Split Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder split, varianter, uttal och böjningar av split

Split synonym, annat ord för split, vad betyder split, förklaring, uttal och böjningar av split.

Synonymer till split

Hittade 2 varianter av ordet split:

Vad betyder och hur uttalas split

Split uttalas split [spli´t] och är ett substantiv -et.

Split betyder:

Ordformer av split

Singular

split
obestämd grundform
splits
obestämd genitiv
splitet
bestämd grundform
splitets
bestämd genitiv

Split1 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Vad betyder och hur uttalas split

Split uttalas split [split´] och är ett substantiv -en.

Split betyder:

Ordformer av split

Singular

split
obestämd grundform
splits
obestämd genitiv
spliten
bestämd grundform
splitens
bestämd genitiv

Split2 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet split

  1. Vid gärdesgårdar av amerikansk typ, split-rail fence, utgjordes gärdslena av kluvna stammar av rötbeständiga lövträd, till exempel amerikansk kastanj eller falsk akacia. Gärdslena lades på en stenfot eller direkt mot marken och staplades ändvis mot varandra som timmerknutar, vilket gav gärdesgården ett zickzackformat utseende. Ibland stöddes hörnen av störar eller stöttor. (källa)
  2. Knäcka producerades av Martin Jern och Emil Larsson för Dansk Skalle AB och hade arbetstiteln Jag ska knäcka er. Filmen spelades in mellan den 3 och 31 juli 2006 i Bredäng och på Södermalm i Stockholm samt i Split i Kroatien. Filmen fotades av Linus Eklund och klipptes av Rickard Krantz. Musiken komponerades av Mario Adamson. Filmen hade premiär den 10 mars 1999 på Buff filmfestival i Malmö och visades den 20 april 2009 på Stockholms filmfestival. 2010, 2012 och 2013 visades den på Sveriges Television. (källa)
  3. Dessutom brukar vissa kombinationer av manövrer ingå, såsom Kubansk 8:a (Cuban 8) och omvänd Kubansk 8:a, som är liggande åttor där delar av looping och roll resp. minst två split S efter varann ingår. (källa)
  4. 2000 - split 7" med Beyond Description. (källa)
  5. Split limit – ett begrepp inom poker. (källa)
  6. Straight limit (även kallat split limit, fixed limit eller bara limit) innebär att alla satsningar och höjningar måste ske i fasta steg, man får inte satsa eller höja till valfria belopp. En standardregel som hör samman med straight limit är att max 3 höjningar får förekomma per satsningsrunda. Straight limit är lättast för nybörjare att både spela och lära sig. (källa)
  7. En split innebär att man delar antalet aktier i flera mindre delar, varpå varje akties kvotvärde också sjunker med motsvarande del. En "split 1000:1" betyder då att man får 1000 nya aktier mot 1 gammal och att var och en av de nya aktierna då representerar 1/1000-del av kvotvärdet hos den gamla aktien. De nya aktiernas sammanlagda värde är lika stort som den gamla aktien, det vill säga spliten förändrar inte värdet på innehavet. (källa)
  8. California high-low split. (källa)
  9. Fredag 6/5 2005 kl. 21:00. Radarparet åker till Kalifornien i USA för att testa modernt självförsvar och antiterrorism à la Jim Wagner. Dessutom får de träffa Benny "The Jet" Urquidez. Kampsportens historia del 6: Split vision. (källa)
  10. En annan form av reliabilitet, intern konsistens (egentligen borde det heta intern konsekvens, men det engelska internal consistency har kommit att översättas så), avser hur väl olika delar av måttet mäter samma sak. Till exempel kan man önska att de olika frågorna ("items") i ett intelligenstest mäter intelligens på samma sätt, så att det finns en korrelation mellan frågorna. En metod för att mäta detta är split-half-metoden, som innebär att man delar upp frågorna i två hälfter – till exempel varannan fråga eller första och andra hälften av testet – och sedan beräknar korrelationen mellan de båda hälfterna. Ett annat mått på den interna konsistensen är Cronbach's α (alfa), som är ett sammanfattande korrelationsmått mellan samtliga items. I teorin är Cronbach's α ett mått på alla split-half utförda på en gång. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.