Stilgrepp Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder stilgrepp, varianter, uttal och böjningar av stilgrepp

Stilgrepp synonym, annat ord för stilgrepp, vad betyder stilgrepp, förklaring, uttal och böjningar av stilgrepp.

Vad betyder och hur uttalas stilgrepp

Stilgrepp uttalas stil|grepp och är ett substantiv.

Ordformer av stilgrepp

Singular

stilgrepp
obestämd grundform
stilgrepps
obestämd genitiv
stilgreppet
bestämd grundform
stilgreppets
bestämd genitiv

Plural

stilgrepp
obestämd grundform
stilgrepps
obestämd genitiv
stilgreppen
bestämd grundform
stilgreppens
bestämd genitiv

Stilgrepp är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Stilgrepp på Engelska

  • stylistic choice

Hur används ordet stilgrepp

  1. Betydelsen av ordet ironi i svenskan har förskjutits något under senare årtionden. Fram till åtminstone ca 1980 var den skarpa motsättningen mellan intention och utsaga, eller intentionen och karakteriseringen av en figur, det avgörande. Men i och med att ironin har blivit ett alltmer omtyckt stilgrepp och vanligare både i litterära sammanhang, i media och i vardagen har det oftare handlat om en strävan att peka på det absurda, löjliga eller missriktade utan tydlig kontrast till vad någon anses ha för bestämda syften. Överdrivet kroppsspråk eller pipigt, affekterat röstläge i förening med hysteriskt allvar (jfr John Cleese och Killinggänget) kan numera ofta ses som ironiskt färgat oavsett vad den som talar så (en rollfigur eller en verklig person) förutsätts vilja uppnå. (källa)
  2. Liknelse (grekiska parabole) eller analogi (grekiska analogia, likhet) inom den vidare kategorin bildspråk är en retorisk liknelse mellan två begrepp där jämförelseledet utgörs av något av orden "som" eller "liksom". Liknelser kan, liksom idiom, vara språkspecifika och därför svåra att översätta. Liknelsen är ett utomordentligt vanligt stilgrepp, både i vardagens språk och i mera avancerad litterär diktion. De refererar oftast till ett känt eller lättförståeligt tillskrivet attribut hos liknelseobjektet, men behöver inte alltid vara verkligt. (källa)
  3. Oration var en typ av tal som hölls inom 1600-talets universitetsväsende. I orationerna använde man sig av och tränade sig i den klassiska retorikens finesser och stilgrepp. De var en återkommande och festlig händelse i universitetslivet, om än inte lika grundläggande och vanlig som disputationen, och var ett krav för att uppnå graden magister. De arrangerades av professorer i retorik eller poesi. Minst 372 orationer hölls vid Uppsala universitet under 1600-talet, mellan 1638 och 1699 nästan 200 vid Akademin i Åbo och mellan 1635 och 1655 drygt 200 vid universitetet i Dorpat (nuvarande Tartu). (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.