Storm synonym, annat ord för storm, vad betyder storm, förklaring, uttal och böjningar av storm.

Synonym till storm

Hittade 2 varianter av ordet storm:

Vad betyder och hur uttalas storm

Storm uttalas storm och är ett substantiv -en -ar  mycket kraftig vind  <åld.> cylinderhatt.

Ordformer av storm

Singular

storm
obestämd grundform
storms
obestämd genitiv
stormen
bestämd grundform
stormens
bestämd genitiv

Plural

stormar
obestämd grundform
stormars
obestämd genitiv
stormarna
bestämd grundform
stormarnas
bestämd genitiv

Storm1 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Vad betyder och hur uttalas storm

Storm uttalas storm- i sms.

Storm betyder:

Ordformer av storm

Ordform(er) storm- förled

Storm översättning

Engelska

storm
autumn storm, the decision triggered a storm of protest

Hur används ordet storm

  1. Adelstitlar är benämningar eller titlar, som i sin ännu bevarade form uppkom inom medeltidens feodalväsen. Adeln sågs som en särskild samhällsklass av "stormän" som gavs speciella privilegier, och fungerade ofta som "småkungar" (vasaller) över sina förläningar, som hjälp åt rikets monark, fast med lägre rang. Flertalet titlar har gått i arv, men vissa är enbart personliga. (wikipedia.org)
  2. Granen bildar på många platser skogar som är mycket skuggrika. Den är till sin natur ett sekundärt trädslag och växer således upp inne i en redan sluten skog. När granskogen väl slutit sig så har endast andra sekundära trädslag konkurrenskraft att växa upp till stora träd, såvida inte en stor störning som till exempel brand, storm eller översvämning stör och skapar förutsättningar för andra trädslag. Granskogen uttränger därför lätt både ek och tall. (wikipedia.org)
  3. På 900-talet placerades gravarna i anslutning till gårdar och byar i så kallade ättehagar. Under yngre järnåldern brändes vanligen den döde på bål, de brända benen samlades ihop med personliga föremål i ett lerkärl, sedan begravdes de döda ofta tillsammans med äldre generationer i stensättningar eller ibland i gravhögar. Tidigare ansågs det begravningssättet vara det gängse för järnålderns begravningsskick, men i själva verket var det ganska begränsat och verkligheten är mycket mer komplex. Många gravar är skelettgravar, särskilt efter rika stormän, barn, och för de som konverterat till kristendomen, men i andra områden där människorna höll fast vid sin gamla tro är skelettgravar mycket ovanliga. I regel har benen från bålen blivit tvättade innan de placerats i gravgömman. Helt uppenbart är också att endast vissa ben valts ut och väldigt ofta är de också krossade i småbitar - möjligen med de malstenar man hittat i stensättningar. Det var inte heller säkert att benen alltid grävdes ned i gravgömman. Inte helt ovanligt var att benen i stället ströddes över graven, placerades runt stenar eller på andra platser inom gravfältet. (wikipedia.org)
  4. Större gravhögar antas till största delen vara begravda stormän. Åtminstone kan man anta att det var avsikten när högen restes att den skulle visa hur stor den döde hade varit i livet. Jordvolymen i de största högarna är trehundra gånger så stor som en normal grav. Kungshög kallas ibland lite oegentligt de större gravhögar som tros innehålla begravda kungar eller stormän. Denna begravningstraditon var vanligast i Sverige under vendeltiden. (wikipedia.org)
  5. Gårding (av holländska gording) är ett rep som används för att bärga ett råsegel eller för att dämpa eller ta vinden ur det. Gårdingarna sitter fast antingen vid seglets undre lik (bukgårdingar) eller vid dess stående lik (nockgårdingar), och leds därifrån på seglets förkant genom block över eller på rån. De gårdingar som sitter på seglets akterkant kallas slabbgårdingar (buk- och nockslabbgårdingar). Gårdingar namnges efter de segel de tillhör, till exempel fockebuk- och fockenockgårdingar, stormärsedämpgårding och så vidare. (wikipedia.org)
  6. Stephen King är känd för att medverka i de flesta av filmatiseringarna av sina böcker. Bland annat spelar han präst i Jurtjyrkogården, lastbilschaufför i Pestens tid, nyhetsuppläsare i Storm of the Century, apotekare i Thinner, busschaufför i Gyllene år och pizzabud i Rose Red. (wikipedia.org)
  7. Vidare hade namnet hajduker övergått på de ungerska domarnas tjänare och stormännens drabanter. Vid de tyska hoven anställdes ofta utvalt ståtliga hajduker som lakejer eller kläddes tyska lakejer i hajdukuniform. Härifrån härleder sig den föraktfulla betydelse av någons hantlangare, som ordet, under formen hejduk, fått i svenskan. (wikipedia.org)
  8. Herredag började användas som benämning under den senare medeltiden. Ordet avser ett möte sammansatt av stormän, som gjorde anspråk på att bestämma om rikets angelägenheter. (wikipedia.org)
  9. Storm, där Vänersborg spelar rollen som håla. (wikipedia.org)
  10. Investiturstriden (av investitur, den symboliska högtidliga insättningen av en person i ett kyrkligt ämbete), som pågick officiellt mellan ca 1075 och 1122 men kom att fortsätta under hela medeltiden, flammade upp på grund av det dittillsvarande bruket att furstar och stormän insatte präster i deras ämbeten. I bakgrunden fanns även en politisk och ideologisk strid mellan kejsare och påve om makten över kristenheten. Båda sidor menade att de fått makten från Gud. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Storm Synonymer Betyder Uttal

Populärast: