Statsmyndighet Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder statsmyndighet, varianter, uttal och böjningar av statsmyndighet

Statsmyndighet synonym, annat ord för statsmyndighet, vad betyder statsmyndighet, förklaring, uttal och böjningar av statsmyndighet.

Vad betyder och hur uttalas statsmyndighet

Statsmyndighet uttalas stats|mynd|ig|het och är ett substantiv.

Ordformer av statsmyndighet

Singular

statsmyndighet
obestämd grundform
statsmyndighets
obestämd genitiv
statsmyndigheten
bestämd grundform
statsmyndighetens
bestämd genitiv

Plural

statsmyndigheter
obestämd grundform
statsmyndigheters
obestämd genitiv
statsmyndigheterna
bestämd grundform
statsmyndigheternas
bestämd genitiv

Statsmyndighet är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet statsmyndighet

  1. Ibland har emellertid den mellan staten och kyrkan ingångna överenskommelsen ansetts böra inskränkas till själva stiftsregleringsfrågan, utan att man därom velat sluta ett formligt fördrag. I dylika fall har man gått till väga så, att vederbörande stat genom en not begärt en cirkumskriptionsbulla. Sedan dennas innehåll genom underhandlingar fastställts och bullan av påvestolen utfärdats, har den av vederbörande statsmyndighet omedelbart publicerats som gällande lag. Även de på dylik väg tillkomna cirkumskriptionsbullorna bör från materiell synpunkt räknas bland konkordaten. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.