Oenighet Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder oenighet, varianter, uttal och böjningar av oenighet

Oenighet synonym, annat ord för oenighet, vad betyder oenighet, förklaring, uttal och böjningar av oenighet.

Synonymer till oenighet

Andra språk

Oenighet på Engelska

  • disagreement

Hur används ordet oenighet

  1. Den vetenskapliga grenen grafologi är ifrågasatt, men den bygger för det första på kriminaltekniska hjälpmedel för att bland annat avgöra pennans tryck mot pappret (för att avslöja imiterad handstil med mera), och för det andra på en analys av signifikanta drag i en handskriven text, som exempelvis lutning och sammanbundna bokstäver. Slutsatserna är ofta mycket försiktiga. Det råder exempelvis fortfarande oenighet om ifall man ens kan avgöra en persons kön baserat på handstilen. Framförallt används den här grenen för komparativa studier – jämförelser mellan två olika exempel. Det vetenskapliga stödet är ytterst svagt. (källa)
  2. Tidigare behandlades östlig gulärla som underarter till gulärla. Dock råder oenighet hur taxonet plexa ska behandlas och därmed var gränsen går mellan arterna. Här förs den till östlig gulärla, medan andra inkluderar den som en del av thunbergi. Hanarna hos plexa är visserligen mycket lika thunbergi, men örontäckarna är mörkare, hjässan ljusare och den har bara ett rudimentärt ögonbrynsstreck. Studier i västra Sibirien visar dock att fåglar som liknar thunbergi/plexa där bebor myrar, medan gulärletaxonet beema som förekommer i samma område håller till i våtmarksområden kring floder, vilket tyder på att de bör behandlas som skilda arter. (källa)
  3. Moderna psykologer ser vrede som en primär, naturlig och mogen känsla som upplevs så gott som av alla människor ibland, och något som har ett funktionellt värde för överlevnad. Vrede kan sammankalla psykologiska resurser för förbättringsåtgärder. Okontrollerad vrede kan påverka personligt eller socialt välbefinnande negativt. Medan många filosofer och författare har varnat för de spontana och okontrollerade vredesutbrotten, har det funnits oenighet om det verkliga värdet av vreden. Att hantera vrede har behandlats i skrifter av de tidigaste filosoferna fram till modern tid. Moderna psykologer, i motsats till tidigare författare, har också påpekat de skadliga effekterna av undertryckt vrede. (källa)
  4. Det råder delade meningar (bland språkbeskrivarna) om statusen för olika kasus i olika språk. Detta beror ofta på förändringar i språket under tid och problem med gränsdragning för när ett visst fenomen har spelat ut sin roll i språket. Det här har bland annat lett till stor oenighet om hur många kasus vissa språk har, till exempel har svenskan allt från inga till tre kasus beroende på vem man frågar. (källa)
  5. Kiromanti är konsten att spå i handen. Kiromanti återfinns över hela världen med ett stort antal kulturella skillnader. Inom kiromanti gör man ofta skillnad på höger och vänster hand, det råder viss oenighet vilken av händerna som är bäst att spå i. (källa)
  6. Schismer och oenighet mellan olika skolbildningar var vanliga under 1900-talet, med NCA (senare ACA) och ICA som två ledande aktörer. Schismerna har ibland beskrivit som en kamp mellan mer renläriga Palmerister, och mer vidsynta "mixers", men utvecklingen var mer komplicerad än så. (källa)
  7. Interpersonella konflikter innebär konflikter mellan två eller flera människor. Då människor vill olika saker föreligger en konflikt. Det är inte graden av oenighet som definierar att konflikt föreligger. (källa)
  8. oordning och oskick vid samt av likgiltighet och förakt härledd försummelse av gudstjänsten, uteblivande från läsförhör, oenighet i äktenskap, olydnad mot föräldrar, vårdslös barnuppfostran, svordomsvana och lönskaläge. (källa)
  9. I den rättshistoriska litteraturen har man brukat beteckna de lagar som blev stadfästa av en kung för lagböcker i motsats till sådana som "bara" var sammanställningar av gällande rätt, utförda av en privatperson, och kallas rättsböcker. Även lagar som inte stadfästes kunde emellertid ha varit noggrant utarbetade, det tydligaste exemplet är Magnus Erikssons landslag, som aldrig blev formellt stadfäst eftersom det förelåg oenighet om kyrkans rättigheter. Av de svenska landskapslagarna blev vad vi vet endast Upplandslagen, Södermannalagen och Närkeslagen stadfästa, av de danska endast Jyllandslagen. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.