Stödja Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder stödja, varianter, uttal och böjningar av stödja

Stödja synonym, annat ord för stödja, vad betyder stödja, förklaring, uttal och böjningar av stödja.

Synonymer till stödja

Vad betyder och hur uttalas stödja

Stödja uttalas stödja äv. stöda och är ett verb stödde, stött, stödd n. stött, pres. stöder äv. stödjer.

Stödja betyder:

Ordformer av stödja

Aktiv

stödja
infinitiv
stöder
presens
stödde
preteritum
stött
supinum
stödjande
presens particip
stöd
imperativ

Passiv

stödjas
infinitiv
stöds
presens
stöddes
preteritum
stötts
supinum

Perfekt particip

stödd en
~ + subst.
stött ett
~ + subst.
stödda den/det/de
~ + subst.
stödde den
~ + mask. subst.

Alternativa böjningsformer aktiv

stöda
infinitiv
stödjer
presens

Alternativa böjningsformer passiv

stödas
infinitiv
stödes
presens

Stödja är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Stödja på Engelska

 • supporting

Hur används ordet stödja

 1. Inom objektorienterad systemutveckling byggs hela systemet kring en informationsmodell. Modellen består av klasser och relationer som utgör abstraktioner av föremål och företeelser i den verksamhet som systemet ska stödja. (wikipedia.org)
 2. Dansken Nicolaus Steno studerade geologiska lagerföljder i Toscana och presenterade en avhandling 1669 ("De solido intra solidum naturaliter contento", 'Om en fast kropp som på ett naturligt sätt innesluts i en annan fast kropp') där han visade hur lagerföljden byggts upp och brutits ned i en kontinuerlig process. Dessa arbeten utfördes då för att stödja konceptet att den globala syndafloden omnämnd i Bibeln står till svars för större delen av våra geologiska formationer. Stenos arbeten blev dock inte riktigt uppmärksammade, förrän de återupptäcktes på 1800-talet. (wikipedia.org)
 3. Sovjetunionens nye ledare Michail Gorbatjov använde från 1985 glasnost som ett av flera slagord för sin nydanande politik. Gorbatjovs mål med glasnost var att sätta press på de konservativa medlemmar av Sovjetunionens kommunistiska parti, vilka motsatte sig hans strävan att omstrukturera den ryska ekonomin (perestrojkan). Han hoppades att de sovjetiska medborgarna skulle stödja och delta i perestrojkan genom öppenhet, debatt och deltagande inom olika områden. (wikipedia.org)
 4. även ett tunt lager av mineralull som läggs direkt på ett vattentätt tak kan stödja en plantering av sedumväxter och mossor. (wikipedia.org)
 5. Gåstol, stolsliknande redskap försedd med hjul, avsedd för barn som skall lära sig att gå och för sjuka eller handikappade som hjälpmedel att stödja sig på vid gång. (wikipedia.org)
 6. Kunskapen är mer begränsad om gliaceller än nervcellerna, men de tycks vara till för att stödja nervcellerna på flera olika sätt. Ordet kommer från grekiskans γλία, glía, som betyder lim. En välförstådd funktion hos gliaceller är att bilda myelinskidor kring nervcellernas axon. (wikipedia.org)
 7. Om arbetsplatsen har minst en facklig medlem och saknar skyddskommitté kan den lokala fackliga avdelningen och den fackliga organisationen utse ett regionalt skyddsombud. Det regionala skyddsombudets roll är att aktivera och stödja arbetsmiljöarbetet på framförallt mindre företag. Regionala skyddsombud kan träda in när det lokala skyddsombudet behöver stöd eller där det inte finns en skyddskommitté. På arbetsplatser som saknar skyddsombud kan det regionala skyddsombudet se till att ett sådant utses. (wikipedia.org)
 8. Fotvalvsstöd eller med en äldre benämning hålfotsinlägg, är ett medicinskt hjälpmedel som används för att stödja fotvalven. (wikipedia.org)
 9. Spelarna i höger resp vänster mittfältar-positionerna ska utefter sin kant stödja anfallet vid anfall och försvaret vid försvar. (wikipedia.org)
 10. föra krig mot monarken, hjälpa och stödja monarkens fiender samt att undergräva den lagliga tronföljden till den brittiska kronan. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: