Skynda Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder skynda, varianter, uttal och böjningar av skynda

Skynda synonym, annat ord för skynda, vad betyder skynda, förklaring, uttal och böjningar av skynda.

Synonymer till skynda

Vad betyder och hur uttalas skynda

Skynda uttalas skynda och är ett verb -de.

Skynda betyder:

Ordformer av skynda

Aktiv

skynda
infinitiv
skyndar
presens
skyndade
preteritum
skyndat
supinum
skyndande
presens particip
skynda
imperativ

Passiv

skyndas
infinitiv
skyndas
presens
skyndades
preteritum
skyndats
supinum

Skynda är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Skynda på Engelska

 • hasten, hurry - hasten off to the bus, get on with one', s meal

Hur används ordet skynda

 1. Kristine har fått tabletter för att påskynda puberteten och för att ha en kontrollerad växt. Det är helt vanlig hormonbehandling som inte står på en förbjuden lista. Det går att jämföra med vanliga p-piller. (källa)
 2. Förändringar i kromosomantalet kan innefatta även större mutationer, där segment i DNA-kedjan, inom kromosomen, går sönder och omordnas. Till exempel, i Hominiderna, sammansmälte två kromosomer för att producera det andra mänskliga kromosomparet, denna sammansmältning skedde inte i den evolutionära utvecklingslinjen hos de andra aporna, vilka fortfarande behåller dessa särskilda kromosomer. Evolutionsmässigt kan den viktigaste uppgift som sådana kromosomomlagringar har vara att påskynda avvikelsen inom en population till att bli nya arter genom att göra populationerna mindre sannolika att para sig, och därigenom bevara genetiska olikheter mellan populationerna. (källa)
 3. Syftet med behandlingen och kontrollerna är att få fostret att utvecklas till en storlek och mognad, som är förenlig med överlevnad efter födseln, utan att kvinnans liv hotas av eklampsiutveckling, vilket obehandlad sjukdom kan leda till. Om det bedöms att förtida förlossning krävs eller hotar, så försöker man påskynda lungmognaden hos fostret genom att ge kvinnan läkemedel under några dygn. Om graviditetstoxikosen eller barnets tillstånd kräver omedelbar förlossning, så behöver barnen vanligen övervakas på neonatal intensivvårdsavdelning. (källa)
 4. Många internationalisters ideal är att gå längre mot en demokratisk globalisering genom att skapa en världsregering. De ser vissa internationella organisationer, som FN och EU, som lyckade prototyper för en möjlig framtida utveckling. Detta ideal har dock motstånd hos andra internationalister, som önskar en harmonisk samexistens av flera språkligt och kulturellt distinkta samhällen. Ett världsmedborgarskap som eliminerar alla befintliga politiska gränser, skulle kunna påskynda den språkliga och kulturella utjämningen och likriktningen, där minoriteters kulturella intressen skulle tvingas backa till majoritetskulturers fördel. För att motarbeta detta förespråkar därför somliga internationell federalism. (källa)
 5. Cancerframkallande (carcinogen) ämnen eller karcinogener (även carcinogener) är substanser och exempelvis virus som kan påskynda eller framkalla cancer hos människor och djur. Processen att utveckla cancer kallas carcinogenes. (källa)
 6. I cirka hälften av fallen av knölros är orsaken till tillståndet okänd. Vanligtvis försvinner knölarna av sig själva inom några veckor, vilket gör att den vanligaste behandlingen av tillståndet är vila. Antiinflammatoriska läkemedel kan användas för att lindra smärtan och påskynda läkningen. I sällsynta fall används systemiska kortikosteroider vid behandling av knölros och innan dessa läkemedel används bör sjukvårdspersonalen försäkra sig om att patienten inte har några underliggande infektioner. (källa)
 7. När påven Clemens IV avled i november 1268, hade kardinalerna, som var församlade i Viterbo, oerhört svårt att enas om en efterträdare. Kardinalerna var splittrade på grund av olika världsliga makthavares inblandning. När det folkliga missnöjet med kardinalernas oförmåga att utse en ny påve blev ohållbart, låste företrädare för de lokala myndigheterna helt sonika in kardinalerna i påvepalatset. När inte detta kunde påskynda valprocessen, lät man avlägsna palatsets tak och hotade med svältkost. Först då nådde kardinalerna konsensus och utropade Gregorius X till ny påve. (källa)
 8. Eksem behandlas med steroider (till exempel hydrokortison) och underhålls med mjukgörande krämer eller salvor. Hudinflammationer torkar ofta ut huden, därför är det av stor vikt att hålla området fuktigt vilket i sin tur kan skynda på läkandeprocessen. Individer med anlag för eksem rekommenderas att undvika allt som torkar ut huden, inklusive vanlig tvål. (källa)
 9. Krackelering betyder sprickbildning, till exempel i glasyren på keramik eller i färgskikten i oljemålningar. Besläktat med detta är krackelyr, som är ett avsiktligt framkallat dekorativt sprickmönster i glasyren vid bränningen av keramikgods. Sprickmönstret uppstår när ett ytskikt och dess underlag utvidgar sig och drar ihop sig olika mycket under inverkan av exempelvis temperatur och luftfuktighet, vilket gör att ytskiktet spricker. Krackelering sker i de flesta fall mycket långsamt, men extrema variationer i temperatur eller luftfuktighet kan påskynda processen. (källa)
 10. Den 20 juni 1887 avlämnade Förstärkta Lagberedningen sitt betänkande angående huvudgrunderna för en rättegångsordning, innefattande yttrande dels i fråga om domstolsorganisationen, dels angående förfarandet vid de särskilda instanserna. Enligt Förstärkta Lagberedningens betänkande skulle organisationen av domstolarna till sina huvudsakliga delar bibehållas i oförändradt skick, förfarandet vid underrätterna skulle koncentreras genom en kraftig processledning och andra därför lämpade anordningar i ändamål att påskynda utredningen, men annars huvudsakligen behållas såsom muntligt protokollariskt, d. v. s. såsom förvarandet var vid de dåvarande häradsrätterna. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.