Spolning Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder spolning, varianter, uttal och böjningar av spolning

Spolning synonym, annat ord för spolning, vad betyder spolning, förklaring, uttal och böjningar av spolning.

Vad betyder och hur uttalas spolning

Spolning uttalas spol|ning och är ett substantiv -en -ar.

Ordformer av spolning

Singular

spolning
obestämd grundform
spolnings
obestämd genitiv
spolningen
bestämd grundform
spolningens
bestämd genitiv

Plural

spolningar
obestämd grundform
spolningars
obestämd genitiv
spolningarna
bestämd grundform
spolningarnas
bestämd genitiv

Spolning är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Spolning på Engelska

  • flush

Hur används ordet spolning

  1. Själva toalettstolen är ofta högre än en standardvariant och det kan finnas nedfällbara armstöd för att underlätta när användaren ska sätta sig och resa sig. Det finns speciella toalettstolar som även hjälper till med spolning och torkning, men de återfinns oftast inte på offentliga toaletter. (källa)
  2. Det bör göras en individuell bedömning av byte av urinkateter i varje enskilt fall. I regel byts silikonbelagda latexkatetrar efter 6-8 veckor. Helsilikonkatetrar byts i regel var tredje månad. Vid stopp i katetern kan förstås tidigare byte vara aktuellt. Spolning bör ej göras rutinmässigt, utan endast när urinen är grumlig eller då det förekommer blod i urinen. En vanlig spolvätska är fysiologisk koksaltlösning (dock finns lokala variationer vad gäller vad som rekommenderas). En tumregel är att först spola in 20 ml som man låter rinna ut och därefter spola med cirka 100 ml i två omgångar. Notera att vätskan som då kommer ut ska vara klar. (källa)
  3. Abessinisk brunn (namnet kommer sig från sådana brunnars användning under engelsmännens fälttåg i Abessinien), även Nortons brunn eller Rörbrunn, kallas ett till vattenförande jordlager nedsänkt rör, vanligen av smidesjärn i längder om 3 à 4 meter, med gängade muffar och nedtill försett med en s.k. spets, genomborrad med mindre hål för vattnets insläppande. Röret neddrives med en järnhejare, som enklast manövreras genom ett i en trefot upphängt block. Brunnar av detta slag, med en diameter av 25-75 mm., användas med fördel för uppsamling av smärre kvantiteter grundvatten. Vid undersökning i större skala av grundvattenförhållanden används däremot nedtill öppna, men för övrigt täta rörbrunnar, som nedslås med hejare under invändig spolning med tryckvatten genom ett mindre rör, varvid de genomträngda lagrens beskaffenhet kan fullständigt undersökas. (källa)
  4. I svårare fall sätts penicillin in. Svårare fall kan även behandlas genom bihålespolning, Först bedövas näsan genom att bomullstussar doppade i bedövande medel förs in i näsan. Efter att bedövningen börjat verka förs en kanyl upp i näsan som punkterar den berörda bihålan. Genom kanylen sprutas en saltlösning in som spolar ut var ur bihålan. Spolning ger en omedelbar förbättring, men kan upprepas efter några dagar om problemen kvarstår. Efter en bihålespolning ges antibiotika i 7-10 dagar Vid återkommande fall av bihåleinflammation kan det även bli aktuellt med en operation som vidgar bihålornas förbindelser mellan varandra för att minska risken att bihålorna blockeras. (källa)
  5. Spolarvätska används för att tillsammans med vind- och bakrutetorkare hålla bilens rutor rena och säkerställa sikten vid körning. Bilens strålkastare kan också omfattas av spolningen, i vissa konstruktioner tillsammans med bladtorkning. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.