Sluta Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder sluta, varianter, uttal och böjningar av sluta

Sluta synonym, annat ord för sluta, vad betyder sluta, förklaring, uttal och böjningar av sluta.

Synonymer till sluta

Vad betyder och hur uttalas sluta

Sluta uttalas sluta och är ett verb -de.

Sluta betyder:

Ordformer av sluta

Aktiv

sluta
infinitiv
slutar
presens
slutade
preteritum
slutat
supinum
slutande
presens particip
sluta
imperativ

Passiv

slutas
infinitiv
slutas
presens
slutades
preteritum
slutats
supinum

Sluta är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Sluta på Engelska

 • cease, stop, finish, end, quit (lämna, sluta, ge sig av) - quit smoking, leave school, I wonder when it will stop raining, she gave up holy orders
 • conclude, close, wind up - she wound up her speech with a quotation from Strindberg
 • shut, close - she closed her eyes, retire into one', s shell
 • make, conclude, enter into - enter into an agreement, make peace

Hur används ordet sluta

 1. De flesta svenska system för miljöcertifiering har "GMO-frihet" som ett bärande kriterium. Vetenskapen konstaterar att GMO är tämligen avgörande för det produktivitetslyft i jordbruket som är nödvändig för att begränsa utsläppen – och det även om de flesta människor skulle sluta att äta kött. (källa)
 2. "Vi ska lägga puckar på mål"Betyder: Men allvarligt. Sluta med dessa dumma frågor. (källa)
 3. Inom slakterinäringen förekommer bedövning av djur genom gasning i slutna utrymmen. Bedövningsgasen är koldioxid som på några minuter söver djuren som sedan töms på blod och avlider utan att vakna. AGA beslutade 2002 att sluta sälja koldioxidgas för olovlig avlivning av höns i ladugårdar. Reglerna har ändrats. Den som vill avliva värphöns med koldioxid efter avslutad produktionsomgång behöver inte längre ansöka om dispens från Statens jordbruksverk. (källa)
 4. Denna enkla skildring visar kanske bättre änågot annat andan i medeltidens gillen. Liknande förbund uppstod överallt där en skara män – fiskare, jägare, resande köpmän, byggmästare eller bofasta yrkesmän – samlades för att göra gemensam sak. På ett skepp fanns alltid kaptenens befälsmyndighet, men för att det gemensamma företaget skulle sluta väl kom alla ombord, rika och fattiga, herrar och besättning, kapten och sjömän, överens om jämlikhet i sitt inbördes förhållande, att endast vara män, med plikt att hjälpa varandra och lösa eventuella tvister inför domare som valts av alla. (källa)
 5. En magnetisk kompass består bland annat av en magnetisk nål (eller stavmagneter fästa vid en skiva) som orienterar sig efter jordens magnetfält och på en graderad skala anger riktningen eller kursen. Då jordens magnetfält går mellan nord- och sydpol är de magnetiska linjerna parallella med jordytan vid ekvatorn och vinkelräta vid polerna. Denna vinkel 0-90° benämns inklination. Inklinationen gör att en magnetkompass fungerar sämre och sämre ju närmre polerna den befinner sig för att helt sluta fungera på cirka xx° latitud beroende på att den komposant av magnetfältet som är riktad i nord-syd-riktning blir väldigt liten, men långt innan dess kan andra problem tillstöta, se balansering längre ner på sidan. (källa)
 6. Med tiden förändrades presentationen. Trailrar, korta glimtar ur kommande program, blev vanligare allteftersom mer effektiva videosystem introducerades. De synliga programpresentatörerna började försvinna. BBC slutade med hallåor i bild, så kallade bildhallåor, på 1960-talet. I slutet av 1969 slutade även Sveriges Television med hallåor men efter mycket protester, bland annat från Ingmar Bergman, togs de tillbaka. Under 1980- och 1990-talen följde många andra kanaler BBC:s linje och slutade använda programpresentatörer helt och hållet. De kanaler som behöll hallåor i bild började under 1980- och 1990-talen att använda chroma key-teknik för att skapa bakgrunder. (källa)
 7. Hetsätning innebär att man äter på ett sådant sätt att man förlorar kontrollen över hur fort eller hur mycket man äter. Det talas om hetsätningsepisoder eftersom beteendet ofta förekommer vid enstaka tillfällen eller över en begränsad tidsperiod: att exempelvis under 2 timmar äta väldigt mycket mer än vanligt. För att kallas för hetsätning måste det förekomma att man förlorar kontrollen över ätningen, och hetsätning är inte samma sak som överätning, som tidvis förekommer hos de allra flesta människor utan kontrollförlust. Kontrollförlust innebär att man kan känna att det inte går att kontrollera vad man äter, eller att man inte kan sluta äta. Hetsätning kan både övergå i och förekomma som en del av syndromen hetsätningsstörning och bulimi (bulimia nervosa). Bakomliggande orsaker kan vara att man börjar banta och då upplever en hunger som föranleder ett hetsätningsbeteende. Ofta leder detta beteende till övervikt. (källa)
 8. Alla kommandon som en ryttare ger hästen vid ridning kallas hjälper. Dessa är skänklar och sporrar, händer, vikthjälper, spö, röst och tungslag. Vid dressyrtävling är inte röst- eller spöhjälp tillåten. Man får inte heller, under själva programridningen under dressyrtävling, berömma hästen, varken med röst eller så kallade "strykningar", ett sätt att med handen stryka hästen på halsen eller över mankammen. Spöhjälp används främst för att förstärka skänkelhjälper, "sidvärts" (bland annat skänkelvikning eller skolorna (öppna och sluta)) eller för att få hästen att bli mer framåt/få mer energi i sina rörelser. (källa)
 9. Att sluta röka är en av de effektivaste åtgärderna för att minska risken för kardiovaskulär sjukdom. Användning av tobak är en av de största riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdomar. (källa)
 10. I Japan beslutade regeringen att universitet skulle sluta undervisa i bland annat humaniora och istället tillhandahålla kurser av praktiskt värde för samhället. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.