Ställe synonym, annat ord för ställe, vad betyder ställe, förklaring, uttal och böjningar av ställe.

Synonymer till ställe

Vad betyder och hur uttalas ställe

Ställe uttalas ställe och är ett substantiv -t -n.

Ställe betyder:

Ordformer av ställe

Singular

ställe
obestämd grundform
ställes
obestämd genitiv
stället
bestämd grundform
ställets
bestämd genitiv

Plural

ställen
obestämd grundform
ställens
obestämd genitiv
ställena
bestämd grundform
ställenas
bestämd genitiv

Ställe är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Ställe översättning

Engelska

place
resting place, pull-up, services, hiding place, the new house was in the same place as the old, if I were in your shoes (position)
house, place
place (house, cabin) in the country, summer house (place)

Hur används ordet ställe

  1. Bruket att uppta i barns ställe går synnerligen långt tillbaka i tiden och har förekommit hos de flesta folk. Den moderna etnologiska forskningen har jämfört adoptionen med rättsverkningarna av de s.k. gruppäktenskapen, där barnen tillhörde hela gruppen gemensamt, men efter hand upptogs i dess särskilda familjer utan hänsyn till biologiskt släktskap. Grunden till ett dylikt upptagande var inte bara önskan att ha barn, utan framför allt att förplikta den adopterade att utföra den religiösa offertjänst, som tillhörde familjen och som ofta stod i sammanhang med föreställningarna om livet efter detta och den avlidnes ro i graven (wikipedia.org)
  2. Enligt Försvarsmaktens hemsida är garnison en form av paraplyorganisation för den samlade militära närvaron på en ort eller plats och används som benämning för all militär verksamhet som bedrivs på samma ställe. Under senare delen av 1900-talet har militära staber, förband, skolor och flottiljer som varit förlagda på samma ort, samlats inom en garnison. Vanligtvis är det ortens namn som givit namn till garnisonen, exempelvis Bodens garnison eller Göteborgs garnison. (wikipedia.org)
  3. Gastrulan uppkommer genom att den blåsformiga blastulans cellmaterial på något ställe förs in i embryots inre, vanligen genom inbuktning och bildar en tvåskiktig blåsa (ett bägarstadium), vars yttervägg kallas ektoderm, medan det inre cellskiktet kallas endoderm. (wikipedia.org)
  4. En gata är en väg i stadsmiljö, ett långsträckt stycke av markytan i en stad, avsedd att främja trafik, av gående eller fordon, och därmed sammanlänka olika regioner och fastigheter i staden. Ordet gata syftade ursprungligen på en väg som gick mellan inhägnader, exempelvis hagar, tomter eller byggnader. Ordet väg används idag framförallt om landsvägar. En smal gata avgränsad av höga murar eller hus kallas gränd. En gata som endast på ett ställe har kontakt med det övriga vägnätet kallas återvändsgata. (wikipedia.org)
  5. Gävle Sveavägen 47 A (kommunnamnet, gatunamnet och adressnumret). Kommundelsnamnet kan hoppas över om adressnamnet bara finns på ett ställe inom kommunen. (wikipedia.org)
  6. En del individer vistas nästan ständigt ovanför skogsområdet, medan flertalet[källa behövs] även under sommaren uppehåller sig i nämnda skogsbälte. Vid dagens början beger sig gemsen på bete och klättrar då nedåt. Förmiddagen använder den till att i lugn och ro idissla. Vid middagstiden klättrar den långsamt uppåt, vilar ånyo på eftermiddagen, betar ännu en gång mot aftonen och lägger sig efter skymningens inträde till vila på något väl skyddat ställe. (wikipedia.org)
  7. Skråväsendets arbetsordning gjorde att inte bara lärepojken, utan även den färdiglärda lönearbetaren, gesällen, var mycket nära bunden till sin arbetsgivare, mästaren. Fram till 1720 års Algemene Ordning och Skrå fick gesäller inte gifta sig, utan ingå i mästarens hushåll. Ännu i 1720 års skråordning var det förbjudet för gesällen att bo på något annat ställe än hos sin mästare, och gesällen fick inte tillbringa nätterna utomhus utan mästarens lov. Mästaren ägde husbonderätt över såväl lärpojkar som gesäller. (wikipedia.org)
  8. Handel förekommer bland annat vid gränsen mellan Norge och Sverige där det på den svenska sidan finns köpcentra som Charlottenbergs shoppingcenter, Nordby Shoppingcenter och hela orter som Töcksfors som drar nytta av gränshandeln. Fokuset vid denna gräns är huvudsakligen dagligvaror. Ett annat ställe med liknande inriktning som Nordby Shoppingcenter är Scandinavian Park vid Flensburg i Tyskland som ligger vid gränsen mellan Danmark och Tyskland. (wikipedia.org)
  9. En gäst är en besökare, det vill säga en person som besöker ett ställe. En gäst bor eller arbetar vanligtvis inte på det stället som denne besöker. En "inbjuden gäst" är en gäst som är särskilt inbjuden till ett ställe, antingen muntligt eller via skriftlig inbjudan. Detta är särskilt vanligt då många gäster väntas besöka stället eller vid festliga tillställningar. Motsatsen till "inbjuden gäst" är "objuden gäst", vilket avser en oväntad gäst men inte nödvändigtvis ovälkommen. Att "våldgästa" någon är att komma objuden och eventuellt även tigga till sig saker som mat eller sovplats. (wikipedia.org)
  10. Riddaren Magnus Gislesson, på Aspnäs gård, Östervåla, tillkännagav år 1370 för alla invånare i Gästrikland att han i sitt ställe som häradshövding insatt Olof Nilsson i Bro, Nora socken samt bad dem att lyda honom och ingen annan. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Ställe Synonymer Betyder Uttal