Stadsplan Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder stadsplan, varianter, uttal och böjningar av stadsplan

Stadsplan synonym, annat ord för stadsplan, vad betyder stadsplan, förklaring, uttal och böjningar av stadsplan.

Vad betyder och hur uttalas stadsplan

Stadsplan uttalas stads|plan och är ett substantiv -en -er.

Ordformer av stadsplan

Singular

stadsplan
obestämd grundform
stadsplans
obestämd genitiv
stadsplanen
bestämd grundform
stadsplanens
bestämd genitiv

Plural

stadsplaner
obestämd grundform
stadsplaners
obestämd genitiv
stadsplanerna
bestämd grundform
stadsplanernas
bestämd genitiv

Stadsplan är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet stadsplan

  1. En mycket speciell bruksort/industriort är franska Arc-et-Senans som ligger i Doubs i östra Frankrike. Arc-et-Senans anlades som en bruksort för de Kungliga saltbruken på uppdrag av Ludvig XV. Arkitekten Claude-Nicolas Ledoux ritade en ambitiös och innovativ stadsplan som påbörjades 1775 men endast en liten del av planen förverkligades. De ståtliga byggnader som färdigställdes blev 1982 klassade som ett av Unescos världsarv. (källa)
  2. Törnrosen var den första etappen av Rosengård och följde Gabriel Winges stadsplan. Byggstarten för detta första stadsdelsområde skedde 1962 och färdigställdes 1965. Då hade det byggts 1200 lägenheter i en blandad kompott av skivhus och lamellhus med ett våningsantal på 3, 6 och 9 våningar. Antalet lägenheter har sedan blivit lite färre då det fanns ett behov av större lägenheter och på 80-talet var det drygt 1000 lägenheter i Törnrosen. Bennets vägår genom området och ersatte den gamla Rosengårdsvägen som förr ledde fram till familjen Kockums herrgård vid namn Rosengård. (källa)
  3. Specialområde var enligt äldre svensk byggnadslagstiftning beteckning på i stadsplan eller byggnadsplan förekommande områden som ej utgjorde byggnadskvarter eller allmän plats. Dessa kunde vara järnvägs- eller andra särskilda trafikområden, skydds- eller säkerhetsområden för vissa anläggningar, hamnområden, idrottsområden, begravningsplatser eller vattenområden. Efter plan- och bygglagens ikraftträdande 1987 räknas dessa typer av områden, med undantag för vattenområden, som kvartersmark. (källa)
  4. Stadsingenjör är en kommunal under byggnadsnämnden sorterande befattningshavare, som i huvudsak verkställer tomtmätningar och handlägger frågor rörande stadsplan och tomtindelningar. (källa)
  5. En detaljplan, förkortat Dp, (tidigare stadsplan, byggnadsplan eller avstyckningsplan) är ett dokument inom fysisk planering och anger hur ett begränsat område i en kommun eller motsvarande skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. I Sverige gäller att äldre planer som stadsplaner, byggnadsplaner och avstyckningsplaner ses som detaljplaner. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.