Splittring Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder splittring, varianter, uttal och böjningar av splittring

Splittring synonym, annat ord för splittring, vad betyder splittring, förklaring, uttal och böjningar av splittring.

Synonymer till splittring

Hur används ordet splittring

  1. Under fristatstiden på Island var en goði även benämning på hövdingar, som i sin tur förenade både prästerlig, juridisk, politisk och administrativ myndighet. Godens myndighet var den grundpelare som hela den isländska statsförfattningen vilade på. Samtidigt bidrog dess privaträttsliga karaktär, att det var möjligt att sälja och dela godorden, till både långtgående splittring och hopande av flera godord på en hand. Den rubbning av jämviktsförhållandet mellan de olika godorden som detta medförde var en viktig orsak till fristatens undergång. (källa)
  2. Knäckfråga är en svårlöst politisk fråga av central betydelse. En knäckfråga innebär en splittring mellan annars samarbetande grupper, eller är en fråga som måste lösas för att ett politiskt samarbete skall kunna fortsätta eller komma till stånd. Ett exempel var kärnkraftsfrågan för Regeringen Fälldin I Sverige. (källa)
  3. I Sverige ledde den politiska dimensionen av neutraliteten till inrikespolitisk vänster-kritik från grupper som förespråkat en tydligt markerad åsiktsneutralitet, till exempel mellan Sovjetunionen och Tyskland under andra världskriget eller mellan Warszawapakten och Nato under det kalla kriget. I Hjalmarsonaffären (1959) uppstod en politisk splittring kring frågan om åsiktsneutralitet när regeringen beslutade att inte utse Högerpartiets ledare Hjalmarson till FN-delegat, eftersom han alltför tydligt kritiserat Sovjetunionens politiska system. På samma sätt fick den socialdemokratiske statsministern Olof Palme kritik från höger för att tydligt ha tagit ställning mellan parterna i Vietnamkriget något decennium senare. (källa)
  4. I Skottland innebar 1700- och 1800-talet en splittring bland de presbyterianska kyrkorna, främst på grund av opposition mot statsmaktens inflytande och patronatsrätten. Efter en sammanslagning av flera frikyrkor till United free church (1900) förenades denna med statskyrkan 1929. (källa)
  5. Precis som röstnings- och sammanräkningsreglerna skiljer sig åt mellan delstaterna skiljer sig även primärvalsproceduren åt mellan olika delstater. De vanligaste varianterna är öppna respektive slutna val, men det förekommer även andra metoder. Politiker som ånyo kandiderar till sitt ämbete brukar sällan utmanas av egna partikamrater, då primärvalsutmaningar (eng. "primary challenges") visserligen skapar en spänning och ett intresse för valproceduren men samtidigt är kostsam och riskerar att visa upp en splittring inom partiet som missgynnar dess kandidat i det kommande valet. (källa)
  6. Reformationen påbörjades som en process inom kyrkan vars avsikt var att reformera och ombilda kyrkan till något mer äkta och ursprungligt. Den började under andra hälften av 1200-talet men nådde sin kulmen först 250 år senare. Det som börjat som något internt hade då förvandlats till en splittring, där delar av den kristna kyrkan brutit helt med påvedömet. En viktig person inom reformationen var John Wycliffe, som lärde att kyrkans ritualer var formella och tomma och att frälsning var individuellt mellan varje person och Gud, samt översatte bibeln från latin till engelska. Wycliffes åsikter influerade den från Prag härstammande Jan Hus, som kritiserade kyrkans förmögenhet men brändes på bål för kätteri 1416 och blev martyr. Eftersom det tog flera hundra år att avsluta den process de startat fick de inte se resultatet själva. (källa)
  7. Inom vetenskaper som exempelvis etnologi, använder man ritualer som ett begrepp för att beskriva ett skeende (med symboliskt värde). Man talar till exempel om ritualer för att stärka grupptillhörigheter. Initiationsriter är rituella handlingar som innebär att man blir innesluten i en särskild, sluten grupp. Ett typiskt exempel är de test man måste genomgå för att bli medlem i ett slutet brödraskap. En övergångsritual kan till exempel vara en öl på fredagskvällen, för att markera en övergång från vardag till helg. Att sjunga nationalsången, ha en gruppjargong och att förfesta ses som underhållningsritualer som syftar till att motverka splittring i den egna gruppen. Ritualerna markerar kollektivets självbild och skapar sammanhållning. (källa)
  8. Splittring är en svensk dramafilm från 1984, skriven, producerad och regisserad av Muammer Özer. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.