Tvist Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder tvist, varianter, uttal och böjningar av tvist

Tvist synonym, annat ord för tvist, vad betyder tvist, förklaring, uttal och böjningar av tvist.

Synonymer till tvist

Hittade 2 varianter av ordet tvist:

Vad betyder och hur uttalas tvist

Tvist uttalas tvist och är ett substantiv -en -er.

Tvist betyder:

Ordformer av tvist

Singular

tvist
obestämd grundform
tvists
obestämd genitiv
tvisten
bestämd grundform
tvistens
bestämd genitiv

Plural

tvister
obestämd grundform
tvisters
obestämd genitiv
tvisterna
bestämd grundform
tvisternas
bestämd genitiv

Tvist1 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Vad betyder och hur uttalas tvist

Tvist uttalas tvist och är ett substantiv -en.

Tvist betyder:

Ordformer av tvist

Singular

tvist
obestämd grundform
tvists
obestämd genitiv
tvisten
bestämd grundform
tvistens
bestämd genitiv

Tvist2 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Tvist på Engelska

  • dispute

Hur används ordet tvist

  1. När det gäller torra varor var det skillnad på om angivelsen avsåg rågat mått eller struket mått. Ibland blev det tvist mellan säljare och köpare om hur stor rågen skulle anses vara, och det resonerades om både råge och överråge. Till slut blev det nödvändigt med en statlig förordning som definierade att rågen för 1 tunna fast mål skulle vara exakt 4 strukna kappar. Men det kunde ju fortfarande tvistas om det borde vara råge på kappen (1 kappe är ungefär 4,6 liter.). (källa)
  2. 4. mål om annan ersättning som enligt författning utgår av statsmedel, såvida ej författningen hänvisar den som gör anspråk på ersättning att vid tvist anhängiggöra talan hos allmän domstol eller expropriationsdomstol eller ersättning enligt författningen utgår till kommun eller annan kommunal förvaltningsenhet eller fråga är om ersättning eller hittelön enligt lagen (1942:350) om fornminnen. (källa)
  3. Med medling avses en förhandling, som har till avsikt att lösa en tvist mellan arbetsgivare och arbetstagare, äkta makar eller i andra fall där två eller flera parter har motsättningar de inte själva har löst. Medlingen sker ofta under ledning av en opartisk ordförande, en medlare eller förlikningsman. Medling sker även i brott. Då mellan gärningspersonen och den brottsutsatte, alternativt mellan gärningspersonen och anhöriga till den brottsutsatte vid dödsfall till följd av brottet. Medlaren är i samtliga varianter av medling en partsneutral person, med eller utan utbildning. I Sverige finns såväl akademiska, som rent professionella, utbildningar inom Medling. (källa)
  4. Omplacering används ibland som någon form av bestraffning. Omplacering kan också användas för att söka lösa en tvist där samarbetssvårigheter har ansetts föreligga. (källa)
  5. Juridisk process – ett enligt lag eller sedvänja föreskrivet förfarande för att lösa tvist eller fastställa visst rättsförhållande Kriminalprocess – en juridiska processen för brottmål Brottmålsprocess – en juridiska processen för brottmål. (källa)
  6. Borgensavtal kan ingås formlöst det vill säga både skriftligen och muntligen även om det sista är synnerligen oklokt på grund av bevissvårigheter i händelse av tvist. (källa)
  7. Även Pluto, som för övrigt inte är en planet, utan en dvärgplanet (det beslöts den 23 augusti 2006 av Internationella Astronomiska Rådet, efter en långvarig tvist), kommer att besökas av en rymdsond. Det är sonden New Horizons som sköts upp 2006 (medan Pluto var en planet) och som når fram juni 2015. (källa)
  8. Rättsskyddsförsäkring är en försäkring som ersätter försäkringstagarens kostnader för det rättsliga förfarandet i tvister som han eller hon är inblandad i. Rättsskyddsförsäkringar började saluföras i Sverige på 1960-talet. Rättsskyddsförsäkring ingår numera som en obligatorisk del av de hemförsäkringar som säljs i landet. (källa)
  9. I händelse av tvist bestämmer domstol bärgarlönens belopp. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.