inerta gaser av låg molekylvikt, såsom kolmonoxid, och gaser i mycket hög koncentration, såsom klorgas vid stora läckage, kan vara svåra eller omöjliga att filtrera bort. I dess fall måste skyddsmasken vara kopplad till en behållare som innehåller ren luft, snarare än ett filter. En hel skyddsdräkt med egen luftförsörjning brukar inom räddningstjänsten kallas kemdykardräkt. (wikipedia.org)
  5. Efter samtal med läkaren får patienten ett bitmunstycke för att skydda sina tänder och instrumentet. Patienten får därefter ligga ner på sidan. Läkaren för ner gastroskopet genom munnen och vidare ner till det som ska inspekteras, exempelvis matstrupen, magsäcken eller tolvfingertarmen. När gastroskopet ska passera svalget ber läkaren patienten att hjälpa till genom att svälja. Gastroskopi är idag en mycket tillförlitlig diagnosmetod eftersom patienten allt som oftast får en diagnos fastställd genom gastroskopi. (wikipedia.org)
  6. Men gasverkens framgång och dominans skulle inte bli bestående. Kring sekelskiftet växte konkurrensen från fotogenlampan och den elektriska glödlampan. Under 1870- och 1880-talen hade fotogenlamporna blivit billigare i drift än gaslamporna och de krävde heller inga investeringar i rörledningar. Rationellare tillverkning gjorde också att priset på fotogen sjönk från 20 öre per liter 1885 till 14 öre per liter vid sekelskiftet. Elektriciteten var ett ännu större hot och i många städer bromsades elintroduktionen medvetet för att skydda gasen. Men elljusets fördelar, bekvämligheten vid tändning och släckning och att man slapp öppen låga, ledde till att privatabonnenterna snabbt gick över till el och 1910-talet blev elljusets genombrottsdecennium. Nya energisnålare metalltrådslampor sänkte driftskostnaden för el med femtio procent och kolbrist under första världskriget tredubblade gaspriset. Även fotogenpriset höjdes och snart stod det elektriska ljuset som segrare. Som gatubelysning dröjde sig gasljuset dock kvar. Men vid slutet av 1930-talet hade bara tolv städer fler än 200 gatlyktor. Andra världskrigets bränsleprisökningar betydde slutet också för dem. (wikipedia.org)
  7. Glasögon kan bäras för att korrigera olika typer av synfel eller för att skydda ögonen från solstrålning (solglasögon), vid olika sporter (simhopp) eller vid diverse riskfyllda arbeten (skyddsglasögon). (wikipedia.org)
  8. När glimlampan har tänts sjunker dess resistans till ett mycket lågt värde, och för att begränsa strömmen och skydda lampan används en resistor, skyddsmotstånd, seriekopplad med lampan. (wikipedia.org)
  9. En golvsockel (även golvlist) är den byggnadsdelen som utgör väggens avslutning mot golvet. Golvsockelns tekniska uppgift är dels att dölja spalten mellan golvbeläggning och vägg, dels att skydda väggens nedersta delar mot nötning. (wikipedia.org)
  10. En del grenuttag är utrustade med överspänningsskydd för att skydda känslig utrustning som kopplas till grenuttaget. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Skydda Synonymer Betyder Uttal

Populärast: