Statsobligation Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder statsobligation, varianter, uttal och böjningar av statsobligation

Statsobligation synonym, annat ord för statsobligation, vad betyder statsobligation, förklaring, uttal och böjningar av statsobligation.

Vad betyder och hur uttalas statsobligation

Statsobligation uttalas stats|ob|lig|at|ion och är ett substantiv.

Ordformer av statsobligation

Singular

statsobligation
obestämd grundform
statsobligations
obestämd genitiv
statsobligationen
bestämd grundform
statsobligationens
bestämd genitiv

Plural

statsobligationer
obestämd grundform
statsobligationers
obestämd genitiv
statsobligationerna
bestämd grundform
statsobligationernas
bestämd genitiv

Statsobligation är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet statsobligation

  1. Nödmynt eller mynttecken var mynt där det nominella värdet var större än metallvärdet (även kallat skiljemynt eller kreditmynt, detta är idag det vanliga). Nödmynt var avsedda att vara tillfälliga och ett nödmynt var tänkt att, när statens finanser slutligen tillät det, kunna inlösas mot ett "gott mynt" (värdemynt). Nödmyntet var en slags metallisk statsobligation, som senare skulle inlösas. Med avvecklandet av guldmyntfoten och silverinnehållet i mynt under 1900-talet har kopplingen till myntets metallvärde upphört och de flesta mynt av högre valör kan sägas vara mynttecken, men begreppet används ej. (wikipedia.org)
  2. Premieobligation är en typ av statsobligation som ges ut av Riksgälden, där räntan samlas i en pott och lottas ut bland obligationsinnehavarna. Priset för en obligation varierar, men vanligtvis ligger de på 5 000 kr styck. Normalt ger ett innehav av ett visst antal, vanligen 10 obligationer i nummerföljd s.k. garantivinst. Med garantivist menas att man då dels får en garanterad ränta, samt så deltar man i utlottningen av resten av räntan. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.